Byggahus.se

Okänt lån till vägföreningen som säljaren vägrar betala

14k läst  54 svar

 1. K
  Lägenhetsfixare · Nivå 8
  Vid försäljning ska lån som belastar fastigheten redovisas. Det gäller lån som har fastigheten som inteckning. Andra typer av lån, som till exempel gäller fastighetens andel av lån i en samfällighet omfattas knappast. För bostadsrätter är det ofta en viktig komponent att känna till bostadens andel av föreningens lån, men det finns inget krav att redovisa. Samma gäller för andra indirekta lån. För enskilda fastigheter är det vanligen inte så stora belopp, men en vägförening kan till exempel ha rätt stora lån efter investeringar. Även löpande kostnader för en fastighet ska redovisas vid försäljning. Här kan det finnas problem för en mäklare att ta fram alla belopp, så som köpare är det lämpligt att göra en egen kontroll. Husägare har heller inte alltid koll på alla detaljer.

  Vi vet fortfarande inte vilket belopp som angavs i försäljningsunderlaget för årlig kostnad till vägföreningen, och vilket belopp som verkligen gäller. Om det är mindre differenser är det nog svårt att få detta till ett dolt fel. Den tänkbara ersättningen är möjligen att få differensen betald under några år.
   
 2. D
  Medlem · Nivå 19
  Nu var det ju inte en indirekt andel av ett lån, utan ett lån kopplat direkt till fastigheten.
   
 3. K
  Lägenhetsfixare · Nivå 8
  Jag har inte förstått det som att fastigheten var intecknad för detfa lån, kanske TS kan klarlägga. Det är givet att fastighetens inteckningar ska redovisas
   
 4. D
  Medlem · Nivå 19
  Nej, inte intecknad, men lånet är direkt kopplat till fastigheten.
   
 5. H
  Moderator · Nivå 25
  Jag tror med betoning på tror att du inte kan koppla ett lån till fastigheten på annat sätt än via inteckningar, eller genom att det egentligen är ett samfällighetslån, men där du via andelstalet i samfälligheten får betala. Men i fallet att det ligger i samfälligheten, så är det ju formellt inte ett lån som ligger på fastigheten, du betalar för det på samma sätt som för vägunderhåll, vattenavgifter osv. som samfälligheten kan ha inom sin verksamhet.

  Men om den här delen av samfällighetsförpliktelsen var okänd, så att avgiften till samfälligheten var större än vad som redovisats vid köpet, då har mäklaren gjort fel, mäklaren är skyldig att redovisa avgifter till samfälligheten.
   
 6. D
  Medlem Nivå 1
  När vi reparerade en bro i vår vägsamfällighet för några år sedan, så finansierades det med bidrag från Trafikverket och ett banklån. För de småhusfastigheter med högst andelstal innebar detta en dold skuld nästan 20 tkr. I ett teoretiskt "worst case"-scenario, med nybyggd bro och inget bidrag, hade "skulden" för fastigheterna kunnat bli över 100 tkr. Så det kan definitivt vara värt att kolla upp samfällighetsföreningars ekonomi!

  Under min tid som ordförande och kassör i föreningen har jag dock aldrig varit med om att vare sig mäklare eller tilltänkta köpare har kontaktat föreningen för att förhöra sig om ekonomi, skulder eller obetalda avgifter.
   
 7. ylven
  Medlem · Nivå 9
  Oavsett så skulle jag skicka en faktura till förra ägaren, sedan en påminnelse, sedan lämna fakturan till kronofogden.
   
 8. K
  Lägenhetsfixare · Nivå 8
  Visst kan man försöka göra så, men ansvaret ligger på fastigheten, så det sista ledet att lämna till kronofogden fungerar nog inte. Fogden kommer att kolla ansvaret och därmed avvisa kraven. För att veta bättre så vore det bra om TS återkommer med vad som sades om vägföreningen i objektbeskrivningen, och hur mycket som skiljer sig mellan det givna beloppet per år och det belopp som ska betalas till föreningen. Kanske kan man få en överenskommelse att säljaren betalar mellanskillnaden för ett antal år framåt.
   
  • Laddar…
 9. ylven
  Medlem · Nivå 9
  Fogden kontrollerar väl ingenting. Om den som fått kravet avvisar det blir det tingsrätten nästa.

  Ja, skulden behäftar fastigheten, men det borde säljaren berättat. Det är därför man kan kräva denne på pengar.

  (obs, jag är lekman)
   
  • Laddar…
 10. K
  Lägenhetsfixare · Nivå 8
  Ok, det först steget är betalningsföreläggande. Detta kan motparten enkelt bestrida genom att hävda att skulden tillhör fastigheten. I så fall krävs att sökanden går vidare till rätten. Exakt förfarande finns på kronofogdens hemsida. Det är en del kostnader förenat med detta förfarande så om man kan göra upp i godo är det nog fördelaktigt, särskilt om det gäller rätt små summor.
   
 11. D
  Medlem · Nivå 19
  Det är inget snack om att föreningen till vägföreningen tillhör fastigheten. Men TS hävdar ju att den skulden inte meddelats, vilket medför att säljaren har en skuld till TS.
   
  • Laddar…
 12. K
  Medlem · Nivå 10
  Betyder?
   
 13. D
  Medlem · Nivå 19
  Det försvann tydligen ett ”lån” i den meningen. Jag menar att det knappast finns någon diskussion om vem som är skyldig att betala vägföreningen. Frågan är om TS kan hävda att säljaren har en skuld till honom. En del svar här verkar vara svar på fel fråga.
   
 14. T
  Medlem Nivå 1
  Som jag förstår det här så är det ett lån som samfälligheten har och där kostnaden för lånet har delats upp på fastigheterna. Det är sannolikt inte fastighetsägaren som är ansvarig för lånet utan bara kostnaden som fördelats.

  I så fall så borde den kostnaden ingå i den kostnad som presenterades vid köpet. Om man inte har redovisat hela kostnaden som samfälligheten innebär så är det den skillnaden som är det som är felaktigt.

  Vad man har för rättsliga möjligheter att kräva ersättning och vilken ersättning man rimligtvis kan kräva får någon annan svara på.
   
  • Laddar…
 15. L
  Medlem Nivå 1
  I köpekontrakt när vi köpt och sålt bostadsrätt har senaste rapporten om föreningens ekonomi följt med som en bilaga till kontraktet samt att det i kontraktet finns en punkt om att bostaden inte är belagd med några andra lån eller skulder till föreningen vid försäljningen. Det kan vara värt 50000 att be en jurist se över kontraktet och situationen.