Mycket besvärlig granne

68k läst  226 svar

 1. S
  Medlem · Nivå 10
  Nu är du ute och cyklar igen. Du har helt fel. Lagar stiftas enbart regeringen och riksdagen. Kommunerna har inga sådana befogenheter. Den lagstiftning som ger kommunen möjlighet att trots all ha lokala regler för staket är PBL och det kommunala planmonopolet. Lagen sätter även gränsen för vad kommunen kan bestämma i detaljplanen. Dessutom kan dessa överklagas till Länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen som prövar deras innehåll och tillämpning.
   
 2. L
  Bannad Nivå 8
  Ja, det är helt rätt. Jag spetsade till det lite. Det du skriver kring att kommunen har lokala regler. Är ju precis det jag har försökt säga hela tiden i denna tråden. Kul att du nu skriver det.
   
 3. Fotografen
  Verktygstokig · Nivå 16
  Ja (men osämja är inget krav). Ja. Ja.
   
 4. Mikael_L
  Medlem · Nivå 25
  Ja i praktiken upprättar de flesta kommuner egna tumregler över det som inte är speciellt preciserat i PBL. T.ex. max höjd på staket, och "genomsläpplighet" eller max byggarea på "mindre komplementbyggnader vid ej detaljplanelagt område" osv.

  Dessa tumregler varierar mellan de olika kommunerna fast de baseras på samma lagtext, så redan här är det ju lätt att inse att de är lite ute i tassemarkerna och kan åka på däng vid överprövning.
  Men visst, det sparar tid, kommuninvånarna kan redan på hemsidan hitta uppgifter om max höjd på staketet eller storlek på uthuset, och hålla sig där. Då med vetskap om att kommunen inte kommer att klaga.

  Men sen kan man ju givetvis överskrida kommunen tumregel, och vara beredd att överklaga och ta process mot kommunen. Sen får man ju se ifall rätten tycker att jag eller kommunen har tolkat lagen bäst.
   
 5. tommib
  Självbyggare · Nivå 20
  Eftersom vi är petiga så är det riksdagen som stiftar lagar. Regeringen kan meddela förordningar som alltså måste ha stöd i överliggande lag. Myndigheter, av vilka kommuner är en sort, kan sedan meddela föreskrifter men bara om det finns stöd för det i överliggande lag eller förordning.
   
 6. S
  Medlem · Nivå 10
  Och när en kommun åker på däng i MÖD så skapas ibland ett prejudikat som sedan blir en norm som kommunerna måste följa. Jag orkar inte leta fram något exempel nu men för något år sen så avgjordes t.ex. den långa debatten om vart gränsen mellan ett staket och ett plank skall gå.
   
 7. Demmpa
  Husägare · Nivå 19
  • Laddar…
 8. Demmpa
  Husägare · Nivå 19
  Här är den,
  https://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/artiklar/2015/april/tvist-om-plank-och-spalje-avgjord/

  http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen/P 3438-14.pdf
   
  • Laddar…
 9. harry73
  Allvetare · Nivå 21
  När man sätter (eller planterar) en häck är den aldrig 4 m hög.
  Den står där och växer till sig. Så det handlar inte om kommunen kan förbjuda dig att plantera häcken, men om de kan tvinga dig att kapa toppen av en häck eller ett träd, och där är möjligheter väldig begränsade.
   
 10. Jarlingar
  Allvetare · Nivå 12
  Det finns faktiskt en detaljplan från 2004 här i byn som säger att ingen växtlighet får växa till sådan höjd att den skymmer utsikt för någon annan.

  Om det håller juridiskt eller inte har jag ingen aning om. :thinking:

  Det har aldrig prövats heller vad jag vet..
   
 11. KnockOnWood
  Husägare · Nivå 25
  Va :surprised: Då skulle ju i princip vart enda träd vara förbjudet.

  För alltid skymmer det utsikten för någon, när det är 10 meter högt.
  De flesta har ju fönsteröverkanten ca 2 meter över marken.
   
 12. Jarlingar
  Allvetare · Nivå 12
  Ja så är det..
  Finns än så länge inga höga träd i det området. Gammal åkermark.
   
 13. Jarlingar
  Allvetare · Nivå 12
 14. Claes Sörmland
  Medlem · Nivå 14
  I detaljplanen här från 50-talet står att alla tomter ska hägnas. Ännu har kommunen inte slagit till mot de ohägnade fastigheterna.
   
 15. S
  Medlem · Nivå 10
  Vore kul att få det prövat. Jag är helt övertygad om att det inte skulle hålla i rätten. Boverket är väldigt tydliga angående reglering av vegetation i detaljplanen. De säger:

  "Vegetationsbestämmelser kan inte användas för att reglera utformning av tomter. För detta kan istället bestämmelser om utformning användas."

  Tittar man i bestämmelserna för hur reglering av utformning får användas så står det följande om trädgård och vegetationen:

  "Enligt plan- och bygglagen kan kommunen i detaljplan reglera utformning av tomter. Utformningsbestämmelser kan då användas. Det går till exempel att slå vakt om befintliga mark- och naturförhållanden som behöver bibehållas. Det kan handla om en träddunge eller berg i dagen som ska finnas kvar för att skapa en bra lekmiljö eller bibehållande av vegetation för att motverka ras, skred och erosion. Det går också att utforma tomten för att ge förutsättningar för olika typer av ekosystemtjänster.

  Tveksamt om "fjällutsikt" kan betraktas som ett "naturförhållande".
   

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: