Byggahus.se

Överklaga avslag på bygglov, tips?

 1. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Överklaga avslag på bygglov, tips?

  Det är bara om det finns en detaljplan med kvarvarande genomförandetid som man har en reell möjlighet att mot kommunens vilja bygga i överensstämmelse med planbestämmelserna och en 3 kapitel prövning. Får man inte bygglov om man uppfyller detta har man rätt till ersättning.

  Saknas däremot plan eller finns det en plan vars genomförandetid gått ut kan kommunen alltid skjuta upp en ansökan om bygglov till senare prövning och under tiden införa eller ändra en plan till ett visst utseende.

  Har en tjänsteman fått full BN delegation har denne naturligtvis rätt att både meddela bygglov samt avslå en bygglovsansökan. Normalt är dock att tjänstemännen inte har en total delegation utan avslag, svåra ärenden samt frågor om förhandsbesked skall gå till nämnden.

  Erfarenheten säger att har man inte kommunen på sin sida (eller en rättsligt bindande plan) är det hart när omöjligt att få rätt mot kommunens vilja.

  Lycka till! :) :) :)
   
 2. E
  Medlem · 252 inlägg

  Engan23

  Medlem

  Re: Överklaga avslag på bygglov, tips?

  ok fortsättning följer...Jag pratade igår med kommunen, frågade lite fint varför jag fått avslag. Man berättade att man för några år sedan i byggnadsnämnden tagit ett beslut att de fastigheter som inte omfattas av områdesbestämmelserna inte får bygga större än 80+30 men har man redan större så grattis...

  Jag påtalade då att en granne fick förra året OK att bygga ut sitt hus och hans fastighet omfattas inte heller och är dessutom större än det man får bygga. De ville då kolla grannens utslag och när man såg det så ville man återkomma...Idag ringde de och det verkar som att vi ska komma överens om att få bygga ut...   :)
   
 3. B
  Medlem · 5 840 inlägg

  Re: Överklaga avslag på bygglov, tips?

  Snyggt jobbat, Engan!  ;)

  Jag tycker deras svar väcker intressanta följdfrågor:  Hur kan BN "fatta ett beslut att de fastigheter som inte omfattas av områdesbestämmelserna inte får bygga större än 80+30" - utan att ett sådant beslut (som sådant) får samma verkan som en områdesbestämmelse / detaljplan ?!  Mig veterligen måste detaljplaner beslutas i såväl BN som i kommunens fullmäktige.

  Jag tror grabben du snackat med ska känna sig rätt glad om du nöjer dig med ett bygglov, och inte rotar djupare i BN:s joxiga affärer. :)
   
 4. E
  Medlem · 252 inlägg

  Engan23

  Medlem

  Re: Överklaga avslag på bygglov, tips?

  :) ja det är en del frågor man ställer sig... jag törs inte ropa hej riktigt än, vet inte om jag får mina byggplaner i verket fullt ut och så länge jag inte har klartecken på papper så tar jag inte fram skumpan   :)
   
 5. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Överklaga avslag på bygglov, tips?

  Byggnadsnämnden och kommunfullmäktige kan i princip fatta vilka beslut som helst.

  Det är först när man skall tillämpa besluten som svårigheter uppstår med olagliga eller felaktiga beslut.

  Att man som viljeinriktning beslutat max 80+30 kvm innebär inte nödvändigtvis att BN avslår alla ansökningar som är större mot det beslutet utan skall ses som en rekommendation att under förutsättning att byggplanerna inte överstiger den nivån kommer BN inte skjuta upp avgörandet tills man reglerat frågan på ett korrekt sätt.

  Hänvisar i övrigt till det som skrivits tidigare i tråden.

  Lycka till!  :) :) :)
   
 6. B
  Medlem · 5 840 inlägg

  Re: Överklaga avslag på bygglov, tips?

  "Det är först när man skall tillämpa besluten som svårigheter uppstår med olagliga eller felaktiga beslut."

  Okey, då förstår jag precis:  "Svårigheterna" uppstår det ögonblick BN (eller tj.m på delegation) nekar Engan bygglov (eller beviljar det) just med hänvisning till beslutet (som i sig är oantastbart så länge det inte efterlevs).   :)

  Det är mycket med det kommunala, om man så säger ...  :'(
   
 7. E
  Medlem · 252 inlägg

  Engan23

  Medlem

  Re: Överklaga avslag på bygglov, tips?

  Ja man kan säga att jag fått min vilja igenom till hälften, Den utbyggnad jag tänkt göra är en souterräng del, dubbelgarage och pannrum längst ner och boyta ovanpå allt detta. Kommun gubben kunde ge mig ok att göra garaget och pannrum dvs bottenplanet men att bygga boplan ovanpå det var nobben. De kan inte ge mig lov om detta då jag i så fall bygger ut med större yta än de andra får bygga totalt (80kvm).

  Man säger att jag kan göra garaget nu för att söka bygglov då man stadsplanerat (ionom ett par år) för att då göra tillbygget ovanpå garaget...hmmm e inte så sugen då kostnaden drar iväg. saken är den att jag behöver göra något åt tak och isolering på bef hus, hade helst vilja göra allt samtidigt men icke..
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.