Offertförfrågan - FÖR tydlig och "skarp"??

36k läst  101 svar

 1. N
  Medlem · Nivå 4
  Nu ska jag snart igång med bygget av mitt Attefallshus, och har förberett mig det senaste halvåret genom att plöja igenom Byggahus forum.

  Jag har stött på tråd efter tråd där personer hamnat i situationer för att de beställer jobb utan avtal, med muntliga avtal, otydliga avtal, etc. Ofta verkar de som beställer jobbet känna sig lurade, men jag kan föreställa att när förväntningarna inte är tydliga mellan beställare och utförare är det till nackdel för båda parter.

  Så, baserat på det jag läst vill jag skapa extrem tydlighet i mina förväntningar och dokumentera uppdraget genom en offerförfrågan till flera byggare, samt avtala baserat på en klar offert och avtal.

  Jag tog fram ett utkast till offertförfrågan (ursäkta längden här) som ni ser nedan. Den första jag visade denna för, min far, tyckte att den var helt over the top, som menade att jag aldrig skulle hitta en byggare som skulle svara. Vad tycker forumet - är jag fel ute?

  Offertförfrågan

  NN (”Byggherre”) skall uppföra komplementbyggnad om 25kvm, och söker Entreprenör för stomresning och yttre färdigställning av denna enl. bifogat material (”Uppdraget”).

  Uppdragets omfattning

  • Stomresning och fullständig yttre färdigställning enl. bifogad ritning och materialspecifikation
  • Anskaffning av samtligt material enl. bifogad specifikation
  • Montering av fönster och yttre dörrar, inkl. droppbleck och foder
  • Färdigställning av tak samt takavvattning enl. ritning
  • Montering av inre bärande väggar, inkl. diffusionsspärr över/under reglar
  • Isolering i samtliga fack utan invändig åtkomst, drevning av fönster/dörrar och tejpning över drevremsa
  • Iläggning av blindbotten, ej fastsättning
  • Montering av tillfälliga inre/yttre stöttor där så krävs för stabilitet
  • Städning och bortforsling av byggavfall och spill

  Ingår ej

  • Uppförande plintgrund
  • Genomföringar i tak el. blindbotten
  • Montering av el. förberedelse för avlopp, VVS, ventilation, el
  • Montering trall

  Förutsättningar och villkor

  • Arbetet får endast utföras av personer anställda av Entreprenören, eller ägare/delägare av Entreprenören.
  • Entreprenören skall säkerställa och ansvara för att personer som utför Uppdraget har nödvändig erfarenhet och fackkunskaper för utförande av Uppdraget enl. gällande lagar och branschregler
  • Entreprenören skall ansvara för uppfyllande av samtliga gällande arbetsplats- och miljökrav
  • Entreprenören ansvarar för anskaffning av samtliga verktyg, maskiner och andra hjälpmedel som krävs för utförande av Uppdraget
  • Vatten och el (1-fas, 240V) finns fritt tillgängligt på byggplatsen
  • Uppdraget avtalas enl. ABS 09 med särskilda tillägg
  • Entreprenören skall ha gällande försäkringar som täcker ansvar för Uppdraget med minst 10 Mkr
  • Uppdraget skall påbörjas efter överenskommelse, dock senast ÅÅÅÅ-MM-DD
  • Uppdraget skall slutföras inom 14 dagar från tid det påbörjades
  • Byggherren ansvarar för genomförande av slutbesiktning via certifierad besiktningsman inom 7 dagar fr. slutförande
  • Priser skall vara bindande i 60 dagar från överlämnad offert
  • Betalning sker efter godkänd besiktning resp. ombesiktning

  Offertspecifikation

  Svar på denna offertförfrågan skall lämnas enl. nedan. Svar som inkommer ofullständiga kommer ej att beaktas.

  • Fullständiga företagsuppgifter
  • Kopior på 3 senaste årsredovisningar
  • Försäkringsuppgifter (försäkringsbolag, försäkringsbelopp, avtalsnummer)
  • 3 referenser på liknande Uppdrag och kontaktuppgifter till dessa
  • Offererat pris, inkl. moms, exkl. ROT-avdrag angivet i följande särskilda delar:
  o Pris arbete
  o Pris glaspaket
  o Pris takavvattning
  o Pris övrigt material
  (Priser skall vara fullständiga. Kostnader för att färdigställa Uppdraget utöver de som offererats under ovanstående delar, kommer inte att accepteras.)
   
 2. M
  Medlem · Nivå 10
  Om du avser att ha en heltäckande förfrågan så borde du väl ha med lite om vad som ska hända om företaget inte hinner klart inom utsatt tid eller andra avvikelser? Viten m.m.?
   
