Byggahus.se

När utgår vite och hur jämka?

 1. W
  Medlem · 632 inlägg

  WeeBe

  Medlem
  Sitter och försöker reda ut detta med vite.

  Vi bygger i en delad entreprenad.

  Vår husleverantör (stomrest hus tätt utvändigt) blev försenad 3 veckor och vi har inskrivet i avtal att vite utgår med 10.000:- per påbörjad vecka. I detta kontrakt ABS 05 står också att vite skall jämkas om vi tar entreprenaden eller del därav i bruk. Man kan säga att vi tog de delar i bruk för fortsatta arbeten som vi var tvungna att göra, vi lade tex takpannor så vi skulle hinan innan snön, vår elektriker gjorde en del arbeten som var möjliga att göra.

  Man kan säga att vi gjorde det som vi var tvungna att göra medan andra arbeten tex invändiga snickerier blev uppskutna 3 veckor. Vid kontakt med vår husleverantör så vidhöll han in i det sista att de skulle bli klara i tid.

  Frågan är då vad som gäller? Skall vite utgå fullt ut eller ska vi sitta och diskutera detta och komma fram till en jämkning? I kontraktet utläser jag att vite skall jämkas, på KoV hemsida så skriver de att vitet är det som ska utgå vid försening och det kan utgå mer ersättning då man kan styrka kostnader. Här nedan skriver en jurist att
  jämkning av avtalat vite vid småhusentreprenader är mycket sällsynt.

  Kan någon ge mig ett tips kring detta är jag tacksam.

  Så här skriver en jurist på en hemsida:

  FRÅGA (2005-04-21):
  I vårt kontrakt står det att vi får ett vite på 10 000 kr/per påbörjad vecka vid försening. Bygget var försenat redan när vi märkte att badrumsarbetena inte skulle bli fackmannamässigt utförda, men så blev huset ytterliggare försenat. Vad gäller angående vitet till oss? Enligt byggaren behöver han inte betala extra vite på grund av tilläggsarbeten som han har beställt av en annan byggare. Byggaren fick riva ena badrummet till grunden och det tog ca 2 veckor att ordna till.

  SVAR:
  Svaret är lite beroende på vilka avtalsvillkor ni avtalat med entreprenören om. Det verkar som om detta rör en småhusentreprenad. Generellt kan sägas att jämkning av avtalat vite vid konsumententreprenader är mycket sällsynt. Har ni avtalat i enlighet med ABS ska entreprenören underrätta beställaren om att avlämnandet måste senareläggas. Sker så inte äger entreprenören inte rätt till tidsförlängning av kontraktstiden med följd att ni ska vidhålla kravet på vitet.
  Ni äger även rätt att innehålla eventuell slutbetalning för att säkerställa ert vite.
  /Filip Rydin

   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.