Byggahus.se
Frågor..
hurär det med syresättninging av vattnet?
Vad tycker pumpen i laddkopplet om detta, bör ju vara ett visst tryck på sugsidan..ca:1bar vid 90grader om jag inte minns fel?
Är det ok en reglerna att koppla så här?


/danso

Var har du hittat detta med 1 bar ?

Om det stämmer så är det många med öppet system som inte uppfyller detta.
 
För att inte överskrida tillåtet tryck i tanken får ej expansionskärlets övre avrinning sitta högre än 3 dm över tankens topp. Men det kan ju vara lämpligt att tulla lite på den regeln och höja det några dm så att kärlet inte blir onödigt lågt. Det är ju knappast några fysikaliska lagar som gjort att gränsen satts till 0,03 bar.

Översta T-kopplingen på ångröret ska sitta några dm över högsta vattennivå för att inte vattnet skall cirkulera den vägen och kanske syresättas.

Anslutning 2 på shunten ansluts nerifrån på röret mellan panna och tank för att minimera risken att få upp luft i radiatorkretsen.

För att kunna lufta systemet väljs en pump som orkar trycka höjden från lägsta vattennivå i expansionskärlet till högsta element + ett par meter. Strypventilen justeras så att tillräckligt tryck fås vid tryckmätaren. Är inte radiatorsystemet absolut tätt tvingas man hålla trycket uppe hela tiden, annars kan man efter luftning gå ned på lägsta fart på pumpen och spara lite el.

Avluftningen av tanken skulle lika gärna kunna dras till toppen av expansion eller direkt till en brunn efter att det gått upp och vänt.

Alla lösningar har sina nackdelar, denna också:
- Något högre strömförbrukning i pumpen
- Kräver lite mer förståelse av hur systemet fungerar
- Pannan kokar redan vid 100 grader
 
Ja det är väl ett principschema men vilka anslutningar menar du?
Tänkte på shuntanslutningarna, om radiatorreturflödet går oönskad väg. När pos 2 på bivshunten är öppen...
Men returanslutningen kanske ska vara närmast ack? Kanske även anslutningen till pos2 på shunten?
 
Tänkte på shuntanslutningarna, om radiatorreturflödet går oönskad väg. När pos 2 på bivshunten är öppen...
Men returanslutningen kanske ska vara närmast ack? Kanske även anslutningen till pos2 på shunten?
Ja man skulle kunna tänka sig att shunten drar vattnet genom pannan istället för tanken och det är ju bara bra så länge pannan är varm. Men oönskat när pannan kallnat. Men när pannvattnet kallnat så står det och trycker mot backventilen i laddpaketet, det vill ju ner i botten på tanken och ersättas av hett vatten uppifrån.

Jag har gjort sådär några gånger och det funkar fint. Flödet till shunten är ju väldigt lågt också.
 
Var har du hittat detta med 1 bar ?

Om det stämmer så är det många med öppet system som inte uppfyller detta.
Ok, minns lite fel ...
1bar gäller vid 110grader
0.3bar vid 95grader

Max. arbetstryck: 10 bar
Min./max.
temperatur: -10/+110 °C
Max. omgivningstemperatur:
+40 °C
Min. ingångstryck** vid inloppssida
+ 50 °C: 0.05 bar
+ 95 °C: 0.3 bar
+ 110 °C: 1.0 bar

Källa Wilo: http://www.wilo.se/w3a/

/danso
 
Efter önskemål lägger jag upp ett förslag på koppling för övertrycksfritt system.
Jag ber att få tacka för en utmärkt ritning!

Även om jag tycker att blåsrörets diameter är något klen, är ritningen på det hela taget ett utmärkt exempel på ett övertryckfritt system. Med undantag av bivalenta shuntventilen (jag borde oxo ha en sådan) är den i det närmaste identisk med den som jag har byggt.

