Byggahus.se

När krävs det bygglov?

 1. P
  Medlem · Västra Götaland · 594 inlägg

  Poggan

  Medlem
  Har hört lite skumma saker om bygglov.
  Så nu vill jag få rätsida på allt! Till vad krävs det bygglov?
  Byta ytterdörr?
  Byta fönster?
  Byta/bygga igen garageport?
  Måla om huset?
  Slamma huset?
  Byta plastfönster på altanen till glas?
  Sätta upp en luft/luft el. luft/vatten pump? (utedelen givetvis :cool: )
  Byta trappan till huset?
  Isolering av grunden?
  etc etc.....

  Nått att bita i! :p

   
 2. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: När krävs det bygglov?

  Utgå ifrån att det krävs bygglov om åtgärden är omgivningspåverkande.

  Annars kan du höra med kommunen eftersom det kan skilja sig från kommun till kommun eller till och med mellan områden inom en och samma kommun.

  Lycka till! :) :) :)
   
 3. Faidros
  Medlem · 1 499 inlägg

  Faidros

  Medlem
 4. volvo
  Medlem · Södra sverige · 2 771 inlägg

  volvo

  Medlem

  Re: När krävs det bygglov?

  Citerar Plan och bygglagen:

  "8 kap. Bygglov, rivningslov och marklov
  Åtgärder som kräver bygglov
  Generella bestämmelser

  1 § Bygglov krävs för att

  1. uppföra byggnader,

  2. göra tillbyggnader,

  3. ta i anspråk eller inreda byggnader helt eller till viss del för väsentligen annat ändamal än det för vilket byggnaden senast har använts eller för vilket bygglov har lämnats,

  4. göra sådana ändringar av byggnader som innebär att det inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri.
  .......
  Särskilda bestämmelser för områden med detaljplan

  3 § 1 områden med detaljplan krävs, utöver vad som föreskrivs i 1 och 2 §§, bygglov för att

  1. färga om byggnader eller byta fasadbekladnad eller taktäcknigsmateri samt för att göra andra ändringar av byggnader som avseväri påverkar deras yttre utseende,
  ......
  Särskilda bestämmelser för en- eller tvåbostadshus

  4 § Bestämmelserna i 1-3 §§ gäller inte i fråga om nedan angivna åtgärder beträffande en-eller tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra mindre byggnader (komplementbyggnader):

  1. färga om byggnader inom områden med detaljplan, om byggnadens karaktär därigenom inte ändras väsentligt"


  Blev det klarare?

  Finns att läsa här http://www-pp.hogia.net/jorgen.braesch/pbl8_10.htm
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.