Byggahus.se
 1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler

Nej på takfönster, tips?

 1. O
  Medlem · 2 inlägg

  olof.brandt

  Medlem
  Vi har tagit över ett hus med inredd vind och tänkte ljusa upp det hela genom att ta upp ett takfönster. I föreningen så har mer än hälften av villorna sedan tidigare takfönster. Så vi tänkte att det borde ju inte vara ett problem.

  Vi såg dock på kommunens hemsida att takfönster krävde bygglov så vi ansökte om det.

  Till vår förvåning fick vi till svar att husen i det området inte har inredda vindar (det har alla 50 hus med typ ett undantag). Vinden inreddes 1972 så det kunde kommunen inte säga något om men de nekade bygglov med hänvisning till detaljplanen.

  Någon som har erfarenhet av något liknande och tillvägagångssätt för att komma vidare? Vill ju knappast inleda en rättsprocess där kommunen åker ut och vitesförelägger 25 grannar som satt inte takfönster (troligen helt utan bygglov).
   
 2. LaszloToth
  Nybyggare · Borås · 208 inlägg

  LaszloToth

  Nybyggare
  Motivera att detaljplanen inte längre är aktuell och att dina grannar har redan gjort samma sak. Du får väl pröva det i byggnadsnämnden om tjänstemännen inte vill ta beslut.

  Du nämner "förening" är det en typ av BRF? I så fall är det styrelsen och hela föreningen som kommer få sanktionsavgiften.
   
 3. tommib
  Bergsfogde · Stockholm · 15 136 inlägg

  tommibPremiumikon: Hand

  Bergsfogde
  Är det bostäder ni äger själva eller är det bostadsrätter?

  Om det är ägd bostad borde du kunna tillämpa attefallsreglerna, som förutom ett komplementhus på 25 kvm (eller 30 kvm om det är komplementbostadshus) tillåter en utbyggnad om 15 kvm samt utbyggnad av en eller två takkupor. Gällande takkuporna finns lite mer regler som att de inte får ta upp mer än en viss andel av takets bredd. Dessa åtgärder kräver bygganmälan men inte bygglov, så kommunen kan inte neka (men de kommer säkert obstruera).

  Om grannarna har sökt och fått beviljat bygglov för sina ändringar så kan du hävda likabehandlingsprincipen men något säger mig att de inte har gjort det.

  Välkommen till forumet!
   
 4. Jonatan79
  Hobbysnickare · Nacka · 13 587 inlägg

  Jonatan79Premiumikon: Hand

  Hobbysnickare
  Förmodligen var grannarna smartare än er och ”glömde” söka bygglov.
   
  • Laddar…
 5. O
  Medlem · 2 inlägg

  olof.brandt

  Medlem
  Tack för välkomnandet!

  Svaret från kommunen, korthet har ni här:
  "Avslag då förbud mot vindsinredning finns i detaljplanen och att sektionsritningen i bygglovet för gavelfönstren redovisar en biarea på vinden och det äldre bygglovet bedöms därmed som en fasadändring och inte tillåtelse att inreda vinden.

  Att vinden redan är inredd utan bygglov (preskriberat) ändrar inte bedömningen ovan.

  I en dom (P847-20) från 2020 resonerade Mark- och miljödomstolen, i ett ärende rörande nybyggnation av ett enbostadshus i ett område där det var förbud mot att inreda vind, att om man förberedde för inredning av vind trots förbud enligt detaljplanen så fanns det skäl att avslå ansökan. Se citat nedan som är från domen:


  ”Detaljplanen som omfattar fastigheten innefattar planbestämmelser som bl.a. förbjuder inredning av vind. Av bygglovshandlingarna till grund för ansökan framgår att vinden avses att byggas med ståhöjd, som mest 2,4 meter, två stora fönster på vardera gaveln och sammanlagt fyra takfönster på takfallet. Därutöver har man ritat in en inomhustrapp med en bredd på cirka en meter, ett mått som vanligen används mellan två bostadsvåningar. Det enda som återstår för att kringgå detaljplanens syfte är således den faktiska inredningen, vilket inte förutsätter något lov från myndigheter. Mark- och miljödomstolen bedömer mot bakgrund av det anförda att det är uppenbart att vinden är avsedd att inredas. Detta står i strid med planbestämmelsen om att inredning av vind är förbjudet. Med hänsyn till den yta vinden upptar i förhållande till den totala bostadsytan i byggnaden samt risken för att ett beviljat lov skulle få prejudicerande effekt i området kan åtgärden inte anses utgöra en godtagbar liten avvikelse (se 9 kap. 31 b § PBL och prop. 1989/90:37 s. 54 ff). Skäl att avslå bygglovet finns således också på denna grund.”

  Mot bakgrund av bedömningen från ovanstående resonemang kring åtgärder på vind från domen med mål nr P847-20 bedöms det inte möjligt att bevilja lov för takfönsterna som är redovisade i denna ansökan"

  Detta trots att alla vindar i området är inredda och många har takfönster redan.

  Det är fristående villor. Så helt ägande.
   
 6. tommib
  Bergsfogde · Stockholm · 15 136 inlägg

  tommibPremiumikon: Hand

  Bergsfogde
  Dåså. Kör attefallsåtgärd då. Och strunta i att redovisa för kommunen exakt vad ni gör invändigt.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.