personstarthumb-up

Överklaga bygglov - hur?

10k läst  5 svar

 1. jarlh
  Medlem Nivå 8
  Jag måste snarast överklaga ett bygglov som tydligen blev godkänt för 2,5 veckor sedan.

  Hur gör man? Vad skriver man, måste man referera till något ärendenummer osv? Räcker det med att faxa?

  Finns det någon "mall" man kan hitta på Internet?
   
 2. H
  Moderator · Nivå 25
  vet inte men om du inte hinner få svar här, så ring bygglovsmyndigheten. De komemr att ge dig svar (är skyldiga att göra det). Du behöver inte ange vilket ärende det gäller. Du har ju rätt att överklaga inom 3 veckor efter att du fått reda på beslutet. Och så länge ingen kan bevisa att du blivit medveten om beslutet så har inte de 3 veckorna börjat ticka (är bara 99.9 procent säker på att det stämmer så, så lita inte på det jag säger).
   
 3. Totte_S
  Medlem Nivå 8
  Smartast är att se till att få in besväret snarast. Kommunen prövar nämligen själv om besväret inkommit i rätt tid, och det är onödigt att dra på sig en procedur till. Beslutet överklagas med förvaltningsbesvär. Bifogar en text från min kommun (handläggare själv ;) på annan förvaltning) som avser förvaltningsbesvär. Du får ta huvuddragen i den anvisningen och formulera din överklagan.

  Besvärshänvisning:
  UPPLYSNINGAR OM HUR MAN ÖVERKLAGAR BESLUT
  ENLIGT

  xxxxxxxnämndens beslut kan överklagas genom förvaltningsbesvär.

  Överklagandet skall vara skriftligt och ha kommit in till xxxxxx
  kommun, xxxxxnämden, inom
  TRE VECKOR (21 dagar), räknat från den dag då Ni fick del
  av beslutet.

  Överklagandet skall skickas till xxxxx-nämnden
  och innehålla uppgift om:

  - Ert namn, personnummer, telefonnummer och adress samt vara
  undertecknad
  - Vilket beslut som överklagats, vilken nämnd som fattat beslutet
  - Vilka omständigheter som Ni stödjer överklagandet på
  - Bifoga handlingar som Ni anser stödjer Er uppfattning
  - Vilken ändring Ni vill ha


  Har Ert överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna
  att skickas vidare till rätten såvida inte xxxxxxxxxx-nämnden själv ändrar beslutet på det sätt som Ni begärt.

  Om något är oklart eller om Ni önskar hjälp av oss med att
  upprätta besvärsskrivelsen är Ni välkommen att vända Er
  till kommunen på följande adress.

  Och se för 17 till att vara saklig och anför bara skäl som är rimliga och helst har stöd i detaljplan eller på annat sätt kan styrkas av 3:e part. Ditt personliga tyckande kommer sannolikt bara att avfärdas!!!
   
 4. cian
  Medlem Nivå 4
  Tycker också att du ska göra det så fort som möjligt.
  Tänk på att bakom bygglovsansökan står det förmodligen en lycklig familj som precis fått veta att de snart ska få sitt drömhus. Bifalls din överklagan tar de tid för dom att tänka om.
   
 5. jarlh
  Medlem Nivå 8
  Överklagande inlämnat på Stadsbyggnadskontoret idag, precis inom tre veckor från godkännandet.

  Överklagandet stoppar ingen stackars lycklig familj för den delen, utan är endast till för att inga bilar ska köra 50 cm från vårt fönster för att kunna parkera på vår gemensamma gård som tidigare varit bilfri.
   
 6. cian
  Medlem Nivå 4
  Det var väl bra! Här har jag legat sömnlös på nättern i oro för den stackars familjen ;)
   

Hej där! så kan du också ställa frågor i forumet. :love: