Byggahus.se
 1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler

Möjligt att få bygglov med följande avvikelser?

 1. Joel Mellin
  Medlem · 85 inlägg

  Joel Mellin

  Medlem
  Hej alla,

  Vi har ansökt om bygglov för en permanentbostad på en nyligen avstyckad fastighet. Detaljplanen är från 50-talet och säger att området är avsett för bostadsändamål. Nu hör till saken att den avstyckade tomten är på 607 kvm och har en lite udda form. Detta gör att det är svårt att bygga utan avvikelser för att kunna få ett funktionellt, tillgänglighetsanpassat hus som dessutom ska vara estetiskt tilltalande.

  På grund av detta har arkitekten gjort det bästa han kan, men bredden på huset är 5 m vilket gör att ena långsidan hamnar 4 m från vägen istället för 4,5 m enligt ÄPBL. PÅ andra sidan huset finns en liten del (ett hörn) som hamnar 3,3 m från tomtgräns till annan fastighet. Byggarean avviker med ca 9 % (110 kvm istället för 101).

  Kommunen har tänkt att ge bygglov till detta trots att grannarna klagat och hörts. Men kommunen anser det som en liten avvikelse. Det jag är rädd för är att det skulle kunna avslås i högre instans om grannarna överklagar, vilket de sagt att de kommer göra (dock med argument som att de förlorar utsikt och att det förtätar området).

  Vad tror ni, kommer högre instanser att släppa igenom detta eller avslå det även om kommunen godkänt det? Om det avslås måste i sådana fall huset göras mycket smalare och då är det också svårt att få det funktionellt.
   
  Redigerat 17 jan 00:00
 2. H
  Moderator · Stockholm · 45 904 inlägg

  hempularenPremiumikon: Hand

  Moderator
  Svårt att gissa. Det är väl ev. så att ni har en för stor sammanlagd avvikelse. Dels 10% överyta (brukar sägas att 8% är lätt att få igenom). Dels närhet till tomtgräns.

  Men jag gjorde en liten överslagsräkning på din ritning. Jag får det till mycket mindre än 100 kvm. Hur får du den till 110?
   
 3. Joel Mellin
  Medlem · 85 inlägg

  Joel Mellin

  Medlem
  Även altan och det utskjutande taket över entrén räknas in i byggnadsarean, därav 110 kvm. Det går visserligen att ta bort taket över entrén, men då blir det ju också mindre funktionellt.
   
 4. LaszloToth
  Nybyggare · Borås · 184 inlägg

  LaszloToth

  Nybyggare
  Om grannen verkligen förlorar utsikt kan väl spela in en viss del i högre instans men det finns rättsfall även på dessa saker.
   
 5. Joel Mellin
  Medlem · 85 inlägg

  Joel Mellin

  Medlem
  Jo till viss del, men enligt kommunen inte i detta fall (bara en del av utsikten som försvinner). Rätten att få bygga överväger grannens rätt till full utsikt menar kommunen. Annars skulle nästan ingen kunna bygga något menar man.

  Men det jag ändå tänker på är att även om grannarna överklagar pga utsikt, så kan det ju vara så att de högre instanserna skulle kunna avslå det pga avvikelser även om grannarna inte tagit upp just det i överklagan. Men både arkitekten och kommunen tyckte att detta var små avvikelser så vi har litat på dem.
   
 6. BirgitS
  Medlem · Stockholms län · 27 825 inlägg

  BirgitSPremiumikon: Badkar

  Medlem
  Går det att ta bort taket utanför ytterdörren nu för att senare göra ett enkelt bygglovsbefriat skärmtak?
   
 7. H
  Moderator · Stockholm · 45 904 inlägg

  hempularenPremiumikon: Hand

  Moderator
  Vi får hålla tummarna. Men med de avvikelser som finns, så är det nog inte självklart att det går igenom.
   
