Byggahus.se

När preskriberas svartbyggen?

 1. Viccan
  Byggnadsvårdare · 17 inlägg

  Viccan

  Byggnadsvårdare
  Hej,

  Om en granne byggt en stuga över min blivande tomt över 10 år tillbaka kan jag göra något som ny ägare?

  Alltså stugans knut går över tomtgränsen.
  Tydligen ok mellan förra ägaren men för mig känns det mycket märkligt och eftersom de också uppehåller sig på min blivande tomt.

  Vad finns det för rättigheter?
  Vad kan jag söka på för att bli klokare. Dessutom vill en inte skapa grannosämja det första en gör...
   
  • Laddar…
 2. harry73
  bra på allt · Skåne · 13 783 inlägg

  harry73

  bra på allt
  Att stugan står där, kan du inte göra så mycket åt, men om du inte köpt fastigheten än, ska du se till att du bara betalar vad fastigheten med intrånget som finns där idag är värd för dig.
  Hur menar du att de uppehåller sig på din tomt?
   
 3. M
  Medlem · 2 135 inlägg
  Hur många kvadrat är det som ligger på din fastighet? Är du säker på var fastighetsgränsen går?
   
  • Laddar…
 4. Viccan
  Byggnadsvårdare · 17 inlägg

  Viccan

  Byggnadsvårdare
  Japp tomtgränsen är jag hundra på. Det är husets knut så det är inga kvadratmeter.
   
  • Laddar…
 5. Viccan
  Byggnadsvårdare · 17 inlägg

  Viccan

  Byggnadsvårdare
  De använder tomten runt om som om det vore deras.
   
 6. harry73
  bra på allt · Skåne · 13 783 inlägg

  harry73

  bra på allt
  Tycker fastighetsägaren det är ok, då är det ju inget fel, men skulle du köpa fastigheten, kan du säga att det inte är ok och sätta staket.
   
 7. banjoragge
  Lösvirkesbyggare · HELSINGBORG · 480 inlägg

  banjoragge

  Lösvirkesbyggare
  Varför köpa en tomt som redan innan du förvärvat den, ser ut att bli ett problem? Du kan till sist hamna i en dyr förrättning som du inte vet var den slutar. Vad är oddsen att detta kommer att lösas på ett för dig bra sätt? Du har redan dubier om legaliteten runt grannens fastighet.
   
 8. S
  Medlem · Stockholm · 12 inlägg

  Stoneage

  Medlem
  Är du säker på att det är ett svartbygge, dvs saknar bygglov?
  Det kan ju vara så att det finns ett bygglov där ägaren till fastigheten du ska köpa godkänt att grannhuset läggs närmare gräns än normalt. Och då har du ju en sämre sits.
   
 9. M
  Medlem · 2 135 inlägg
  Du pratar om tomt, är det fastighet du menar? Är den stor? Är fastigheten bebyggd eller är det något du planerar att göra? Är det så att stugans ägare utökat sin tomtplats in på din fastighet?
  Frågar för att få en klarare bild av situationen.
   
 10. T
  Medlem · 24 inlägg

  Thomas M

  Medlem
  1. Bristande bygglov preskriberas efter tio år.
  2. Du kan ha svårt att kräva att grannen ska flytta byggnaden även om den går in något på din fastighet. Det finns en särskild regel om detta i Jordabalken 3 kap. 12 §:

  "Har byggnad eller annan anläggning uppförts så att den skjuter in på angränsande mark, och skulle anläggningens borttagande eller förändring medföra betydande kostnad eller olägenhet för anläggningens ägare, är denne ej skyldig att avträda den mark som sålunda tagits i anspråk, förrän anläggningen avlägsnas eller blir obrukbar. Vad som sagts nu gäller dock ej, om den som uppförde anläggningen inkräktade på den angränsande marken med avsikt eller av grov vårdslöshet och, när anläggningen överlåtits till annan, denne ägde kännedom därom vid sitt förvärv."

  Alltså: om det skulle innebära betydande kostnad eller olägenhet för grannen kan du inte kräva att grannen avträder marken på din fastighet där byggnaden liggger, (dvs. lättare att kräva att en enkel bod flyttas än en större byggnad). Untantag gäller om den som uppförde byggnaden inkräktade på din fastighet med avsikt eller grov oaktsamhet och nuvarande ägare kände till detta.

  3. Du har dock alltid rätt att stängsla in din fastighet, men i detta fallet mht till ovan nämnda regel i Jordabalken förstås inte den del på din fastighet som grannens byggnad ligger på. Området runtomkring byggnaden som ligger på din fastighet kan grannen rimligen inte kräva att få använda under åberopande av nämda regel (även om den formellt också gäller "anläggning").
   
 11. E
  Medlem · Kronoberg · 9 inlägg

  Evald1

  Medlem
  Hur säker är du på var tomtgränsen går? Har du hittat gränsmarkeringarna?
  Jag hade ett liknande ärende här, men det var jag som köpte en tomt där en av byggnaderna eventuellt stod halvvägs in på grannens mark. På min tomt fanns bara en gränsmarkering kvar men den var på den andra sidan av tomten. Det som var märkligt var att det fanns en karta där gränsen var inritade rakt över mitt uthus, så att det såg ut som att halva uthuset stod på grannens mark.

  Efter att ha hittat ett köpebrev från avstyckningen (1898) där det framgick hur stor min tomt var i längd och bredd så kunde jag själv mäta in tomten utifrån den kvarvarande gränspinnen. Då visar det sig att i själva verket går min tomt ca 5 meter in på grannens gräsmatta (dvs bakom häcken som delar våra tomter) och mitt uthus står med god marginal på min tomt. Det är således häcken och gränsen på den nyritade kartan som är helt felaktigt placerad.

  Jag har inte gjort något åt detta, och inte heller pratat med grannen om det. Jag köpte tomten utifrån hur stor den såg ut, inte efter siffrorna på ett papper. Totalt handlar det om kanske 80-100 kvm, så inget jag saknar eller orkar riskera en dålig grannsämja för.

  Med denna historia vill jag ha sagt att det inte alls är säkert att gränsen stämmer utifrån t.ex. en karta som man hittat.
   
 12. G
  Medlem · 1 inlägg

  Gamlagrannen

  Medlem
  Börja med att noga kontrollera i terrängen var gränserna går. Hos oss ligger kyrkogården mellan fem och tio meter utanför fastigheten.( Man kan tycka att det borde vara enkelt att anlägga en kyrkogård på trädfri mark.)
   
  • Laddar…
 13. J
  Medlem · 32 inlägg

  jack23

  Medlem
  Om de har lite folkvett så borde de fråga dig om det är ok för dig att de fortsätter att vistas på din tomt. Att det var ok med tidigare granne betyder inte per automatik att du som ny granne tycker det är ok.
   
 14. J
  Medlem · 32 inlägg

  jack23

  Medlem
  Jag skulle aldrig bjuda på någon tomtmark som man betalat dyra pengar för. Ca 100 kvm det kan ju motsvara flera hundra tusen i markvärde.
   
  • Laddar…
 15. Swedishoyster
  Medlem · 7 inlägg

  Swedishoyster

  Medlem
  Preskriptionstiden för olovligt byggande är 10 år – därefter kan kommunen inte besluta om att återställa förändringen. Däremot kan de vägra bygglov för nya åtgärder innan de olovliga är återställda. Det kan med andra ord ställa till problem för dig som köpt en byggnad utan bygglov och vill bygga nytt.
   
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.