Byggahus.se

Över 100 fel vid slutbesiktning. rimligt?

 1. I
  Medlem Nivå 1
  Hej,
  Slutbesiktning visade ca. 120st olika fel, dem flesta pga snickarnas slarv….
  Jag vet att KA var inte så många gånger på plats under byggtiden, så jag är lite oroligt att snickarna har även slarvat ännu mer när dem reste stomme och byggde väggar osv… alltså det kan finnas många dolda och eventuellt farliga fel i själva hus konstruktion..  Nu undrar jag finns det någon som man kan anlita nu i efterhand som ska på något set gå igenom och kontrollera själva hus konstruktion, eller blir det mycket svårt då mestadels av huskonstruktion (balkar, bärande väggar osv…) är inte synlig nu längre…

  Tack för svaret…
  :(
   
 2. jessicaodanne
  Medlem Nivå 6

  Re: Över 100 fel vid slutbesiktning. rimligt?

  Trist när sånt här händer.
  Vilka bygger ni med ( så man vet vilka man ev ska se upp med)?
   
 3. A
  Medlem Nivå 15

  Re: Över 100 fel vid slutbesiktning. rimligt?

  Jag tänker alltid "när de slarvar så ogenerat med saker som de vet syns, hur ska de då inte slarva med sånt de vet inte syns?"
  Det är ju KAs uppgift att hålla koll på detta. Har han inte gjort det har han inte gjort sitt jobb.
  Du borde kunna anlita en besiktningsman (alltså en sån som besiktigar hus innan försäljning) för att gå igenom ditt hus. Men, som du säger, det är ju svårt att kolla sånt här när huset är klart. I värsta fall blir man ju tvungen att riva ner / gör hål / såga upp inspektionsluckor för att komma åt att kolla.
   
 4. S
  Medlem Nivå 4

  Re: Över 100 fel vid slutbesiktning. rimligt?

  Bara en kommentar: KA utför inte byggkontroll, KA ser till att regelverket kring bygget följs, med hjälp av bl.a. en kontrollplan. Det ni tänker på är en byggkontroll som kan utföras av en besiktningsman under byggets gång, detta kan vara samma person som KA, men ingår inte i KA-rollen.

  Om du är orolig tycker jag du ska anlita en besiktningsman som tittar på huset, som du själv säger får du inte den kontrollen nu som du kunde fått om du gjort kontrollerna löpande under byggtiden, men det finns mycket man kan kontrollera.
   
 5. S
  Medlem Nivå 1

  Re: Över 100 fel vid slutbesiktning. rimligt?

  Vem bygger du med, vilka entreprenörer???
   
 6. S
  Medlem Nivå 1

  Re: Över 100 fel vid slutbesiktning. rimligt?

  Det blev väll inte godkänd SB va för då är det något som är fel. :surprised:
   
 7. volvo
  Medlem Nivå 10

  Re: Över 100 fel vid slutbesiktning. rimligt?

  En KA:s roll är INTE att vara kontrollant.

  Däremot skall han se till att någon ansvarar för att alla erforderliga kontroller görs samt att denna "någon" namnges och signerar varje utfört moment. KA ser till alla signeringarna är gjorda. Sedan är det ju upp till den kontrollansvarige för respektive moment att stå för att kontrollen genomförts ordentligt, vilket intygats. (sedan kan det finnas folk som fuskar men det få de ju stå till svars för själva)

  Ofta innehåller även kontrollplanen punkter där den kvalitetsansvarige är den där "någon". Sådana punkter skall självklart KA åka ut och titta på och se till att det utförts rätt samt skriftligen intyga att det utförts på rätt sätt.

  För den som vill vara säker på att ingen fuskar och intygar sådant som de inte kontrollerat så rekommenderar jag att man anlitar en kontrollant, förslagsvis KA.
  Då blir självklart notan betydligt högre, men man har fått en säker byggprocess.
  Oftast snålar beställarna och anlitar KA för att minimiuppdrag och då ingår självklart inga utökade kontroller.

  Man får oftast det man betalar för......
   
 8. yonna
  Medlem · Nivå 15

  KA'ns roll

  Egentligen är beteckningen 'Kvalitetsansvarig' vilseledande.

  Jag anlitade KA'n även som kontrollant dvs löpande kontroll av bygget med platsbesök en till flera ggr/veckan. Detta betalar man naturligtvis extra för. I många fall har husföretagen egenkontroll men vill man vara på den säkra sidan väljer man själv KA och gärna i kombination med en löpande byggkontroll.
   
 9. volvo
  Medlem Nivå 10

  Re: Över 100 fel vid slutbesiktning. rimligt?

  Instämmer!

  Däremot kan en hel del fuskarbeten avslöja sig och bli synliga under garantitidens gång.
  Därför är det extra viktigt att man i sådanahär lägen anlitar en duktig, seriös besiktningsman till garantibesiktningen. Då får man en extra chans att klämma åt någon som fuskat.
   
 10. H
  Medlem Nivå 2

  Re: Över 100 fel vid slutbesiktning. rimligt?

