Byggahus.se

Nekat förhandsbesked hjälp

 1. N
  Medlem · 11 inlägg

  NinaG

  Medlem
  Hej,

  igår fick vi tillbaka ett negativt förhandsbesked med följande hänvisning.

  Negativt förhandsbesked till bygglov meddelas, med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. § 17.

  Vi har ansökt om förhandsbesked för en nybyggnation av ett ensbostadhus inom ett icke detaljplanerat område.
  När vi först fick tillbaka bedömningen av samhälsbyggnadsförvaltningen som var negativ så skrev vi en förklaring varför vi inte tycket bedömningen stämde med vår syn på tomten och så skickades allt det in för granskning för att kunna ta ett beslut. I bedömningen skrev samhällsbyggnadsförvaltningen att det var jordbruk och hänvisade till plan och bygglagen 2 kap § 2. och sedan i den lagtexten hänvisade dem till miljöbalken 3kap §4 som lyder:

  Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

  Vi skrev då att vi inte tyckte detta stämde utifrån följande argument:

  Enligt förarbetena till naturresurslagen (prop. 1985/86:3 s. 158) anges att med begreppet brukningsvärd jordbruksmark avses mark som med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion.
  Eftersom vi har flera ton makadam på platsen vi ska bygga på samt flera stora stenhögar runt om som inte får flyttas på.

  Nu fick vi tillbaka negativt förhandsbesked med koppling till en helt annan lag och paragraf.
  Kan någon hjälpa oss förstå vad denna innebär : med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. § 17.
  Och hur vi skulle kunna överklaga denna samt om dem nu släppt tidigare lagar om jordbruksmarken?

  Tack för hjälpen :)
   
 2. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · Stockholm och Smålands inland · 13 860 inlägg

  NötegårdsgubbenPremiumikon: Motorsåg

  Skogsägare
  9:17 är ju inget sakskäl som det prövas mot, utan det lagrum som säger att byggnadsnämnden måste ge ett (positivt eller negativt) förhandsbesked.

  Så skälen är säkert desamma som tidigare.
   
 3. N
  Medlem · 11 inlägg

  NinaG

  Medlem
  Hej.

  Okej tack, innebär det att dem hänvisar till den bedömning som samhälsbyggnadsförvaltningen gjorde då och att de är dem lagarna som gör att dem nekar?

  För var exakt innebär plan och bygglagen kap 9 §17?
   
 4. F
  Medlem · 389 inlägg

  Falckman

  Medlem
  Mest troligt.

  9:17 PBL innebär att om den som tänkt vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det ska ett förhandsbesked lämnas av kommunen. Kommunen har i det här fallet lämnat ett förhandsbesked i enlighet med 9:17 PBL. Förhandsbeskedet som lämnats säger att ni inte kommer få bygglov. Kommunen delar (vad det verkar) inte eran syn vad gäller huruvida marken är brukningsvärd jordbruksmark eller inte.
   
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.