 3. Andreas Lundgren
  Medlem · Nivå 9
  Börja med en standard (tex ABS09) och specificera sedan avvikelser. Se under *Entreprenadsform* i mitt exempel nedan. Typiskt vill man justera ABS09 så att alla ÄTA specifiers skriftligt.

  Sen hade jag tagit bort krav på bolagsdokunent och att de inte får använda UE. (I exemplet befann kräver jag att de ska redovisa vilja ue de använder, och att UE ska typ betala skatt etc men med ett juridiskt ord.)

  Jag har en offertförfrågan på ett tak som jag tyckte blev bra och sållade ut ett par mindre seriösa bolag. Se här: https://www.byggahus.se/forum/tak-v...n-offertforfragan.html?perpage=15#post1762837
   
  Redigerat 7 jan 2016 17:40
 4. N
  Medlem · Nivå 4
  Det var enl. samma tänk men mycket mera genomarbetat än mitt - tack för den länken! Får jag fråga: 1) fick du in det antal svar du ville ha med din text, och 2) lyckades den mycket tydliga förfrågan säkra kvaliteten och genomförandet av arbetet?
   
 5. B
  Medlem Nivå 5
  Riktigt trevlig offertförfrågan. Bör sålla bort en del oseriösa företag kan tyckas. Om jag skulle behöva ett liknande jobb skulle jag absolut gjort lika som du.
   
 6. F
  Medlem · Nivå 10
  Det är förståeligt att du vill undvika missförstånd, förseningar, fuskjobb och smygavgifter vilket tyvärr är vardagsmat i den korrupta byggbranschen, men det där blir antagligen för formellt för att komma ifrån en privatkund. Hade förfrågan kommit ifrån offentliga sektorn så skulle den troligtvis sätt ut på det där viset. När den kommer ifrån en privatkund kommer de flesta entreprenörer att se dig som en potentiell "problem kund".

  Det som antagligen kommer att hända när du lämnar in den där offertförfrågan är att den åker direkt i papperskorgen. Alternativ två är att du får betala ett pris som ligger långt över det pris som de hade begärt av en annan kund.
   
 7. MathiasS
  Medlem · Nivå 24
  Du har antagligen rätt. Tyvärr är nog rätt metod att bara be om en offert baserat på muntlig diskussion och sedan "förädla" den eller kontraktet tills allt man vill ha med står med. Det är inte bara säljare som behöver få köpare på kroken, även det omvända gäller.....
   
  • Laddar…
 8. findus42
  Medlem · Nivå 18
  Beskrivningen av uppdraget är guld. Mycket bra

  Förutsättningar och villkor kan du stryka allt utom att ABS 09 gäller. Det som är rimligt för båda parter står i den. Du skall åtminstone flytta upp ABS 09 till toppen av listan. Då gäller den före annat som står i avtalet om det senare strider mot ABS. ABS gäller före i alla fall men genom att sätte den högst upp så blir det tveklöst.

  Kopior på årsredovisningar borde du skaffa själv genom lämplig webtjänst. Det kommer du säkert göra i alla fall eftersom du troligen inte borde lita på den billigaste entreprenörens egna uppgifter.

  Projekttiden verkar kort. En vecka storm och ösregn så spricker den garanterat.
  Betalningsplanen är oskälig. Entreprenören borde kunna få ut motsvarande 90% av värdet på det som är utfört genom lämplig betalningsplan. Till ex 40% vid etablering, 30% vid entreprenadtidens slut, 30% efter godkänd slutbesiktning.
  Det finns massor med ohederliga byggherrar därute som förhalar betalningar i all evighet. Även om du själv inte hör till dem så vet inte jag som entreprenör det förrän det händer. Därför skulle jag inte bygga en husstomme åt dig utan att ha fått en enda krona.

  Tre referenser hade jag inte kunnat ge dig. Mina kunder har månat om sitt privatliv och tillåter inte att jag använder dem som referenser.

  Troligen hade jag arkiverat din offertförfrågan och jobbat vidare på löpande räkning åt de vanliga klientelet.

  lycka till
  hälsar Findus
   
  • Laddar…
 9. MathiasS
  Medlem · Nivå 24
  Betalningsplanen är inte oskälig. Ensidigt positiv för köparen håller jag med om, men aldrig oskälig. Om detta arbete förväntas ta 2 veckor i anspråk så är det ett litet jobb, det är inte konstigt att då fakturera efter avslutat arbete. Jag skulle säga att det är en bra startpunkt för diskussionen och sedan kan man acceptera att löpande betala material vartefter det levereras till byggplatsen, om någon protesterar mot betalningsplanen. Att på ett så litet jobb dela upp betalningen efter ditt förslag avväpnar köparen totalt, det blir för lite pengar kvar att hålla inne om säljaren inte levererar enligt kontrakt.
   
