Byggahus.se

Nyslipad ekparkett, ska det verkligen se ut såhär??

 1. D
  Medlem · Storbritannien · 1 193 inlägg

  DMOL

  Medlem
  Du behöver bara ställa dig en fråga och det är om det ser värre ut än innan du beställt tjänsten.
  Är svaret ja på frågan, så 1. Reklamera arbetet, 2. Håll inne betalning 3. Begär skadestådn eftersom det väl är poänglöst att slipa ned hela golvet för att bli av med reporna.
   
 2. H
  Medlem · skåne · 132 inlägg

  hannaz

  Medlem
  Och sköt all kommunikation skriftligt!
   
 3. R
  Medlem · norrbotten · 8 inlägg

  RAIS23

  Medlem

  Golvslipning

  Svårt att slipa golv med fiskbensmönster utan ngr sliprepor alls, då maskinen går över båda riktningarna, dock ser det ut som om de varit ut med kantslipen o gjort sliprosor. Men noterade att man kört 150 kornstrl på pappret, kolla d normalt kör man inte så fint korn vid hårdvaxolja då fiberna täpps så oljan har svårare att tränga ner. Känns golvet även klibbigt?
   
 4. hsd
  Medlem · Kalmar · 3 905 inlägg

  hsd

  Medlem
  Det ser hemskt ut
  Eftersom de har förstört ett nytt golv så kan Du kräva ett nytt golv
  När de slipat 2 ggr så är det förmodligen inte möjligt att slipa golvet i framtiden efter normalt slitage
   
  • Laddar…
 5. K
  Medlem · Stockholm · 1 623 inlägg

  KjellTimell

  Medlem
  Låt mig gissa att det är P-specialisten i södra Stockholm ni anlitat? Som lovar nya moderna maskiner som inte dammar något, och allt är frid & fröjd.
  Men när stunden är kommen dyker en svart ostripad bil som inte har med företaget i fråga att göra, med en maskin från tidigt 90 tal.

  Been there done that. :(
   
 6. L
  Medlem · 37 inlägg

  LargoGabriel

  Medlem
  Repor skall man inte behöva få på ett helt nylagt golv, det är ändå uteslutet.

  Att ni blir helt ersatta är inte troligt, men hade ni varit ett företag så är regeln den att vid felleverans skall man gå skadelös vid korrigering.

  Som privatperson och även som företag med tanke på de relativt låga summorna, så är det inte så troligt att man går till domstol, men kontakta ARN om hantverkaren inte tar rättning. ARN kan inte tvinga till sig en korrigering, men hyfsade företag följer ARNS utslag och går er tillmötes.

  Det ni på egen hand troligen kan komma fram till är väl en halvering av arbetskostnaden och det kan nog kännas surt.

  Är ju försent nu, men...
  Som i alla lägen är att ha skrivit en enkel kravlista som bägge undertecknar och på vilken priset är antecknat, typ klart till datum, inga sliprosor, inga repor, missfärgningar, inga märken på övrig inredning. Kanhända en inledning som beskriver övrig förväntan som;
  ett icke förstörande arbetssätt, som följer god yrkeskunskap och en hög finish.
   
 7. birgera
  Medlem · 28 inlägg

  birgera

  Medlem
  Det finns många anledningar till att man ska göra jobbet själv. Speciellt kök. Gå inte på erbjudandet att få köket monterat från leverantören. Självklart blir det inte bra. Det säger sig självt. De vill ju bara sälja kök, inte installera!
   
  • Laddar…
 8. M
  Medlem · Stockholm · 147 inlägg

  mattie_river

  Medlem
  +1... Enda anledningen till att jag inte bråkade var att jag var tvungen att flytta in omgående efteråt... De inledde jobbet med att stå med bilen och slira ett hål i gräsmattan utanför...
   
 9. Huddingebo
  Medlem · Stockholm · 1 785 inlägg

  Huddingebo

  Medlem
  För bästa finnischen på ett nytt golv så slipas det mkt ytligt med fint sandpapper efter att ha legat en tid.
  Sedan polerar man in golvolja, vax och vad man nu vill ha.
  Inget konstigt med det och det förbrukar inte på livslängden på golvet som sker när man renoveringsslipar ett slitet golv.

  Jag skulle kräva att de kostnadsfritt åtgärdar de repor de har ställt till med.
   
  • Laddar…
 10. D
  Medlem · Storbritannien · 1 193 inlägg

  DMOL

  Medlem
  Ser det ut som om det är en firma som vet hur man slipar ett golv? :x

  Lite lagtext från konsumenttjänstlagen
  Vi börjar med själva tjänsten som ska reklameras

  17 § Vill konsumenten åberopa att tjänsten är felaktig, skall han underrätta näringsidkaren om detta inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Underrättelse som sker inom två månader efter det att konsumenten märkt felet skall alltid anses ha skett i rätt tid. Reklamation får dock inte ske senare än tre år eller, i fråga om arbete på mark eller på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker, tio år efter det att uppdraget avslutades, såvida inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse.

  19 § Konsumenten får hålla inne så mycket av betalningen som fordras för att ge honom säkerhet för hans krav på grund av ett fel hos tjänsten.

  Här kommer vi till kruxet - Hur avhjälper man felet och saknar näringsidkaren den kompetens som krävs för att avhjälpa felet? Som jag tolkar det var tjänsten slipning och det går kanske inte att avhjälpa när det har uppstått skador i det material som inte ingått i näringsidkarens tjänst, d.v.s. du monterade parketten?

  20 § Konsumenten har rätt att kräva att näringsidkaren avhjälper felet, om det inte medför olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för konsumenten.

  Även om konsumenten inte kräver det får näringsidkaren avhjälpa felet, om han efter det att reklamation har kommit honom tillhanda utan uppskov erbjuder sig att göra detta och konsumenten inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet.

  Avhjälpande skall ske inom skälig tid efter det att konsumenten har gett näringsidkaren tillfälle till det.

  Avhjälpande skall ske utan kostnad för konsumenten. Detta gäller dock inte kostnader som skulle ha uppkommit även om tjänsten hade utförts felfritt eller, om felet beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse, kostnader för att ersätta material som konsumenten enligt avtalet om tjänsten har tillhandahållit och bekostat. Lag (2005:61).

  21 § Avhjälps inte felet enligt vad som sägs i 20 §, får konsumenten göra avdrag på priset.


  Näringsidkarens skadeståndsskyldighet:

  31 §
  Näringsidkaren är skyldig att ersätta konsumenten skada som denne tillfogas på grund av fel, om inte näringsidkaren visar att det har förelegat ett sådant hinder som avses i första eller andra stycket för en felfri tjänst. Näringsidkaren är alltid skyldig att ersätta skadan, om resultatet av tjänsten avviker från vad han särskilt har utfäst.

  Näringsidkarens skadeståndsskyldighet på grund av fel eller dröjsmål omfattar även ersättning för skada på föremålet för tjänsten eller annan egendom som tillhör konsumenten eller någon medlem av hans hushåll och egendomen är avsedd huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

  32 § Om föremålet för tjänsten eller annan egendom som tillhör konsumenten eller någon medlem av hans hushåll skadas medan egendomen är i näringsidkarens besittning eller annars under dennes kontroll, är näringsidkaren även i annat fall än som sägs i 31 § skyldig att ersätta skadan, om inte näringsidkaren visar att skadan ej beror på försummelse av honom eller någon som på hans sida har anlitats för att utföra tjänsten.

  Näringsidkaren är i övrigt skyldig att ersätta skada som tillfogas konsumenten, om skadan har vållats genom försummelse på näringsidkarens sida. Detsamma gäller i fråga om skada på egendom som tillhör någon medlem av konsumentens hushåll.
   
  Redigerat 25 okt 2016 22:15
  • Laddar…
 11. Anna_H
  Husägare · Värmland · 10 660 inlägg

  Anna_H

  Husägare
  Vilket i det här fallet betyder att de måste byta golvet, eftersom de slipat det med för grova grejer två gånger.
   
  • Laddar…
 12. Huddingebo
  Medlem · Stockholm · 1 785 inlägg

  Huddingebo

  Medlem
  Bara för att det är synliga repor betyder det inte att man har slipat länge och väl och slipat ner ytskiktet mer än knappt mätbart.
  Eller VET man att det har slipats ner rejält? Har man mätt?

  Lagen föreskriver också att en näringsidkare har rätt att själv i första hand åtgärda fel och brister.
  Och vet vi om de har möjlighet att anlita annan underenteprenör? Alternativt åtgärda det själv utan att ta in utländsk arbetskraft?
  Jag vet inte i alla fall.
   
 13. R
  Medlem · norrbotten · 8 inlägg

  RAIS23

  Medlem
  Inte om de använder hårdvaxolja som det står, då slippar man absolut inte med fint papper.
   
 14. Huddingebo
  Medlem · Stockholm · 1 785 inlägg

  Huddingebo

  Medlem
  Vad använder man då?

  INGET golv går att lägga så att det beroende på underlag och varierande tolleranser ligger helt prefekt.
  För prefekt resultat krävs det att man tar av 0,1-0,3mm, ibland mer beroende på kvalité och underlag.

  Helst ska detta göras när golvet har legat en sommar och en vinter.
   
 15. T
  Medlem · VG · 11 257 inlägg
  Spelar egentligen inte så stor roll, eftersom du ändå måste slipa ner golvet en tredje gång för att få bort alla repor, som ju helt klart är gjorda med grövre doningar än 150 papper.

  Osmo hårdvaxolja ska slipas med 120 papper har jag för mig, så 150 låter ju inte helt off heller.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.