Byggahus.se

Motsägelsefullt kontrakt

 1. L
  Medlem Nivå 2
  Vi bygger ett 1½-plans villa med s k målningsförberedd ovanvåning. I vårt kontrakt står två motsägelsefulla uppgifter på sidorna efter varandra.

  Först står en formulering som vi inte anser korrekt och på nästa sida den som vi menar vi kommit överens om. Enligt vår KA så äger konsumenten tolkningsföreträde i dylika fall d v s att det ska tolkas till konsumentens fördel.

  Någon juridikkunnig som har en åsikt i fallet?

  //LL
   
 2. Hemmakatten
  Medlem · Nivå 19
  Nja, njo, kanske. Det beror på hur det är skrivet. Är det Konsumenttjänstlagen, Konsumentköplagen eller ABS05 som är tillämplig så har konsumenten tolkningsföreträde. Men de formuleringar du hänvisar till kanske avser olika problem/situationer/utföranden/frågeställningar och de kan dessutom ge upphov till oändliga, juridiska diskussioner om de avser samma problem/situationer/utföranden/frågeställningar.

  Läs igenom avtalet noga, lägg gärna upp formuleringarna här så är det lättare att svara. Vad anser byggare/avtalspartnern gäller? Antar att ni är missnöjda med något? Diskutera först/omedelbart med byggaren. Skriv ett förtydligande till avtalet (om ni är överens). Om inte, ta kontakt med jurist.
   
 3. V
  Medlem Nivå 6
  Håller verkligen med Hemmakatten att ni måste vara säkra på att avtalsparten och ni är överens!

  Jag har varit i samma sits och trots oklarhetsregeln och "mitt" tolkningsföreträde, så dömde rätten EJ till min fördel....
  så var försiktiga och noga innan all betalning sker !!!

  Helena med
  Sverigestugan
   
 4. volvo
  Medlem Nivå 10
  Konsumenttjänstlagen ger alltid privatkonsumenten rätt om inte entreprenören kan bevisa motsatsen.
   
 5. H
  Moderator · Nivå 25
  Fast uppenbarligen är det inte så enkelt. Rätten dömmer tydligen inte alltid efter den principen.

  Dessutom så måste där ju finnas ett ramverk för vad man som konsument kan påstå.

  Om man driver det in absurdum så skulle man ju kunna tänka sig ett exempel.

  Antag att jag ringer till Trivsel Hus och beställer en katalog, ser till att dokumentera att jag har ringt upp dem som "bevis".

  Sex månader senare hävdar jag att "ni sa ju att ni kunde bygga ett hus på 200kvm här åt mig på 6 månader för 800 000.dessutom var vi ju övverens om ett vite på 10 000 pr vecka. Var är huset ?".

  Skulle man då tolka reglerna bokstavstroget, så skulle det alltså vara upp till TH att bevisa att jag faktiskt bara beställde en katalog vid samatalet, inte ett helt hus.

  Fullt så orimligt kan det ju inte vara?
   
 6. volvo
  Medlem Nivå 10
  Konsumenttjänstlagen 51§ anger i slutet att "om inget annat framgår av ett skriftligt avtal eller av omständigheterna i övrigt"

  Här sklle ju husleverantören isåfall kunna peka på att de aldrig tidigare ingåt ett muntligt avtal på ett helt hus och då hänvisa att omständigheterna i övrigt pekar på det orimliga i det påstådda muntliga avtalet.

  ....men visst skulle kanske en del domstolar kunna tolka det annorlunda.
  Det är ju det man aldrig vet.

  Men om oenigheterna mellan entreprenören och privatpersonen handlar om att tolka en otydlig text så har privatpersonen rätt till entreprenören kan bevisa motsatsen. Därför är det lite förvånansvärt att någon överhuvudtaget vågar bygga åt privatpersoner.........men det är en annan diskussion.
   
 7. V
  Medlem Nivå 6
  Jag byggde ett undertak-monterat hus och i KonsumentKÖPlagen står det liknande formuleringar... men eftersom avtalet var så luddigt och tvetydigt, så klarade lagmännen (som ju inte är byggtekniskt kunniga, vilket är en av de stora farorna med att gå upp i en rättsprocess) INTE av att se/tolka dessa rätt....tyvärr!

  Helena med
  Sverigestugan
   
 8. L
  Medlem Nivå 2
  Tack för alla svar. Här kommer lite mer fakta.

  Ursprungligen var vi intresserade av att få OV oinredd och fick ett kontraktsförslag på detta. Projektledaren påpekade därefter att det inte var några stora summor som skilde om vi istället valde målningsförberedd OV. Vi gick på den linjen och fick ett nytt kontraktsförslag som vi undertecknade. Vid undertecknandet var vi kanske lite väl snabba att läsa och skriva under eftersom vi lusläst allt tidigare i första versionen. Vi gick igenom sammanfattningen av kontraktet på sista sidan noggrannt dock.

  En sida i kontraktet anger att rör till VA m m ska pluggas i mellanbjälklaget till badrum på ovanvåningen. Sammanfattningen i kontraktet anger att rör ska dras fram till varje användarställe och pluggas. Målningsförberett utförande innebär hos denna leverantör att allt är gipsat - det ska vara förberett för att börja spackla. Med tanke på att rören dras innanför gipset så blir det svårt att sälja huset målningsförberett och trots det plugga rören i mellanbjälklaget...

  Till saken hör också att vi beställt bottenvåningen målningsförberedd och i det badrummet så är det draget till varje användarställe utan att det varit några diskussioner.

  Under planerad slutbesiktning (vilken besiktningsmannen aldrig genomförde då väsentliga saker i huset ej var klart) så togs detta upp till diskussion. Projektledaren sa då inför oss, besiktningsmannen samt vår KA att han skulle ta denna extra kostnad för rördragningen då de skrivit kontraktet och inte byggaren. Projektledaren har sedermera backat avseende detta utan en godtagbar förklaring. Vilket lämnar både oss och byggaren hängandes...
   
 9. volvo
  Medlem Nivå 10
  Å andra sidan så är det vanligt att man drar vattenrör utanpå väggarna idag.

  ....men om man gör på ett sätt på ett ställe så är det rimligt att anta att de ska göras likadant på det andra stället.
   
 10. H
  Moderator · Nivå 25
  Absolut inge expert på det här. Men jag har hört att ev. tvetydigheter i ett kontrakt tolkas i ordningsföljd. Dvs står det 2 olika skaer så gäller det som står antingen först eller sist (har glömt vilket).

  Det ger möjligheter till ganska läskiga tokningseffekter. Du kan i princip i ett kontrakt skriva att det skall vara en totalentrepenad, men genom sluga formuleringar antingen före eller efter detta få paragrafen om totalentrepenad ogiltig. Dvs köparen tror att han har total men kanske i själva verket bygger på löpande räkning, och delad entrepenad.
   
 11. volvo
  Medlem Nivå 10
  Du har rätt i det du säger.....under förutsättning att båda parter är företag och att avtalet baserar sig på AB04

  Företag har betydligt mindre skydd av lagen eftersom man i sådana fall antar att båda parter är jämbördiga.
  Privatpersoner anses som mer sårbara och skyddas därför av konsumenttjänstlagen.