  • Laddar…
 10. findus42
  Medlem · Nivå 18
  Monterad stomme klar utvändigt 25 m2 på färdig grund med fönster, virke, plåt, yttertak, reglar, panel, vindspärr, isolering, ytterdörr, mm mm. Kom igen nu. Skulle du seriöst försöka få någon att bygga allt det för att sedan kanske få pengar om din inhyrda certifierade besiktningsman (jäkla målvakter om du frågar mig) godkänner varenda detalj.
  Har inte sett ritningar, men även det enklaste jag kan tänka mig är material för 100 papp. Oskäligt är det

  mvh Findus
   
 11. N
  Medlem · Nivå 4
  Först, stort tack för synpunkterna - precis den diskussion som jag var ute efter. Gäller att hitta rätt balans mellan att säkra uppdraget och undvika att förfrågan åker i papperskorgen för att den verkar "problematisk".

  Vad gäller betalningen resonerade jag så här: Materialet levereras strax före byggstart med minst 30d betalningstid (antar jag). Bygget hinner klart innan materialet ska betalas, besiktningen också (förbinder mig till detta). Går allt igenom, betalar jag direkt, dvs samtidigt som byggaren ska betala materialet, har han pengar från mig. Är det problem (fukt i stommen), skadade fönster, etc. har jag i värsta fall en hög byggmaterial på min tomt med värde noll (för mig). Jag kan givetvis förstå att detta är att se krasst på saken, men principen tycker jag håller. Varför ska jag betala exv. 40% av något, när mitt värde först uppstår när allt är klart och utan fel? Funkar givetvis inte vid ett bygge på flera Mkr över ett år, det är klart - men här, varför kan det inte funka?
   
 12. M
  Medlem Nivå 4
  Exkl. ROT ???
  Attefallshus ger inget rotavdrag.
   
  • Laddar…
 13. findus42
  Medlem · Nivå 18
  Du hittar säkert en byggare som går med på din betalningsplan och tidplan. Men inte någon som kan välja vem han jobbar åt.
  Litet projekt = liten byggare. Storföretag äör inte intresserade.
  Hitta en bra snickare via egna referenser från vänner som du litar på och räkna inte med att en möänniska som du inte känner skall låna ut 100-200 tusen till dig. Går någon med på det är det skumt.
  mvh Findus
   
  • Laddar…
 14. T
  Medlem · Nivå 15
  Min erfarenhet är tyvärr att många byggare skulle välja bort detta uppdrag. Den klarhet och tydlighet minskar deras möjlighet att fuska. Dessutom blir dom rädda att bli jagade vid minsta lilla avvikelse från kontraktet. De måste sätta sig i detta i detalj och det har de inte tid med.
  Jag hade skrivit en offertförfrågan (inte hälften så seriöst) för en badrumsrenovering där jag specade vad jag skulle göra och vad byggaren skulle göra. Firman svarade att det var för krångligt och avstod.
  Jag tycker det är synd att byggbranchen för privatpersoner inte gärna vill jobba efter klara regler.
   
  • Laddar…
 15. MathiasS
  Medlem · Nivå 24
  ...och därför prasslar man ihop detta papper och behåller det för sig själv, skickar beskrivningen av vad man vill göra och när man är överens om vad och när som ska göras så kan man kosta på sig att vara lite "besvärligare" och sätta det på papper enligt ovan (men använd hellre hantverkaravtalet, det borde alla vara vana vid).

  Den hantverkare som tror han ska få 90% betalt innan slutbesiktning utan att kunna lämna ens tre referenser lär inte få sätta sin fot på min fastighet iallafall. Givet det sätt som branschen som helhet hanterar sina privatkunder är det omöjligt för en kund att ta den risken.

  Jag har vid ett tillfälle hamnat i en diskussion om betalningsplanen. Entrepenören ville ha betalt i förskott enligt Findus betalnings plan (bara mantimmar i detta fall) och jag accepterar förstås inte att betala i förskott. Den gången slutade det med att jag betalade dag för dag för utfört arbete. Riskfritt för mig, alla glada och nöjda.

  Som säljare skulle jag inte heller acceptera att få betalt 100% vid avslutat arbete. Men, kan man inte bära sina kostnader i två veckor har man problem och jag väljer ett annat företag. Material kan som sagt förhandlas att betalas vid leverans men att ens antyda att förskottsbetalning är ok vid en första kontakt är att skjuta sig själv i knät.
   
  • Laddar…

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: