Byggahus.se

Överklagat bygglov

 1. woodchuck
  Medlem · Uppsala · 201 inlägg

  woodchuck

  Medlem
  Vi fick i höstas bygglov beviljat av kommunen för att bygga om och bygga ut vårt hus. Vi ska bland annat bygga på en övervåning som täcker 4/5-delar av befintlig byggnad och på den sista 1/5-delen göra en takterrass. Från övervåningen och takterrassen får vi sjöutsikt ovanför grannens enplanshus. Bygglovet är helt inom detaljplanen och huset står 15 meter från tomtgräns och det är ytterligare 12-15 meter till grannens hus och swimmingpool.

  Grannen överklagade bygglovet och hävdade att vi från terrassen och det glasparti som vetter mot terrassen får störande insyn i deras hus (kök, badrum, entré, och ett sovrum) och över deras poolområde.:(

  Rent sakligt så tillkommer ingen ny insyn i deras hus utöver det vi har idag och det är inget märkvärdigt. Det är nästan 30 meter och en ridå med diverse träd mellan husen. Man ser faktiskt mer från marknivå än från vårt nuvarande hustak för på marknivå ser man under trädens lövverk. Nåväl, det som tillkommer från takterrassen är en viss insyn över deras poolområde vilket vi inte har idag. Jag tror att det är där skon klämmer (även om en annan granne redan har fri sikt in över poolområdet från en befintlig terrass, men från 50 meters håll). Vi har föreslagit planteringar, plank, skärmar och annat som skulle ta bort den nya insyn vi får och även den gamla men grannen är inte mottaglig för sådana förslag. Jag förstår inte varför men det har låst sig på något sätt.

  Länsstyrelsen har nyss varit här och tittat på plats och återkommer med besked inom en månad. Efter att ha läst alla rättsfall på boverket.se och läst pbl så kan vi bara komma fram till att vår granne inte har några utsikter till att vinna gillande för sitt överklagande. Vi tror länsstyrelsen kommer att ogilla deras överklagande. Men vi befarar också att grannen i så fall kommer att överklaga länsstyrelsens beslut. Då hamnar vi i en domstolsprocess som kan dra ut på tiden mycket längre än vad vi skulle vilja vänta. Den viktigaste poängen med att bygga ut är att barnen skall få egna rum och det känns inte som att det kan vänta längre.

  Det jag grunnar på är om vi vågar börja bygga? Såvitt jag kan bedöma är frågan som länsstyrelsen och ev domstol har att ta ställning till är om insynen över grannens poolområde är att betrakta som en ”betydande olägenhet” i lagens mening. Jag kan inte se hur den kan vara det, men jag kan ju ha fel även om jag inte tror det. Kan det finnas något annat som jag inte ens har tänkt på som bygglovet skulle kunna falla på?

  Om (när) det blir skarpt läge får jag väl rådgöra med en jurist, men under tiden frågar jag här om det finns någon kunnig som antingen stödja min uppfattning eller ifrågasätta den eller peka på risker jag borde ha tänkt på.

  Tacksam för synpunkter/Woodchuck
   
  • Laddar…
 2. haavard
  Medlem · Bohuslän · 2 938 inlägg

  haavard

  Medlem
  Att Länsstyrelsen tar sig bryet med att åka ut för att se förhållandena på plats är i sig ett tecken på att det inte är självklart att du vinner.
   
 3. woodchuck
  Medlem · Uppsala · 201 inlägg

  woodchuck

  Medlem
  Tja, så kan det ju vara förstås. Min tolkning var att de kom för att grannen begärt en syn på plats, men de kanske inte har någon betydelse, dvs de kommer bara om det finns tveksamheter. Vad kan det i så fall röra sig om? Jag kan inte se i den rättspraxis som finns på boverket.se att det skulle finnas några skäl för länsstyrelsen att upphäva kommunens beslut.
   
 4. M
  Medlem · bohuslän · 250 inlägg

  Mr rättstvist

  Medlem
  Är det någonting jag lärt mig är det att ingenting är säkert. Samtliga inblandade i en instans kan vara helt övertygade om vad som gäller, men när det kommer en ny bedömare i nästa instans ändras allting...

  Jag hade varit extremt försiktig med att bygga något innan allt är klart. Speciellt när det rör sig om så omfattande och kostsamma saker som du nämner ovan.
   
