Byggahus.se

Nytt bygglov, svartbygge sen länge.

18k läst  19 svar

 1. F
  Medlem Nivå 1
  Jag har ett hus som är både för stort samt har för högt i tak. Detta är gjort sedan 15 år tillbaka så det borde vara preskiberat vid det här laget.
  Om jag vill riva detta hus finns det då någon möjlighet att ersätta det med ett likvärdigt hus som frångår bestämmelserna?  Hur går man tillväga om man vill göra ändringar och mitt hus inte stämmer med ritningarna som finns hos kommunen?
   
 2. H
  Moderator · Nivå 25
  Om du skall riva och bygga nytt så kan du inte räkna med att få bygga "mer regelvidrigt" än någon annan. Om du skall göra något annat bygglovspliktigt på huset så är det bara att rita på. Du kommer att få bygglov som inkluderar de preskiberade felen.

  Du kan nog inte räkna medatt få bygglov för några ytterligare "smärre avvikelser" men om du håller det nya inom reglerna så skall du kunna få bygglov för det.
   
 3. G
  Medlem Nivå 2
  Om de preskriberade avvikelserna inte kan ses som mindre avvikelser kommer han INTE att få bygglov för dessa svartbyggen.
  Det är tom så att han inte kan få bygglov för några tillbyggnader innan han återställt det svartbyggda(jag förutsätter att det handlar om ett detaljplanelagt område eftersom "Frågvis" undrar om man kan frångå från bestämmelserna).
   
 4. J
  Medlem Nivå 5
  Om ett svartbygge är preskiberat så är det. Kommunen kan inte göra något åt det. Att kräva återställning är inte möjligt. Om huset är för stort enligt detaljplanen och ägaren vill göra en tillbyggnad så kan kommunen dock säga nej med hänvisning till detaljplanen.

  Att riva och bygga ett nytt lika stort är tveksamt. I vissa detaljplaner råder återuppbyggnadsrätt men det kan vara kopplat till om huset brinner ner. Ring kommunen och fråga.
   
 5. G
  Medlem Nivå 2
  Om "Frågvis" vill få bygglov för en ny tillbyggnad så kan visst kommunen kräva återställning, läs nedan i PBL 8 kapitlet.
  Ett svartbygge är egentligen aldrig preskriberat, det enda som är preskriberat är möjligheten för kommunen att ta ut straffavgifter(byggnadsavgift och tilläggsavgift).

  PBL 8 kapitlet:
  11 § Ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden med detaljplan skall bifallas om
  1. åtgärden inte strider mot detaljplanen eller den fastighetsplan som gäller för området, varvid det förhållandet att genomförandetiden för detaljplanen inte börjat löpa utgör hinder mot att bygglov lämnas,
  2. den fastighet och den byggnad eller annan anläggning på vilken åtgärden skall utföras
  a) stämmer överens med detaljplanen och med den fastighetsplan som gäller för området, eller
  b) avviker från dessa planer men avvikelserna godtagits vid en bygglovsprövning enligt denna lag eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), och
  3. åtgärden uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10--18 §§.
   
 6. J
  Medlem Nivå 5
  Grodis
  Jag förstår inte vad du menar. Om fastighetsägaren söker lov för en tillbyggnad ska den bifallas om den följer detaljplanen eller kan anses vara en mindre avvikelse. Om huset redan är för stort så blir det nej. Hur kan de då kräva återställning? Riv en del för att få lov till en annan eller?
   
 7. G
  Medlem Nivå 2
  Om Frågvis vill få igenom ett bygglov för tex en tillbyggnad så måste också den befintliga byggnaden stämmer överens med detaljplanen(PBL 8 kap 11.2.a §).
  Om det svartbyggda tex har en så hög byggnadshöjd att det inte kan ses som en mindre avvikelse så måste Frågvis ändra det svartbyggda så att det antingen föller planen eller kan ses som en mindre avvikelse innan han kan få bygglov för sin sökta tillbyggnad.

  Jag hoppas att du förstår vad jag menar, mvh.
   
 8. F
  Medlem Nivå 6
  Riva går inte, däremot går det bra att renovera, max en vägg i taget, för att få behålla det svartbyggda men preskriberade ...
   
 9. D
  Medlem Nivå 7
  Jag har ett liknande problem. Vi funderar på att bygga på en våning men jag upptäckte, när jag höll på att mäta upp lite mått invändigt, att den tillbyggnad som gjordes för 17 år sen är 1 meter längre än vad ritningen (och antagligen bygglovet) säger. Denna extra meter ger ca 8m2 boyta. Kommer vi hamna i samma sits som Frågvis?
   
 10. W
  Medlem Nivå 7
  Gäller detta enbart svart byggen?
  Annars så är ju den regeln absurd. Om man tex har ett hus på 300 kvm & sedan ett garage på 100 i ett oråde utom plan. Sedan kommer komunen och detlajplanerar det hela så att det är max 200 kvm + 50 kvm garage som gäller för området.
  Det är ju klart att den äldre villan ska få bygglov då utan att återställa så att plan följs?
   
 11. F
  Medlem Nivå 6
  Normalt så anpassas planen. Åtminstone i nutid.
   
 12. T
  Medlem Nivå 1
  Det hela beror hur kompis man är med grabbarna på Stadsbyggnadskontoret. Se följande artikel. http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=3301755
  Denna dam rev ner sitt gamla garage och smällde upp en sprillans ny byggnad inkl. ny platta. Ökade dessutom på ytan med ca 50%. Det enda hon hade var ett bygglov om att ändra taket. Resultat: Ett vite om 50 000 kr om hon inte återställer storleken. Detta innebär alltså att hon får ha kvar nya huset trots att inte korrekt bygglov finns. Det kanske kan funka för dig också om du vill leva farligt. :)
   
 13. H
  Moderator · Nivå 25
  Ett vite är inte slutligt när man betalar det. Dvs. vitet förnyas varje gång det faller ut. Som det framgår av artikeln så får hon betala 100000 per månad tills husen återställs. Detta gäller alltså för all frmatid.
   
 14. T
  Medlem Nivå 1
  Till hempularen... Javisst, hon måste betala vite om hon inte återställer båthuset (= bostadshuset där hon bor sedan 3 år) till originalstorlek dvs 65 kvm, men fakta kvarstår att "båthuset" nu är ett sprillans nytt bostadshus med ny platta utan annat bygglov än en takändring. Hade hon alltså nöjt sig med att "bara" smälla ner det gamla båthuset och sen byggt upp det nya i exakt samma storlek så hade Stadsbyggnadskontoret låtit saken bero. Kontakter gör stor skillnad.
   
 15. A
  Medlem Nivå 3
  Hur kan kan man bevisa att bygget är 10 år?