Byggahus.se
Vi har haft huset sedan förra sommaren och köpte det efter visningar som hölls vid frusen mark och snö.

Därför överraskades vi av att det senare på hösten började rinna vatten över gräsmattan, samt under ett förråd och mot vår grund...

Först trodde vi detta berodde på naturligt vatten och att det bakom oss svämmade över i en sänka naturligt och då rann in på vår tomt.

Huset har ändå stått här i många år (1900). Men kommunen har inte några problem noterade, inte heller föregående ägare verkar känna igen problemet (inte heller den före).

Så vi började undersöka dränering och anledning i förrgår med en firma när vi plötsligt pga mycket regn hade 10cm vatten i hela trädgården. Tack och lov rann det undan så snart regnet avtog.

Men i samband med besöket upptäcker vi att grannen, en större fastighet med flera byggnader, har en översvämmad brunn. Den stod och SPRUTADE vatten, under vatten..... och man såg hur detta tydligt rinner till sänka och svämmar över vår tomt.

Så igår följde vi upp när flödet minskat något och då pumpade över brunnen ut mindre vatten.

Idag hade vattnet försvunnit och slutat rinna hos oss. Då ser vi även att brunnen slutat spruta vatten.

Vi tar upp det med grannen som inte verkar förstå/acceptera sitt ansvar utan försöker istället beskriva systemets uppbyggnad och skyller på kommunen... problemet är att vi i området inte har kommunalt dagvattensystem... Utan privat omhändertagande av det egna vattnet.

Vad gör vi nu?

Jag vet vad vi KAN göra. Dvs civilrättsligt driva frågan mot grannen. Så låt oss diskutera alternativ till det...

Vad hade man behövt göra för att avhjälpa problemet med dagvattenbrunnen / kistan (eller vad det nu är i marken som är fullt).
 
Koppla loss er tomt från det gemensamma rörsystemet. Avskärande dike strax innanför er tomtgräns om det flödar in vatten från något håll. Samla upp husets dagvatten och leda till en stenkista på tomten. Kolla om det finns någon annan granne som kan emot ert dagvatten i ett dike eller liknande.

Juridiskt: Om det finns behov av att lösa dagvatten och markvatten för hela området och det inkluderar flera fastigheter. Ansöka om en förrättning hos Lantmäteriet om en inrätta en gemensamhetsanläggning med ändamålet att leda dagvatten.
 
Både ja och nej. Vår lösning på problemet skulle innebära både täckdiken och avledning och vall. Men om grannen åtgärdar brunnen så behöver vi troligen inte göra något av det eller bara någon del.

Men jag vet inte riktigt vad hans möjligheter är... hur avhjälper man en översvämmad dagvattenbrunn? ‍

Grannens byggnad(er) är stor(a) och allt vatten har slutdestination vid den översvämmade pumpen.

När den svämmar över sänkan så rinner vattnet åt alla håll mot oss. Över gräsmattan, under förrådet, in i garaget och in i vårt skjul, runt garaget och allt samlas vid ett hörn på vårt hus (på bilden högre upp).

Marken på grannens fastighet är helt mättad och vår tomt är vattensjuk på den del som vetter mot sänkan. Resten av trädgården mår normalt bra. Utom när brunnen svämmar över och flödar in då...
 
  • Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Koppla loss er tomt från det gemensamma rörsystemet. Avskärande dike strax innanför er tomtgräns om det flödar in vatten från något håll. Samla upp husets dagvatten och leda till en stenkista på tomten. Kolla om det finns någon annan granne som kan emot ert dagvatten i ett dike eller liknande.

Juridiskt: Om det finns behov av att lösa dagvatten och markvatten för hela området och det inkluderar flera fastigheter. Ansöka om en förrättning hos Lantmäteriet om en inrätta en gemensamhetsanläggning med ändamålet att leda dagvatten.
- Det finns inget gemensamt rörsystem
- det finns ingen plats strax innanför vår tomtgräns då skjulet står kant i kant och har gjort så i urminnes tider (över 120 år).
- Det finns inga andra grannar (exkl obebyggd kommunal mark).

Men vi har undersökt hos mark och exploatering om det är möjligt att få tillåtelse att göra täckdike på deras mark. Hade då behövt samma tillstånd av grannen för hans mark.
 
- Det finns inget gemensamt rörsystem
- det finns ingen plats strax innanför vår tomtgräns då skjulet står kant i kant och har gjort så i urminnes tider (över 120 år).
- Det finns inga andra grannar (exkl obebyggd kommunal mark).