 5. woodchuck
  Medlem · Uppsala · 201 inlägg

  woodchuck

  Medlem
  Man kan förstås aldrig utesluta att olika instanser gör olika bedömning som Mr Rättstvist påpekar. Men det borde bara hända om det är så att frågan är a) juridiskt oklar så att det finns mer än en rimlig tolkning, eller b) det tillkommer ny information mellan den första och andra instansen som föranleder en annan bedömning, eller c) så är den ena eller den andra eller båda instanserna inkompetenta/korrupta/tar juridiskt ovidkommande hänsyn. Man kan föstås aldrig utesluta c) men om vi för ögonblicket bortser från den möjligheten vad har jag att oroa mig för? Finns det något rättsfall/prejudikat, lagrum, eller annan saklig grund som gör att jag borde oroa mig?
   
 6. R
  Husägare · Stockholm/Nacka · 190 inlägg

  rolflidvall

  Husägare
 7. I
  Medlem · Uppsala · 4 826 inlägg

  injonil

  Medlem
  Startbesked finns väl redan iom bygglovet?
   
 8. H
  Moderator · Stockholm · 43 034 inlägg

  hempularen

  Moderator
  Nej, det är två olika beslut (om de nu inte har ändrat något).
   
 9. I
  Medlem · Uppsala · 4 826 inlägg

  injonil

  Medlem
  Ok, my bad :)

  Men kan man inte ha fått startbesked trots att bygglovet är överklagat?
   
 10. M
  Medlem · Uppsala · 386 inlägg

  mape17

  Medlem
  Är lite olika, men ibland tas beslut om bygglov och startbesked i samma beslut. Ibland först bygglov och sen när vissa saker är på plats så ges startbesked. Bägge varianterna förekommer.
   
 11. H
  Moderator · Stockholm · 43 034 inlägg

  hempularen

  Moderator
  Jo i princip så skall startbesked ges oavsett om lovet är överklagat, såvida inte den klagande lyckas få inhibation.
   
 12. J
  Medlem · stockholm · 394 inlägg

  jokomoko

  Medlem
  Vårt bygglov blev överklagat. Kommunens handläggare ville sedan inte ge oss startbesked så länge vårt bygglov inte vunnit laga kraft dvs. så länge ärendet var under överklagandeprocess. Möjligtvis gjorde handläggaren tjänstefel?. Men, för oss spelade det inte så stor roll eftersom vi ändå var för nervösa att påbörja ett bygge som vi (teoretisk) kunde bli ålagda att riva senare.

  Vad gäller klagan och dess grunder - vad jag vet så är det mycket svårt att få rätt i en klagan om det endast gäller insyn om bygglovet helt följer detaljplan. Ingen äger en utsikt.
   
 13. I
  Medlem · Uppsala · 4 826 inlägg

  injonil

  Medlem
  Insyn och utsikt är inte riktigt samma sak.
   
 14. woodchuck
  Medlem · Uppsala · 201 inlägg

  woodchuck

  Medlem
  Helt riktigt. Insyn och utsikt är inte samma. När det gäller utsikt finns hur mycket rättspraxis som helst och saken är helt klar: man äger inte sin utsikt och kan bara få gehör för ett överklagande byggt på förstörd utsikt om huset lika gärna kunde placeras på ett annat ställe så att utsikten inte skyms. Annars är förstörd utsikt inte någon grund på vilket man kan vinna ett överklagande. För insyn finns (vad jag har hittat) mindre rättspraxis så läget är inte lika entydigt (vad jag kan bedöma). Det är därför jag frågar här - i hopp om att någon juridiskt skolad eller någon med egen erfarenhet av en process rörande insyn kan hjälpa mig förstå var gränsen för "betydande olägenhet" i lagens mening kan tänkas gå.

  Angående startbesked så krävs det och i mitt fall är det separat från bygglovet, men det skall såvitt jag begriper inte hindras av överklagan is sig. Rätta mig om jag har fel, men vad jag vet kan bara en inhibition eller ett upphävande av lovet av högre instans kan hindra kommunen från att ge startbesked.

  /woodchuck
   
 15. Campar
  Medlem · Stockholm · 544 inlägg

  Campar

  Medlem
  Jag trodde att man med nya PPL inte fick bygglov om någon överklagade?
  Har inte kommunen skickat ut "frågan" till grannarna innan du fick bygglov? Eller har du inte fått bygglov ännu?

  Vår granne överklagade också vårt bygglov, men vi hade de gamla reglerna och hade då även börjat bygga när de överklagade, som tur var så fick vi rätt hos Länsstyrelsen och de överklagade inte heller längre än så.
  Men det handlade också om bla. insyn och skuggning.

  //Niklas
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.