 8. Jonatan79
  Hobbysnickare · Nacka · 12 521 inlägg

  Jonatan79Premiumikon: Hand

  Hobbysnickare
  Kan du lägga ut grannens skrivelse till kommunen? Normalt sett får du bygglov om du inte blockerar majoriteten av grannars utsikter. Såna småsaker tar inte domstolar hänsyn till och dom är rätt less på gnäll som tar mycket av deras tid helt i onödan!
   
 9. Joel Mellin
  Medlem · 85 inlägg

  Joel Mellin

  Medlem
  Från en av grannarna:
  Hela kvarteren runt Mellbygatan präglas av äldre bebyggelse med luftiga tomter. Husen är placerade så att alla har en fin vy över staden och Vättern. Orimligt att ett bygglov ges då det inte tar hänsyn till omgivningen. Då en nybyggnation kraftigt reducerar vyn för fyra fastigheter. Jag bor på xxx och har byggt vår altan åt söder, vår vy över staden och Vättern är emellan xxx och xxx. Vi i grannhusen reste upp en markör på den aktuella tomten för att kunna se effekterna av en nybyggnation enligt ansökt bygglov. Resultatet skulle bli att vår fastighet och xxx får vår fina vy förbyggd. Fastigheterna på xxx och xxx, får sin södra vy över staden avskuren. En sådan byggnation skulle inte ta hänsyn till omgivningen enligt plan och bygglagen. Dessutom finns en alternativ placering av ett hus på denna tomt, som inte skulle störa grannarna i en sådan omfattning. Fastigheter här i Gränna med en fin vy över staden och Vättern har ett betydligt större försäljningsvärde, jämfört med en fastighet utan eller med en sämre vy. Om vår vy byggs för sänks vår fastighets försäljningsvärde avsevärt. Men det betydelsefullaste för oss är vår livskvalité, vår fina vy är anledningen till att vi faktiskt bosatte oss här. Jag kan inte nog förklara vilken försämring det skulle medföra för mig och andra om vår vy byggs för. Grännas bebyggelse är av kulturhistoriskt värde. Våra kvarter med bebyggelse mestadels runt 1950 talet är också värt att bevaras. Får någon stycka av och bygga på ett avvikande sätt, följer snart flera. Detta är lite som att statuera ett exempel. Jag vill värna om den här äldre småhusbebyggelsen på förhållandevis stora tomter. Den är den enda av sitt slag här i Gränna.
  Tomten är väldigt liten jämfört med alla andra tomter i de närliggande kvarteren. Den är endast 607 kvm. Det skulle vara en mycket stor avvikelse från detaljplanen att bygga ett 115 kvm stort hus, som dessutom skulle placeras 90 grader i förhållande till alla andra hus i kvarteren. Detta skulle då bli kvarterens absolut största hus, som byggs på den minsta tomten av alla. Detta skulle ge en märklig försämrad estetisk känsla i de här fina luftiga kvarteren. Där husen och tomter har ungefär samma storlek. Jag anser att inget bygglov kan ges till ett sådant stort hus på denna lilla tomt. Dessutom finns en alternativ placering av ett hus, som kunde vändas åt samma håll som övriga hus i kvarteret. Jag vet heller inte hur/var bilparkering på dessa avstyckade tomter skulle utformas.

