Byggahus.se

Överdimensionera solkraftsanläggning?

1k läst  14 svar

 1. B
  Medlem Nivå 4
  Historiskt har vår konsumtion legat på 3500-4000 kWh årligen. Funderar på att installera solceller med 4,62 kWp i toppeffekt och förväntad produktion 4400 kWh/år. Har förstått att skatterabatten på 60 öre/kWh då eventuellt ryker på mellanskillnaden men jag förstår ändå inte hur det kan vara ekonomiskt ofördelaktigt att överdimensionera sin anläggning? Är det beroende på att jag riskerar att få betala byte av elmätare själv och att jag åker på eventuella skatter och administration som småskalig elproducent om min produktion överstiger konsumtionen? Något annat att beakta vid eventuell överdimensionering?
   
 2. D
  Medlem Nivå 8
  De 60 örena ryker på den el du säljer som överstiger mängden el du köper. Nätägaren beslutar om de vill ta ut avgifter av dig om du producerar mer än du gör av med.

  På en så liten anläggning får du ingen lönsamhet i investeringen om du inte kan göra allt själv. Särskilt nu när installationsstödet är i riskzonen. Din största kostnad idag måste vara den fasta avgiften och den blir du inte av med.

  Har du kollat hur mycket du kommer få betala för anläggningen? Allt installerat och klart lär nog gå på närmare 80’ vilket ger en återbetalningstid på 20 år.

  Fördelen med överdimensionering är att du även om 10 år kommer producera lika mycket som du gör av med då solcellernas effektivitet går ner.

  Jag är positiv till solceller och har nyligen installerat 26kW men jag skulle inte göra det när förbrukningen är så låg.
   
 3. B
  Medlem Nivå 4
  Instämmer i att små anläggningar kan ifrågasättas m.a.p. lönsamhet p.g.a. kostnader för växelriktare m.m. Kostnad för anläggningen är 79500 kr före och 55650 kr efter solcellsstöd (som redan är beviljat). Jag inser att växelriktaren kommer behöva bytas ut efter 10-20 år och därmed kostar i storleksordning 1000-2000 kr per år i avskrivning. Skattereduktionen är ju en politisk risk som kan avvecklas och likaså räknar jag inte in värde för elcertifikat i ekvationen. Detta kompenseras kanske av stigande elpriser i framtiden? Många osäkerhetsfaktorer men jag tänker att 15 år är en rimlig återbetalningstid om man tar detta i beaktande? Motsvarar ju 7% i årlig avkastning på investerat kapital - mkt högre än den riskfria räntan?
   
 4. D
  Medlem Nivå 8
  Det stämmer bra det med 7% avkastning. Det du måste ta i beaktande är hur mycket anläggningen är värd om 15 år. Hade jag varit du så hade jag satsat på högkvalitets solceller med längre produktgaranti. De kinesiska lågpris modulerna kanske är värda 0 om 15 år. Då har du förlorat pengar på det hela om man tar med inflationen och kostnaden för att montera ner dem igen.
  Bor du i södra Sverige så skulle jag rekommendera dig att ta in en offert från Ecokraft. De kör med riktiga tyska solceller med 30 års produkt- och effektgaranti. Du får även en kalkyl som visar hur mycket du tjänar in över livslängden.
   
 5. D
  Medlem Nivå 2
  Vid överdimensionering så räknas du inte längre som mikroproducent och du kommer med största sannolikhet få betala en elnätsavgift för ditt produktionsabonnemang hos ditt elnätsföretag. Denna avgift varierar beroende på vem som äger elnätet.
   
 6. L
  Medlem · Nivå 8
  Det jag hör av folk i elbranschen är att många tror att själva elen blir "gratis" i framtiden och att man så att säga köper en fast mängd ungefär som du köper mobildata.
   
 7. D
  Medlem · Nivå 18
  Vad är det för folk du pratar med? Det låter fullständigt orimligt.
   
 8. D
  Medlem Nivå 2
  Helt orimligt kan jag säga då jag jobbar i branschen.
   
 9. M
  Medlem Nivå 2
  Kan du få ekonomi i överdimensionering är det nog inget som hindrar dig från att göra det.

  Grejen med att dimensionera mot ditt eget uttag är att du då så att säga köper elen från dig själv till ett pris som inkluderar elskatt, moms, överföring mm, medan det som överproduceras får du bara ungefär spot-pris för. Dvs, för allt upp till dina 4000 kWh kan du räkna med kanske 1,5 kr/kWh, medan överskjutande 400 kWh får du bara runt 30 öre/kWh eller så, beroende på var du sätter dina förväntade elpriser. Det är alltså mest ekonomiskt att träffa den där brytpunkten, där du får ett lägre elpris än annars.

