Byggahus.se

När behöver vi dränera om?

 1. T
  Medlem Nivå 6
  Vi har köpt ett suterränghus byggt -70.

  Det är senast omdränerat i mitten av -90-talet med platonmatta och 50 mm isolering.

  Idag finns inga tecken på fukt i suterrängdelen förutom ett ytterhörn där golvet är fuktskadat.

  Vi har haft ett bolag att skicka in kamera i både dräneringsrör och rör som är kopplade på stuprören.

  Det var inget stopp i dessa, inga trasiga rör och det såg mycket bra ut.

  Ett av dräneringsrören på motsatt sida rummet med fuktskada var lite igensatt av rötter som trängt in, men det lyckades som spola bort med bra resultat.

  Så....ska vi glömma dräneringen i några år och fokusera på andra kostsamma saker som fönsterbyte och nivellgov i det rummet dom är fuktskadat?

  Hur länge håller en dränering? Alla brukar säga 20 år och det har vi ju passerat.

  Vad är det som gör att dräneringen börjar släppa ingenom fukt och förlorar sin funktion?
   
 2. Staffan2000
  Medlem · Nivå 15
  Ja du. Den som det visste. Ett gott stalltips är slarv.

  Struntprat av snacksaliga noviser. Är det rätt gjort håller det betydligt längre. Lite beroende på förutsättningarna.


  Staffan


  Ja.
   
 3. M
  Medlem · Nivå 7
  Håller med Staffan är det gjort rått -95 finns ingen anledning att göra om det.

  Vad ni kan kolla är hur det är kopplat till kommunen, finns pumpbrunn eller är det kopplat direkt ut till kommunens dagvatten?

  Är det kopplat direkt så finns risk att det rinner baklänges vid skyfall så att er grund blir extra blöt då. Kan vara vid sådant tillfälle som det trängt in vatten och gett skador.
   
 4. T
  Medlem Nivå 6
  Hur är en pumpbrunn gjord?

  Dagvatten och dränering rinner ut i en brunn på uppfarten.
   
 5. N
  Tillbyggare · Nivå 9
  Om man inte kan få fall så kan man ibland bli tvungen att pumpa dräneringsvattnet för att kommunens dagvattenledning ligger för högt i förhållande till dräneringen.

  Jag anser att man (i princip) alltid ska pumpa dräneringen eller åtminstone montera en backventil på den ledningen om man gör om dräneringen. Det är nämligen så att VA-huvudmannen (kommunen) har rätt att dämma dagvattenledningen till marknivå. Skulle det inträffa blir dräneringen en infiltration och man fyller marken runt huset med vatten. Ännu viktigare med backventil om dräneringen är kopplad till spillvattenledningen (något som inte är helt ovanligt).

  Jag hade nog alt att filma dräneringen den blöta delen av året, eller när det är högt grundvatten för att se om det kommer något vatten i dräneringen. Det kanske kan visa på om dräneringen på det aktuella stället fungerar dåligt?

  Är det en gammal fuktskada?

  Jag hade valt att filma dräneringen om 3-5 år igen, problemet med rötter är att de ofta växer till sig om man spolar bort dem.