  Kan nån ge exempel som räknas som fel?
  Vi har just haft slutbesiktning och hittade inga fel vi ansåg att vi borde anmärka,kanske är vi för snälla på nåt vis. Några hack i skåp och såna saker fixade besiktningsmannen på plats. Vilka stora fel har ni erfarenhet av? Vill gärna veta vad som kan gå fel
   
 11. volvo
  Medlem Nivå 10

  Re: Över 100 fel vid slutbesiktning. rimligt?

  De fel som tas upp i ett besiktningsprotokoll kan vara allt från en liten repa i parketten till en skev och fleaktig grund.
  M.a.o kan det röra sig om allvarliga eller mindre allvarliga fel.
  En nitisk besiktningsman kan ta upp allt han ser och då blir det många anmärkningar.
  En annan besiktningsman tar bara upp allvarligare fel.

  Vad alla besiktningsmän dock gör i slutet av besiktningen är att de summerar allvarligheten hos felen och kostnaden för att åtgärda dem och bestämmer sig då att antingen godkänna eller inte godkänna entreprenaden.
  En inte godkänd entreprenad brukar i princip inte vara färdig eller är mycket dåligt utförd.
  En godkänd entreprenad kan innebära att en del småfix fattas.

  Om ni vid er besiktning inte har hittat något ni är missnöjda med och om bvesiktningsmannen varit noggrann och blivit nöjd med utförandet så är det bara att gratulera till ett lyckat nybygge!
   
 12. volvo
  Medlem Nivå 10

  Re: Över 100 fel vid slutbesiktning. rimligt?

  Inget du skriver motsäger min kommentar.

  De fel eller brister som inte var synliga vid slutbesiktningen kan ge synliga skador eller tecken under de två åren fram till slutbesiktningen.
  Klena dimensioner kan böjas ner, fuktigt virke skruva sig, krympa och spricka etc.
  Om man då misstänker att byggaren fuskat, men att fusket missats under produktionen så kan det vara skäl att man vid garantibesiktningen även ifrågasätter varför den där sprickan uppstått m.m.
   
 13. volvo
  Medlem Nivå 10

  Re: Över 100 fel vid slutbesiktning. rimligt?

  Det är ju här kornen skiljer sig från axen.
  De som är seriösa gör fler platsbesök, gärna oanmälda.
  De som är oseriösa sitter på sin kammare, vänder papper och tar lika mycket betalt.

  Precis som i alla yrkeskategorier så finns det duktigt folk och sådana som inte borde syssla med det.

  Nya PBL:n (som ännu inte trätt i kraft) innehåller ett utökat kontrollansvar för KA. Detta borde sätta mer press på de oseriösa. Tyvärr kommer det nog även att innebära en kostnadsökning för kunden. Men det är ju logiskt: mer jobb = mer betalt.
   
 14. T
  Medlem Nivå 1

  Re: Över 100 fel vid slutbesiktning. rimligt?

  Nja... Den eminente herrn från Garbo som gjorde vår slutbesiktning lämnade så mycket att önska att t o m lilla jag insåg att saker o ting inte stod rätt till. Den besiktningsman vi då tog dit konstaterade att det återstod åtgärder som uppgick till den dubbla kostnaden mot vad nr 1 kom fram till. (Värmen i huset fungerade t ex ej, något som är en stor sak om än i detta fall var en liten kostnad/litet jobb.)
  Därefter var det JAG som upptäckte att vi har fel golvfall i badrummet, något som nr 2 kom dit o bekräftade.
  Eftersom vi nu har ett hyggligt glapp i vårt förtroende för dessa människor, tog vi dit en person som är specialist inom de områden vi ansåg vara mest anmärkningsvärda/ oroade oss mest (fast godkänts av båda besiktningsmännen). Personen ifråga jobbar även som KA, fick vi veta när han dök upp. Detta blev både vår sorg o vår räddning: han har upptäckt ett flertal OERHÖRT grova fel, något som givetvis är tragiskt, men hellre nu än i ett mögligt hus om 10 år...
  Oavsett om "Herr Garbo" har sett men ignorerat, missat, eller saknat kunskap för att se o förstå detta, är det något som de facto finns där.
   
 15. volvo
  Medlem Nivå 10

  Re: Över 100 fel vid slutbesiktning. rimligt?

  Skitsnack!

  Ur ABS 05:

  "26. Part får påkalla överbesiktning av besiktning enligt punkt 24 och 25 i dessa bestämmelser.
  (min notering: Part = någon av avtalsparterna, dvs. beställaren eller entreprenören samt punkterna 24 och 25 rör besiktning i allmänhet och slutbesiktning i synnerhet)
  Genom överbesiktningen prövas de frågor som har föranlett densamma, som fråga om entreprenadens godkännande, förekomsten av fel eller ansvar för fel. Sådant påkallande skall ske inom en månad efter det att part fått besiktningsutlåtande över den besiktning som skall överprövas, om inte särskilda skäl föreligger att förlänga tiden.
  Överbesiktning utförs av en person som parterna gemensamt utser.
  Överbesiktning ersätter den besiktning eller den del av besiktning som föranlett påkallandet"


  .....och du skall vara besiktningsman!?