Men vi har undersökt hos mark och exploatering om det är möjligt att få tillåtelse att göra täckdike på deras mark. Hade då behövt samma tillstånd av grannen för hans mark.
Ja då låter det som att du har svarat på din frågeställning själv, det bästa vore om ni placerar ett avskärande dike på gränsen mellan era fastigheter och vad du beskriver bör det enklast läggas på grannen fastighet vid den sträcka där ni har ett skjul mycket nära tomtgränsen. Eller flytta på skjulet. Eller dra ledning/dike under/bredvid skjulet som förbinder det avskärande diket på respektive sida av det.

Så frågan är väl mer en social fråga, hur få grannen med på upplägget? Ofta brukar erbjudande om att utföra och bekosta grävningen vara det som gör grannar positiva till dylika förändringar. Det är lättare att säga ja till sin grannes grävprojekt om man själv slipper lyfta ett finger eller öppna plånboken.

I och med att det finns åtminstone två grannfastigheter, "grannen med brunnen" och kommunens fastighet (eller är det flera fastigheter som bara inte har frånsålts ännu?) så finns det underlag för att bilda en GA för hantering av dagvatten. Alla fastigheter tycks ju långsiktigt vara i behov av en sådan lösning även om det kanske är ni som har de mest akuta problemen just nu. Det finurliga är att en GA ger servitutsrätt att gräva på de deltagande fastigheterna för att bygga anläggningen.
 
Kommunen ser ingen skyldighet att lösa problemet som berör deras mark då det är naturligt vatten som rinner eftersom marken är obebyggd. Kommer inte byggas hus där men en detaljplan är påbörjad. Vi bor alltså utanför detaljplan i dagsläget.

Vad krävs för att bilda en GA?

Det finns alltså inga andra fastigheter. Ser ut ungefär så här. Vi har därtill servitut för att köra över hens fastighet för att ta oss ut på vägen
 
  • Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Men om grannen åtgärdar brunnen så behöver vi troligen inte göra något av det eller bara någon del.

Men jag vet inte riktigt vad hans möjligheter är... hur avhjälper man en översvämmad dagvattenbrunn?‍
Så är det ju, så jag menade mer om du kan göra något snabbt/enkelt för att stimulera grannens motivation och förståelse för problemet på ett mer direkt sätt. :whistle:

Men sen får man väl i ibland ta detta med dagvatten över tomtgränserna med en nypa salt. Under vissa betingelser (t.ex. vårflod) kan det vara svårt att få dagvattenhanteringen att fungera som man vill. Frågan är vad det är för fel på grannens brunn. Är stenkistan(?) för liten, är den igensatt, har det frusit, osv?
 
Så är det ju, så jag menade mer om du kan göra något snabbt/enkelt för att stimulera grannens motivation och förståelse för problemet på ett mer direkt sätt. :whistle:

Men sen får man väl i ibland ta detta med dagvatten över tomtgränserna med en nypa salt. Under vissa betingelser (t.ex. vårflod) kan det vara svårt att få dagvattenhanteringen att fungera som man vill. Frågan är vad det är för fel på grannens brunn. Är stenkistan(?) för liten, är den igensatt, har det frusit, osv?
Grannen verkar inte så intresserad av att ta reda på vad som är fel med brunnen. Men vi har nu börjat dokumentera hur snabbt det går och det verkar vara så att så fort hans brunn svämmar över (även vid lätt regn som just nu) så rinner det mot vår grund. Så något fel tycks det ju vara
 
Grannen verkar inte så intresserad av att ta reda på vad som är fel med brunnen. Men vi har nu börjat dokumentera hur snabbt det går och det verkar vara så att så fort hans brunn svämmar över (även vid lätt regn som just nu) så rinner det mot vår grund. Så något fel tycks det ju vara
I och med att grannen är så ointresserad försök lösa det praktiskt på er fastighet. Det där med att ha synpunkter på hur grannen ska sköta sin fastighet i en situation när grannen inget vill göra leder bara till frustration, irritation och i värsta fall konflikter. Man har ju inget mandat att göra något åt det.

Som du konstaterade finns ju den civilrättsliga vägen att gå om sakskada uppstår, d v s när man får betala för en skada som vattnet orsakar så kan man ställa krav på grannen och stämma denne om betalning inte kommer. Men den vägen är ju extremt lång, osäker och riskfylld. Vanligen är det bättre att ta hem en minigrävare eller entreprenör och lösa frågan på sin egen fastighet så fort som möjligt.
 
Prata med grannen och hör om inte du kan undersöka varför hans brunn inte fungerar. Börja vid torr väderlek att kolla i brunnen och se om du ser nått utloppsrör. Ev rensa, filma eller spola utloppet
I hear you och det är väl i de banorna jag tänker. Har redan diskuterat olika scenarion med dräneringsfirman som va här för att få lite koll på vad vi behöver kolla.

Men det finns inget utlopp... (om jag inte uttrycker mig tokigt). Detta är sista punkten i systemet och det ansluter inte till något mer. Utan är nog snarare tal om någon slags kulvert eller stenkista i närheten....