  Däremot känns väl en så liten överdimensionering som 10 % knappast som just det, utan snarare en beräkningsmarginal. I min värld är en överdimensionering i ditt fall kanske en anläggning på runt 8-10 kW, inte bara knappt 5 kW.
   
 10. D
  Medlem · Nivå 18
  Nej, så enkelt är det inte. Den el du konsumerar direkt kan du räkna så med. Men efter som de flesta anläggningar har panelerna riktade högt åt söder blir det mycket el mitt på dagen under sommaren. Mycket el måste då säljas på elnätet.
   
 11. F
  Medlem · Nivå 12
  Eftersom du jobbar med detta så kan du då säkert bekräfta att ett beslut om att skrota den dumma definitionen om vad som gör en till mikroproducent eller inte redan är klubbad sen lång tid i riksdagen. Dock inte implementerat ännu.
   
 12. D
  Medlem Nivå 2
  Inget som verkar implementerat varken hos Skatteverket eller elnätsföretag så det kan nog ta tid innan det isf drivs igenom.
   
 13. A
  Medlem · Nivå 8
  Det finns ingen lag som tvingar ett monopol-elnätsbolag att bestraffa och avkräva en kund pengar för ett inmatningsabonnemang, som det skulle bli frågan om om en kund råkar sälja fler kWh under ett år jämfört med vad han köper. Ett monopol-elnätsbolaget har rätt att göra som de själva vill, och kan avstå från att kräva betalt av kunden om en kund råkar vara alltför miljövänlig och producerat mycket förnyelsebar elenergi. Monopol-elnätsbolaget riskerar emellertid att hängas ut i pressen om de skulle bestraffa kund för sådan miljövänlig elproduktion. Elnätsbolagen som alla har monopol, har redan fått mycket dålig press pga deras enorma och obefogade höjningar av elnätsavgifterna.

  Sedan är det så att solstrålningen är inte exakt densamma varje år, det kan skilja från år till år på ca +/- 10 %, dvs ett år producerat exakt samma solcellsanläggning 10 % fler kWh än året före. Därför kan inte en bedömning huruvida en kund är mikroproducent eller ej göras under ett enda år, utan om det ska vara rättvist gentemot kund ska det i så fall göras under en 5 års period.

  Dessutom om fastigheten har en solcellsanläggning och mannen i familjen står som elabonnent, kan det hända att hustrun övertar elabonnemanget efter 6 månader precis när solcellsanläggningen ska till att överproducera. Vilken slump. Genom kreativitet kan familjen alltså slå tillbaka mot monopolföretaget, utan att bryta mot några lagar. Full skattereduktion fås då även för familjens så kallade överproduktion.

  När de folkfientliga politikerna skrev lagen, tänkte de inte på att privatpersoner skulle komma att vara solcellsanläggningsägare, utan lagen är avsedd för företag. Därför förefaller den lagen nu minst sagt absurd, då den vill att privatpersoner ska bestraffas för miljövänlig förnyelsebar elproduktion. Stick i stäv med vad politikerna nu predikar.
   
  Redigerat
  • Laddar…
 14. A
  Medlem · Nivå 8
  Tyvärr, går det inte att rätta till i föregående inlägget.
  Som jag skrev där att man skulle kunna få full skattereduktion, även för så kallad överproduktion, om man byter elabonnent inom familjen, stämmer nog inte. Den efterföljande elabonnenten i familjen är ju ett annat personnummer och får därför elförbrukning och elförsäljning registrerat på sitt personnummer hos skattemyndigheten med början när han tar över elabonnemanget. Men denne nye elabonnent börjar hos skattemyndigheten med 0 kWh förbrukning och 0 kWh försäljning och dessa tickar på som en taxameter allt eftersom tiden går. Skattemyndigheten tittar sedan vad dessa kommit upp i per den 31 dec. vid varje kalenderår.

  Vad man vinner på att byta elabonnent är att det försvårar för monopol-elnätsbolagen att försöka bestraffa flitig solcellsägare i och med att abonnenten aldrig får ett fullt driftsår att bedöma för dem. Det händer ju även att en solcellsägare säljer sitt hus inkl. anläggningen, och den nya ägaren flyttar in annan tid än just den 1 jan och gör därmed inte ett fullt kalenderår, inflyttningsåret. Den som flyttade ut gör inte heller det då.
   
 15. F
  Medlem · Nivå 12

  Man måste dela upp frågeställningen i olika delar.

  # En fråga är definitionen av mikroproducent som just nu är jävligt skev. Varför får en storkonsument av el producera mer än en lågkonsument av el? Mycket konstigt men det blir som sagt reglerat med redan klubbad preposition.

  # Nästa fråga är skattereduktionen på 60 öre som man får på lika mycket som man köper för.

  # Och slutligen ditt avtal med din säljare/köpare av el och i vilken utsträckning och på vilket sätt dom vill sponsra privata solcellsanläggningar genom att betala överpriser.