Byggahus.se

Nej för kupa trots ingen utökad byggarea

 1. O
  Medlem · Stockholm · 16 inlägg

  oholah

  Medlem
  Söker bygglov för takkupa på 1 1/2-plansvilla, men kommunen säger nej. Detta med hänvisning till att nuv fastighet överskrider maxgränsen för byggnadsarea enligt detaljplanen. Men kupan tillför ingen ny byggnadsyta och befintlig fastighet baseras på tidigare bygglov från 1982 och 1987.
  Kan jag verkligen nekas bygglov på dessa grunder?
   
 2. T
  Medlem · Stockholm · 528 inlägg

  Testarn

  Medlem
  Min erfarenhet från ett tidigare tänkt husköp är att det är en bedömningsfråga av tjänstemännen på byggnadskontoret i kommunen om huset du har inte uppfyller detaljplanens krav men formellt tror jag inte att du kan "kräva" att få bygga till om huset inte idag uppfyller detaljplanen. Dock kan det tas upp i byggnadsnämnden som kan fatta ett annat beslut än tjänstemännen som fattar beslut på delegation och är mer styrda av formalia.(men det är lite spekulativt från min sida)

  Jag var spekulant på ett sutteränghus som var byggt innan detaljplanen skrevs för området och byggnadshöjden var högre på det befintliga huset än detaljplanen tillät. Jag ville bygga till och förlänga huset på precis samma sätt som det var byggt men det skulle inte gå enligt handläggaren med hänvisning till detaljplanen...

  I ditt fall är det kanske lite annorlunda men du använder två olika uttryck - byggnadsarea och byggnadsyta - och jag undrar om du menar samma sak eller om det är boyta som avses i något fall för som du skriver så påverkas inte byggnadsarean av en kupa men boytan kan ju påverkas.

  Vidare kan det ju spela roll om detaljplanen är gällande eller var tidsbestämd. I mitt fall ovan så var detaljplanen skriven 1989 med en giltighetstid på 10 år så vi hade rätt långtgående diskussioner om den skulle vara rådande då det här var 2003. Jag hävdade att den inte skulle det utan att de skulle göra en bedömning utifrån befintligt hus, omgivande fastighetsägares synpunkter och området i övrigt(på andra sidan gatan var en annan, nyare detaljplan giltig som medgav mycket större/högre hus).
  Tjänstemannen menade att detaljplanen skulle styra trots att den inte gällde längre.

  Där jag bor idag är detaljpanen skriven på femtiotalet och har inget slutdatum så den gäller fortfarande.

  Jag tror att du får diskutera vidare med kommunens tjänsteman och se om det finns någon möjlighet att ta det vidare till byggnadsnämnden. Det kan ju vara intressant om någon granne har byggt takkupor och om det kan vara "prejudicerande" för ert fall.

  Lycka till!
   
 3. harry73
  bra på allt · Skåne · 12 554 inlägg

  harry73

  bra på allt
  Är det viktig för dig kan du överklaga kommunens beslut
   
 4. thomas33
  Renoverare · Halland · 4 650 inlägg

  thomas33

  Renoverare
  Går inte bygge av takkupor numera under Atefall?

  "Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga takkupor på huset utan bygglov. Huset får ha högst två takkupor, så om du redan har en takkupa får du bara bygga en till. Om huset saknar takkupor får du bygga två.

  Du får bygga takkupor utan bygglov om

  takkupornas sammanlagda bredd upptar högst halva takfallet
  takkupornas konstruktion inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen.

  Ibland krävs fortfarande bygglov.
  Du behöver ansöka om bygglov för dina takkupor om takkupornas sammanlagda bredd överstiger halva takfallet/byggnaden är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt byggnaden ingår i ett område som är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt takkuporna gör så att byggnadens utformning inte längre följer bestämmelserna i detaljplanen."
   
 5. G
  Lösvirkesbyggare · Domsjö · 3 248 inlägg

  Gabbe1

  Lösvirkesbyggare
  Sen förra sommaren får du bla. bygga takkupa utan bygglov (dock krävs bygganmälan) och även om åtgärden strider mot detaljplanen.

  På samma sätt får du bygga 25m2 attefall, eller en utbyggnad av huset även om du redan maxat byggrätten
  Detta kan inte kommunens tjänstemän, i normala fall, neka dig, det är lagstiftat.
   
 6. H
  Moderator · Stockholm · 43 222 inlägg

  hempularen

  Moderator
  Men OM det är så att den tänkta takkupan i sig själv strider mot detaljplanen, men kanske skulle gå att få igenom som mindre avvikelse. Då faller det på att huset redan strider mot planen. Summan av avvikelser får inte vara för stor.

  Det finns en djungel av regler för hur en takkupa skall bedömas. Det handlar framförallt om hur byggnadshöjden påverkas.

  Men OM kupan klarar sig helt inom reglerna i detaljplanen så borde de inte kunna neka bygglov, även om huset har en överyta.
   
  • Laddar…
 7. O
  Medlem · Stockholm · 16 inlägg

  oholah

  Medlem
  Tack för inspel. Jag menar byggnadsarean, och den påverkas inte det minsta av kupan jag vill bygga.
   
 8. O
  Medlem · Stockholm · 16 inlägg

  oholah

  Medlem
  Min kupa faller inte inom Attefallsreglerna då den påverkar den bärande konstruktionen. Jag måste kapa befintliga takstolar.
   
 9. O
  Medlem · Stockholm · 16 inlägg

  oholah

  Medlem
  Utbyggnad inkl 25 kvm måste väl fortf hålla sig inom detaljplanen??
   
 10. H
  Moderator · Stockholm · 43 222 inlägg

  hempularen

  Moderator
  Nej en Attefallsutbyggnad får ske utöver vad som godkänns i det. planen.
   
  • Laddar…
 11. FG
  Medlem · Göteborg · 789 inlägg

  FG

  Medlem
  Vi fick inte heller bygglov för en takkupa. De sa istället åt oss att först söka bygglov för att flytta takstolarna, sedan kan vi bygga en attefallskupa utan att få en takstol mitt i alltihop.

  "Den sammanlagda bredden på takkuporna får vara högst hälften av längden på taket mätt från gavel till gavel."
   
 12. peternicklas
  Bannad · halland · 4 469 inlägg

  peternicklas

  Bannad
  Även jag ansökte om att bygga en kupa. Det blev nej, men sedan sa han att om du bygger en takkupa, d.v.s. att man flyttar in kupan en bit på taket så var det inga problem. Var ingen snack om takstolar eller liknande. Jag fick mitt bygglov då framsidan på kupan gick i linje med fasaden nedanför.
   
 13. O
  Medlem · Stockholm · 16 inlägg

  oholah

  Medlem
  Vad var anledningen?
   
 14. O
  Medlem · Stockholm · 16 inlägg

  oholah

  Medlem
  Vad var anledningen?
   
 15. peternicklas
  Bannad · halland · 4 469 inlägg

  peternicklas

  Bannad
  Kupans placering på taket. När vi flyttade in den så blev det OK.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.