Byggahus.se
jag kör värmen till huset från en 3kbm f d oljetank med trycksatta radioatorer (dock ej scunten som ligger utanför trycket) har en wilo pump som lyfter 7meter de är bara ca 4 meter men trycket räcker inte till , stryper man mer så kommer de för lite v- vatten till framledningen, nu undrar jag vad ni har för sorts pump eller storlek M. V. H. Åke Jonsson
 
Det går ganska långsamt för vattnet att stiga..

Jag har en 4 meters pump till 3,6 meter, och det funkar perfekt när man väl fått igång det..
Men kör pumpen på fullt och stryp ganska mycket, sedan öppnar du en luftning i taget och bara väntar. Jag körde nog 5-10 minuter innan vattennivån hade kommit upp, skulle det krångla efter det så kan du prova att öppna systempåfyllningen för att hjälpa trycket upp tillfälligt..
 
Hej Matss och Ihgary. tackar för svaren jag får upp vatten i elementen ganska bra tryck, men mycket ojud i elementen ,kan de ändå finnas luft kvar som orsakar ojudet eller är de pumpen, kan endast köra på 2 an fart annars tappar den trycket, får endast upp trycket till ca 02,5bar även på 3 an. M:V: H åke
 
Är det ett slutet system eller har du expansionskärl med avrinning uppe på taket ? Är det ett enplanshus, finns det källare ?

Normalt systemtryck beror på höjden mellan lägsta (panna) och högsta (element) punkten, 0,5 bar klarar 5 meter och 1,0 bar 10 meter.

Oavsett vilket så kan jag inte tänka mig att shunten ligger utanför "trycket" som du beskriver det, du menar kanske att shunten ligger på "sugsidan" av cirkulationspumpen ?

Hur ser systemet ut, använder du oljetanken som akumulatortank och har du separata slingor mellan panna och element ?
Det blir tusen gånger lättare om du kan skicka upp ett par bilder samt beskriva hur systemet är uppbyggt så alla kan se hur det ser ut.
 
Redigerat:
Oljudet kan dels bero på att luft fortfarande finns i systemet, eller att vattnet cirkulerar för snabbt och ger flödesljud ifrån sig. Har man inte ett "slutet" system med samma systemtryck i hela anläggningen så kan det vara svårt att lufta systemet och även orsaka att det blir undertryck på sugsidan vilket medför att luft kan sugas in i systemet. Då vatten är mycket tätare än luft kan du ha en läcka som inte syns då den läcker luft men inte vatten. Var sitter anslutningarna på oljetanken ? Kan du avlufta tanken via något rör/ventil på ovansidan ?

Du skriver att du har övertrycksfritt system, det finns egentligen inte, det blir av vattnets tyngdkraft ett naturligt tryck i systemet.
 
Redigerat:
Anledningen till ditt oljud är antagligen för stort tryckfall över dina koppel och ventiler..
Sänk farten på cirkpumpen till 1, när väl vattnet är uppe i radiatorerna så kommer det inte att "ramla ner" sålänge som du stryper returen, jag har min i princip helt stängd för att få ner flödet så mycket som möjligt.
 
tack till alla som har kommit med förslag, jag har summerat och ändrat en del. tagit bort backventiler en in en ut från tanken och en reprations sats till schunten samt att tagit bort alla termostatventiler på elementen
och satt dit returkopplingar som jag fick ställa in för att fördela till olika element, de är ju 20gånger större genomflöde,men tyvär får jag köra pumpen på ca 1700 varv ,kanske beror på klena rör 15 och många krokar,har provat men de finns nästan inget oljud kvar kört värmen upp på 60 grader och strypningen nästan stängd in till tanken ca 24 grader.på returen nu tror jag att värmen i tanken kommer att räcka längre . M V H Åke j