Hej,
Jag bygger nytt hus och vill på samma gång bygga en attefallare. Kommunen säger att reglerna tillåter inte det, utan jag måste först slutbesiktiga huvudhuset innan jag får bygga attefallare. Är det någon som lyckats få igenom det i sin kommun?
 
tommib
Förmodligen inte. Reglerna för attefallshus, eller komplementbostadshus, kräver att det finns ett befintligt hus att komplettera. Juridiskt finns det inget hus innan slutbesiktningen är klar.

Om någon har fått göra det ändå är min tolkning att den kommunen gjort fel.
 
  • Gilla
Tänka och 1 till
  • Laddar…
En del kommuner ger startbesked för Attefallare om du fått startbesked för ditt bostadshus. Inte rätt enligt Boverket men man gör det ändå, kanske för att man bedömer att Boverket tolkar lagen väl strängt/fel/osv.
 
  • Gilla
Helena Byggherre
  • Laddar…
E eemeliie skrev:
En del kommuner ger startbesked för Attefallare om du fått startbesked för ditt bostadshus. Inte rätt enligt Boverket men man gör det ändå, kanske för att man bedömer att Boverket tolkar lagen väl strängt/fel/osv.
Det är Boverket som avgör vad som är rätt och fel. Enligt lagen får man INTE bygga attefallshus om det inte finns ett bostadshus först.
 
A Autodidak1 skrev:
Det är Boverket som avgör vad som är rätt och fel. Enligt lagen får man INTE bygga attefallshus om det inte finns ett bostadshus först.
Det var ju det jag skrev. "Inte rätt enligt Boverket". Men att en del kommuner gör det ändå.
 
E eemeliie skrev:
Det var ju det jag skrev. "Inte rätt enligt Boverket". Men att en del kommuner gör det ändå.
Var inte riktat mot din kommentar egentligen :)

Tänkte mer på kommunerna du syftar på som är ute och cyklar...
 
E eemeliie skrev:
En del kommuner ger startbesked för Attefallare om du fått startbesked för ditt bostadshus. Inte rätt enligt Boverket men man gör det ändå, kanske för att man bedömer att Boverket tolkar lagen väl strängt/fel/osv.
Hej Eemeliie, vet du vilka kommuner som har gett startbesked för Attefallsåtgärd före huvudbyggnad är slutbesiktigad? Eftersom man kraftigt förespråkar energisnålt byggande på alla håll borde ju sunt förnuft leda till att man gör undantag till denna regel och tillåter att man bygger allt samtidigt, och kräver slutbesked på samtliga byggnader före inflytt. Med denna regel måste allt göras två gånger och det är slitsamt för mig och grannar. Och kostar betydligt mer.
 
Kanske lite annat scenario, men dock: Jag fick startbesked på en bygglovspliktig tillbyggnad i samma beslut som en Attefallstillbyggnad (15 kvadrat). Det är två separata startbesked, men de togs i samma beslut - så jag slipper bygga klart den ena (bygglovspliktiga) delen före jag drar igång med Attefallstillbyggnaden.

Kanske är en självklarhet, men när jag först diskuterade ett sådant upplägg med stadsbyggnadskontoret var det annat ljud i skällan - då snackades det om att den ena tillbyggnaden skulle vara färdig före dess att startbesked kunde ges till den andra.

På måndag sätts spaden i backen!!
 
  • Gilla
9Rune5
  • Laddar…
Det är inte dån tur att det står ett hus på tomten som ska rivas för ditt nybygge? Då kan du söka attefsllslovet på det huset och sedan rivningslov och nytt bygglov.
 
Helena Byggherre Helena Byggherre skrev:
Eftersom man kraftigt förespråkar energisnålt byggande på alla håll borde ju sunt förnuft leda till att....
Helena mitt råd är att du ska försöka tänka bort "sunt förnuft och energisnålt byggande" när du har med kommuners och Boverkets regler att göra. Jag försökte på ett par olika kreativa sätt få igenom att göra en attefallstillbyggnad direkt i samband med att jag byggde ny sommarstuga. Men nix. Beskedet var att jag måste bygga färdigt först och sedan riva det jag just byggt för att bygga till. Sämre för mig, grannar, kommunskattebetalare, miljö etc. Så när jag försökte föra ett logiskt resonemang fick jag för skattepengarna istället en ganska lång och andäktig högläsningsstund av boverkets regler utav en vänlig men bestämd kommuntjänsteman.

