Byggahus.se

Öka byggnadshöjden med markfyllnad ?

 1. B
  Medlem · 11 inlägg

  BigOne

  Medlem
  Vi vill bygga en ny övervåning på huset och har tidigare försökt med ett taklyft med 45 graders takvinkel. Det visade sig att detaljplanen bara tillåter 30 grader. Däremot finns det inget våningsbegrepp vilket innebär att vi får bygga en ny våning bara vi håller oss inom byggnadshöjden på 4.5 meter. Byggnadskontoret kan tänka sig att pröva ytterligare 0,5 meter som mindre avvikelse. Huset är sutteräng med en byggnadshöjd på 4.2 - så det blir tajt med en ny övervåning - för att kunna utnyttja våningen så skulle vi vilja ha ett förhöjt väggliv på minst 1,2 meter - dvs det fattas 0,5 meter.

  Min fråga är om man kan höja marken runt huset för att få ned byggnadshöjden och i så fall hur kontrolleras byggnadshöjden i efterhand - kan man tänka sig att marken "sjunker" tillbaka efter en del "ändringar" i trädgården.
   
 2. P
  Medlem · 607 inlägg

  Re: Öka byggnadshöjden med markfyllnad ?

  Då får du nog söka marklov för detta…

  mvh plexi
   
 3. B
  Medlem · 11 inlägg

  BigOne

  Medlem

  Re: Öka byggnadshöjden med markfyllnad ?

  Det är tillåtet att höja marken med 0,5 meter utan bygglov inom detaljplanen.
   
 4. Jesca_j
  Medlem · Västerbotten · 3 025 inlägg

  Jesca_j

  Medlem

  Re: Öka byggnadshöjden med markfyllnad ?

  Byggnadshöjden mäts väl från översida sockeln och inte från markhöjden? Eller? ???
   
 5. A
  Medlem · 312 inlägg

  Alter_ego

  Medlem

  Re: Öka byggnadshöjden med markfyllnad ?

  Har för mig att det är medelmarknivå som gäller, kan iofs särkert variera mellan kommuner.

  Alter ego
   
 6. C
  Medlem · 11 inlägg

  cojak

  Medlem

  Re: Öka byggnadshöjden med markfyllnad ?

  "Byggnadshöjd = Avstånd från marken till skärningen mellan takplan och väggplan" enl. Stockholms stadsbyggnadskontors websida.
   
 7. B
  Medlem · 19 inlägg

  Brajanbrain

  Medlem

  Re: Öka byggnadshöjden med markfyllnad ?

  Jag tror inte att det är upp till respektive kommun då det regleras i lagtext så att det räknas från medelmarknivå.

  Från Plan- och byggförordning (1987:383):
  se http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870383.HTM

  9 § När det i plan- och bygglagen (1987:10) eller i föreskrifter eller beslut som utfärdats med stöd av lagen meddelats bestämmelser om byggnadshöjd, källardjup eller antal våningar gäller följande, om inte annat särskilt anges.
  Byggnadshöjden och källardjupet skall beräknas från markens medelnivå invid byggnaden. Om byggnaden ligger mindre än sex meter från allmän plats, skall dock beräkningen utgå från den allmänna platsens medelnivå invid tomten, om inte särskilda omständigheter föranleder annat.
  Byggnadshöjden räknas till skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak. Källardjupet räknas till det lägsta källargolvets översida.
  Som våning räknas även vind där bostadsrum eller arbetslokal kan inredas, om den enligt tredje stycket beräknade byggnadshöjden är mer än 0,7 meter högre än nivån för vindsbjälklagets översida, och källare, om golvets översida i våningen närmast ovanför ligger mer än 1,5 meter över markens medelnivå invid byggnaden. Förordning (1994:1237).
   
 8. S
  Medlem · 204 inlägg

  stenhus05

  Medlem

  Re: Öka byggnadshöjden med markfyllnad ?

  Där vi bygger räknas också medelmarknivå. Bara för att krångla till det lite extra så rör man sig dessutom med två höjdbegrepp för olika tomter alldeles intill varandra på detaljplanen: "bygghöjd" och "total bygghöjd" (bygghöjd räknas upp till punkten där taket möter väggen och "total..." räknas upp till nocken). Naturligtvis räknade man på vår tomt upp till nocken!!!
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.