Byggahus.se

Okänt lån till vägföreningen som säljaren vägrar betala

 1. U
  Medlem Nivå 1
  Ligger i träta med säljaren av fastigheten då vi kräver att han löser lånet till vägföreningen som inte meddelats oss i köpekontrakt eller muntligen. Det fanns en summa för uppskattat vägunderhåll i prospektet för fastigheten men inte att det också fanns ett lån som skulle amorteras varje år. Mäklaren var också ovetande om att det fanns ett lån på fastigheten till vägföreningen. Han säger att han också var ovetande att det fanns ett lån då han köpte fastigheten men nu säger han att vi får ta stafettpinnen vidare och att han pratat med mäklarsamfundet som säger att han inte behöver betala, Vilket vi förstås inte tänker göra.
   
 2. useless
  Självbyggare · Nivå 23
  Följer verkligen lånet med fastigheten?
   
  • Laddar…
 3. Anna_H
  Husägare · Nivå 18
  Om lånet är obetalda avgifter till samfälligheten följer det fastigheten. Ny ägare får kräva det av säljaren.
   
 4. HasseTeknik
  Medlem · Nivå 14
  Behöver klargöras : vem/ vilken har lånat pengar av vem/ vilken ?
  Är det fastighetsägaren som lånat ut pengar till föreningen?
  Är det föreningen, som lånat pengar av fastighetsägaren ?
  Är det föreningen, som lånat pengar i t.ex. bank och därmed satt sig i skuld ( troligast) ?
  Är föreningen en samfällighet ?
   
 5. H
  Moderator · Nivå 25
  Jag vet att det förekommer i samband med avloppsutbyggnad, där "kommunalt" avlopp dras in via en samfällighet, att anslutningskostnaden, som kan vara 2 - 400 000, kan lånas via samfälligheten, på 20 - 30 år. Jag har sett upplägget nämnt i prospekt.

  OM lånet på något sätt är upplagt som en samfällighetskostnad, alltså att det betalas som en "extra samfällighetsavgift", då är det nog inte så mycket att göra, det följer med fastigheten. Givetvis under förutsättning att formalia är korrekt hanterad för den extra avgiften.

  Normalt så är mäklaren strikt skyldig att reda ut vilka skulder som finns på fastigheten, det görs ju normalt genom en kontroll hos lantmäteriet. Det är nästan det enda en mäklare verkligen är skyldig att kolla. Det är ju en intressant fråga om även skulder till samfälligheten omfattas av den kontrollskyldigheten.

  OM skulden är korrekt kopplad till samfälligheten, så måste du betala avgifterna till samfälligheten, annars har du kronofogden på dig ganska omgående. Skulder till samfälligheter och bostadsrättsföreningar hanteras med högsta prioritet hos kronfogden, de går till och med före skatteskulder. Och det är ju inte samfällighetens fel om inte säljaren har informerat om skulden.
   
  • Laddar…
 6. K
  Lägenhetsfixare · Nivå 9
  Som redan sagts, om skulden är knuten till fastighet så är det fastighetsägaren som är ansvarig. Vid köp tar den nye ägaren över ansvaret. Sen är det väl otydligt vem som bör känna ansvaret . Ni som köpare, som själv kunde kollat läget med vägföreningen före köp. Mäklaren som bör ge en korrekt bild av skulder och andra ekonomiska åtaganden. Säljaren som bör ha en upplysningsplikt. Vi vet ju inte vilken säljare drt gäller, men denna kan nog komma undan genom att skylla på glömska eller okunskap baserat på olika skäl. Tveksamt om det är läge att starta en konflikt av er som köpare i detta fall. I vilket fall bör ni betala kostnaderna, annars får ni problem, för att sedan eventuellt försöka få mäklare / säljare att ersätta en del av dessa kostnader. Lycka till!
   
 7. H
  Moderator · Nivå 25
  En intressant fråga är om den samfällighetsavgift du blivit informerad om inkluderar den här amorteringen, alltså om problemet bara är bristande information om avgiftens syfte, eller om avgiften pga. denna amortering blir avsevärt högre än vad som uppgivits?
   
 8. HasseTeknik
  Medlem · Nivå 14
  Alla tar för givet att det är en samfällighet - var har det stått?
   
  • Laddar…
 9. D
  Medlem · Nivå 20
  Säljaren har naturligtvis skyldighet att upplysaom sådant. Nu verkar det ju mest som att säljaren ger igen på er för att den föra ägaren blåste honom. Man kan ju fråga vad han tyckte om beteendet då....

  Ni är skyldiga att betala föreningen, men säljaren är absolut skyldig att informera om skulden. Det skulle nog kunna gå att kräva säljaren på summan.
   
  • Laddar…
 10. K
  Lägenhetsfixare · Nivå 9
  Visst, det behövs nog att TS ger mer fakta här. Min gissning, men den kan vara fel är: Det finns en vägförening som fastigheten tillhör. I denna förening betalar fastigheterna för driften av vägen. I föreningen finns det även ett lån, som kanske tagits vid någon större ombyggnad av vägen. Lånet gäller väl i så fall för vägen och formellt inte de enskilda fastigheterna. För detta lån betalas det en ränta och amortering som debiteras ut på vägmedlemmarna. Men det kan hända att jag missförstår så ett klarläggande vore värdefullt.
   
  • Laddar…
 11. HasseTeknik
  Medlem · Nivå 14
  Jo jag tror detsamma, men eftersom det är avgörande för svaren, så blir det bara spekulationer och det är väl inte till någon stor hjälp?
   
 12. Cheesen
  Nybyggare · Nivå 9
  Ts skriver vägförening. Det tolkar i alla fall jag som en samfällighet.
   
 13. HasseTeknik
  Medlem · Nivå 14
  " Tolkar" javisst, men om TS svarat på de enkla frågorna i inlägg 4, så hade ingen behöva tolka. Det finns trots all andra typer av vägföreningar än samfälligheter.
   
 14. Hemmakatten
  Moderator · Nivå 18
  OM föreningen avgifter/lån är okända och inte rimligen går att inse att de finns, så borde köparen kanske kunna få igenom ett skadestånd på samma summa för de närmaste 5 åren.
   
 15. HasseTeknik
  Medlem · Nivå 14
  Det är precis detta jag ville belysa. Är det en samfällighet knuten till fastigheten, så är det lätt att kolla avgifterna, men med annan typ av vägförening, kan det vara betydligt omständigare.