Och grattis till dig Backstad längre upp i tråden som lyckades med det jag försökte (och jag vet flera liknande fall). Men jag har lärt mig att kommuners vidlyftiga tolkningsrätt av kungens regler är så det är och ingen politiker verkar vilja ändra på det.

Så... försök tänk bort logik och försök istället se det som komik och ett tecken på var vi befinner oss i den mänskliga evolutionen och det politiska systemet. Jag har lärt mig att hantera kommunens/boverkets regler så och jag själv mår mycket bättre av det.
 
Redigerat:
  • Gilla
JustDoIt
  • Laddar…
L Laxekongen skrev:
Helena mitt råd är att du ska försöka tänka bort "sunt förnuft och energisnålt byggande" när du har med kommuners och Boverkets regler att göra. Jag försökte på ett par olika kreativa sätt få igenom att göra en attefallstillbyggnad direkt i samband med att jag byggde ny sommarstuga. Men nix. Beskedet var att jag måste bygga färdigt först och sedan riva det jag just byggt för att bygga till. Sämre för mig, grannar, kommunskattebetalare, miljö etc. Så när jag försökte föra ett logiskt resonemang fick jag för skattepengarna istället en ganska lång och andäktig högläsningsstund av boverkets regler utav en vänlig men bestämd kommuntjänsteman.

Och grattis till dig Backstad längre upp i tråden som lyckades med det jag försökte (och jag vet flera liknande fall). Men jag har lärt mig att kommuners vidlyftiga tolkningsrätt av kungens regler är så det är och ingen politiker verkar vilja ändra på det.

Så... försök tänk bort logik och försök istället se det som komik och ett tecken på var vi befinner oss i den mänskliga evolutionen och det politiska systemet. Jag har lärt mig att hantera kommunens/boverkets regler så och jag själv mår mycket bättre av det.
Skillnaden är att han hade ett befintligt hus. Båda kommunerna följde lagen, vilket dom bör göra.
 
L Laxekongen skrev:
Helena mitt råd är att du ska försöka tänka bort "sunt förnuft och energisnålt byggande" när du har med kommuners och Boverkets regler att göra. Jag försökte på ett par olika kreativa sätt få igenom att göra en attefallstillbyggnad direkt i samband med att jag byggde ny sommarstuga. Men nix. Beskedet var att jag måste bygga färdigt först och sedan riva det jag just byggt för att bygga till. Sämre för mig, grannar, kommunskattebetalare, miljö etc. Så när jag försökte föra ett logiskt resonemang fick jag för skattepengarna istället en ganska lång och andäktig högläsningsstund av boverkets regler utav en vänlig men bestämd kommuntjänsteman.

Och grattis till dig Backstad längre upp i tråden som lyckades med det jag försökte (och jag vet flera liknande fall). Men jag har lärt mig att kommuners vidlyftiga tolkningsrätt av kungens regler är så det är och ingen politiker verkar vilja ändra på det.

Så... försök tänk bort logik och försök istället se det som komik och ett tecken på var vi befinner oss i den mänskliga evolutionen och det politiska systemet. Jag har lärt mig att hantera kommunens/boverkets regler så och jag själv mår mycket bättre av det.
A Autodidak1 skrev:
Skillnaden är att han hade ett befintligt hus. Båda kommunerna följde lagen, vilket dom bör göra.
Finns ett visst (stort?) tolkningsutrymme där om jag ska tolka de divergerande svaren från olika handläggare - i alla fall i mitt fall med tillbyggnad på befintligt hus. Men ja, det är två skilda frågeställningar.
 
Lite info vad som står i Boverkets regler för Attefallshus då det här i tråden verkar finnas olika uppgifter om storleken. Så här står det:
Storlek på ett attefallshus
Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Du kan bygga flera attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 25 kvadratmeter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad).
Naturligtvis får man bygga mindre om man vill det. Du får också till det bygga en Friggebod på max 15 m2 byggnadsyta. Här en länk till reglerna. http://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygga-utan-bygglov/attefallshus/
 
backstad backstad skrev:
Finns ett visst (stort?) tolkningsutrymme där om jag ska tolka de divergerande svaren från olika handläggare - i alla fall i mitt fall med tillbyggnad på befintligt hus. Men ja, det är två skilda frågeställningar.
Första raderna från Boverket om Attefallshus: Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på maximalt 15 kvadratmeter, även uppföra attefallshus på 25.......

Observera ordet "har".
 
  • Gilla
Bengt Svejdur
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.