  Nedanför fastigheten ligger brandstationen. Backen ner i Gröna Gränd är också besvärlig vintertid. Flera brandmän bor på Mellbygatan och Tykagatan. Vid larm kör brandmännen oftast Gröna Gränd till brandstationen. Man bör ta i beaktande att det är viktigt med ett gott synfält för trafiken i korsningen Mellbygatan-Gröna gränd. En nybyggnation enligt ansökan försämrar siktfältet i korsningen. Det är också viktigt att det finns bilparkeringar till fastigheterna, så att bilar inte måste stå på gatorna. Allt för att ge fri lejd för brandmän vid larmsituationer. Och även för snöröjningen vintertid.
  Alternativ placering. Vi har förklarat för dem att vi är emot det inskickade bygglovet. Men vill att de överväger en alternativ placering. Tomterna sluttar neråt mot väster. Om en huskropp i lämplig storlek vänds 90 grader, och flyttas närmare och längs med brandstationens tomtgräns. Då skulle denna huskropp bli betydligt lägre i förhållande till våra fastigheter. Om huset har lämplig höjd kan vi ha kvar vår vy över deras tak. Dessutom förblir siktfältet bra i korsningen Mellbygatan-Gröna gränd. Och möjligheten till en bättre bilparkering på tomten ökas. Av ovan beskrivna anledningar anser jag att bygglovsansökan ska avslås. De får planera om i dialog med oss grannar. För att försöka finna en lösning som blir bra för oss alla. Jag önskar också att någon kunnig person från bygglovsavdelningen kunde komma ut till oss i Gränna. Och på plats titta på tomten och omgivningarna, och bidra till att bra förslag kommer fram.
   
 10. Joel Mellin
  Medlem · 85 inlägg

  Joel Mellin

  Medlem
  Det blir en del av utsikten som försvinner för några grannar, men långt ifrån allt. Huset blir lägre (5,6 m) än de flesta anda hus i området som är 7-8 m höga. Majoriteten av utsikten försvinner inte. Sikten för trafiken påverkas heller inte något. Vad jag förstått på kommunen ser de inte något problem med att bevilja bygglov.

  Men jag tänker mer på vad domstolarna i högre instanser säger om avvikelserna. Det står även på nybyggnadskartan att fastigheten inte överensstämmer med planen. Detta pga av att tomtgränsen går in en liten bit på Mellbygatan. Byggnaden ska dock inte placeras just där.
   
 11. Jonatan79
  Hobbysnickare · Nacka · 12 521 inlägg

  Jonatan79Premiumikon: Hand

  Hobbysnickare
  Mycket snack utan innehåll, det värsta var "De får planera om i dialog med oss grannar. För att försöka finna en lösning som blir bra för oss alla." Det är precis det ni inte ska göra, prata inte med grannarna om detta utan låt kommunen sköta ALLT! När dom inser att dom inte kommer kunna påverka bygget kommer det bli knäpptyst. PS. Detta under förutsättning att ni inte helt bygger bort någon grannens utsikt! Samt, om ni får bygglov kan ni oavsett om detta överklagas eller inte söka startbesked och påbörja bygget PÅ EGEN RISK! Lycka till.
   
 12. Joel Mellin
  Medlem · 85 inlägg

  Joel Mellin

  Medlem
  Ja, det går och vi har faktiskt redan tagit bort en del eftersom det tidigare gick hela vägen till hörnet på huset. Kommunen var beredd att godkänna det med, men vi valde att ta bort en del för att avvikelsen inte skulle bli så stor. Arkitekten tyckte dock inte att vi skulle behöva ta bort hela, han menade att det är en så lite avvikelse. Tar vi bort hela blir det ytterligare ca 4 kvm mindre byggarea.
   
 13. Joel Mellin
  Medlem · 85 inlägg

  Joel Mellin

  Medlem
  Jaha, så du menar att man kan få startbesked utfärdat av kommunen även att prövningen inte är klar i alla instanser? Och om man då bygger och det sen avslås i högre instans måste vi riva allt?
   
 14. Jonatan79
  Hobbysnickare · Nacka · 12 521 inlägg

  Jonatan79Premiumikon: Hand

  Hobbysnickare
  Precis, risken är minimal om detta är all info som finns.
   
 15. Joel Mellin
  Medlem · 85 inlägg

  Joel Mellin

  Medlem
  Ok! Så risken är minimal även med de avvikelser (nära tomtgräns & byggarea) som finns bedömmer du?
  Tack för svar!
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.