Den fungerar alldeles utmärkt. Det som skiljer är att jag har även solvärmeslinga ansluten till tanken som kan kopplas i serie med radiatorslingan (under sommar) för suga ut det gottaste av solenergin. Det fungerar naturligvis även tvärtom. Solsingan kan kopplas i serie med radiatorslingan för att maximera effektuttaget från tanken till radiatorerna utan att helt förstöra skiktningen vid tillgreppet ;-)

Varför göra sig av med en tank när man redan har en? Vid förfrågan, fick jag ett pris på 2500:- (biligaste) för att avlägsna tanken (rengöring ingick inte). Sedan får man betala alldeles hutlösa priser för leksakstankar vilket inte det heller var särskilt lockande. Att dessutom behöva riva halva huset fö att få in en ny och stor nog ackumulatortank var heller inget alternativ.

13300 Kr var hela budgeten inklusive allt för tanken. Tillkom priset för en Calmar V33. Egen arbetsinsats kan ej värderas i pengar med tanke på hur mycket jag lärde mig på kuppen, inte minst i detta forum. (Psst... var snäll och berätta inte för någon. Krämar-gillet har bannlyst lärande).
 
För att inte överskrida tillåtet tryck i tanken får ej expansionskärlets övre avrinning sitta högre än 3 dm över tankens topp. Men det kan ju vara lämpligt att tulla lite på den regeln och höja det några dm så att kärlet inte blir onödigt lågt. Det är ju knappast några fysikaliska lagar som gjort att gränsen satts till 0,03 bar.
OK
För att kunna lufta systemet väljs en pump som orkar trycka höjden från lägsta vattennivå i expansionskärlet till högsta element + ett par meter. Strypventilen justeras så att tillräckligt tryck fås vid tryckmätaren. Är inte radiatorsystemet absolut tätt tvingas man hålla trycket uppe hela tiden, annars kan man efter luftning gå ned på lägsta fart på pumpen och spara lite el. Avluftningen av tanken skulle lika gärna kunna dras till toppen av expansion eller direkt till en brunn efter att det gått upp och vänt.
Tanken kan oxo luftas via blåsröret! Konstigt. Jag har radiatorer i två våningar. Ingen punp! Luftning går utmärkt! med påfyllningskranen lite öppen. Den till radiatorkretsen kopplade expansionskärlet (en liten trycksatt potta på 25 liter, som satt där redan med olje-eldning) fjädrar nog för att utjämna tryckvariationerl Pump till vad? Varför pump?
Alla lösningar har sina nackdelar, denna också:
- Något högre strömförbrukning i pumpen
- Kräver lite mer förståelse av hur systemet fungerar
- Pannan kokar redan vid 100 grader
 
OK
Tanken kan oxo luftas via blåsröret! Konstigt. Jag har radiatorer i två våningar. Ingen punp! Luftning går utmärkt! med påfyllningskranen lite öppen. Den till radiatorkretsen kopplade expansionskärlet (en liten trycksatt potta på 25 liter, som satt där redan med olje-eldning) fjädrar nog för att utjämna tryckvariationerl Pump till vad? Varför pump?
Kul att du gillade ritningen!

På ritningen avluftas tanken via blåsröret, det jag räknade upp var några alternativ.

Pump krävs om inte systemet är helt lufttätt för undertryck, och i många system som inte är dimensionerade för självcirkulation.
 
Kul att du gillade ritningen!

På ritningen avluftas tanken via blåsröret, det jag räknade upp var några alternativ.

Pump krävs om inte systemet är helt lufttätt för undertryck, och i många system som inte är dimensionerade för självcirkulation.
OK, man klarar sig utan pump om systemet är tätt och om man har en liten trycksatt potta som tar upp (mycket små) variationer i vattenvolymen. Då kan man se i manometern om det är tätt.

De flesta noterar inte att systemet [Panna, Ackumulatortank och öppen expansionskärl] är skilt från resten och att energiöverföring sker till 100% via värmeväxlare.

Jag märkte att jag inte tog med rörisoleringen (Paroc) i min budgeträkning. Det blev några lusentappar till. Således sammanlagt 18685 Kr (f-n va dyrt), men undrar vad en kommersiell dito hade kostat? Vet någon i detta forum så berätta gärna.
 
Angående syresättning av vattnet är det inte värre än ett vanligt system med öppen expansion. Däremot borde syresättningen bli större när man ansluter expansion "kallt". Detta eftersom hett vatten i expansion inte borde kunna ta åt sig något syre.
En deciliter parafin-olja på toppen skyddar vattnet från syresättning.