Byggahus.se

Mögel i huset, hälsa och åtgärder

  1. Redaktionen
    På konsumentens sida Nivå 10
    Mögelsvampar är en naturlig del av vår miljö och förekommer även i olika former i våra bostäder. Men vad är egentligen mögel – och vad krävs för att mögelsvampar ska växa och utgöra en hälsorisk? I denna artikel får du veta mer om mögel i våra hus.

    Du kan läsa artikeln här: Mögel i huset, hälsa och åtgärder