Claes Sörmland
Miljöbalkens reglering av att lägga igen diken är minst sagt snårigt. 11 kap. 3 § 2 miljöbalken ger att fylla ut ett vattenområde är vattenverksamhet. Och sådan verksamhet kräver tillstånd från länsstyrelsen (11 kap. 9 § miljöbalken). Vissa undantag finns där det ska till en anmälan hos länsstyrelsen istället för ett tillstånd (11 kap. 9 a § miljöbalken och 19 § första stycket 2 förordningen om vattenverksamheter)

Men vad som i praktiken är ett vattenområde är mycket snårigare. MÖD tog i dagarna ställning till om ett gammalt kulverterat dike som man hade lagt plocksten på är att betrakta som vattenområde. Där hade den lokala jordbrukaren fyllt matjord över plockstenen.

Länsstyrelsen i Södermanland slog till med tillsynen och menade att det var var ett vattenområde och att det var anmälningspliktig verksamhet att fylla över plockstenen med matjord. Vatten har dokumenterats röra sig över plockstenen december 2017 och i juni 2021. Länsstyrelsen utfärdade ett föreläggande som överklagades.

MÖDs domskäl:

Dokument med text om regler angående vattenverksamhet enligt miljöbalken, med fokus på definitionen av vattenområden och rättsfall.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Så länsstyrelsen gjorde en felbedömning.


https://www.domstol.se/mark--och-mi...h-miljooverdomstolens-avgoranden/2024/144055/
 
  • Gilla
pacman42 och 2 till
  • Laddar…
Vad blev kostnaden för det diket utan nytta kan man undra.

Å andra sidan, bra att det hålls koll på diken, igenfyllda sådana kan stöka till det.
 
  • Gilla
Festlund och 1 till
  • Laddar…
Claes Sörmland
Just det här med definitionen av vattenområde och dike är krångligt. Det tycks från domen som att ett torrt dike där det rinner vatten vissa perioder vissa år inte är ett sådant.
 
  • Gilla
pacman42
  • Laddar…
Den här domen är nog måttligt allmänt applicerbar.

I det här fallet var det en kulvert i botten av diket som i huvudsak utgjorde den avvattnande funktionen och som funnits där länge. Kan hålla med om att området över kulverten då inte rimligen kan anses vara vattenområde, även om det undantagsvis skulle förekomma vatten där. Att översätta det resonemanget till ett "vanligt" dike som är torrt vissa perioder är nog svårt, men viss relevans kan det förstås ha.

I oklara fall som dessa får man se till syftet med bestämmelsen, dvs att skydda/uppmärksamma miljöer som är vattenberoende. Någon sådan miljö kan sannolikt inte ha uppstått över kulverten och därmed finns ingen nytta med att begränsa områdets användning.

Tyvärr tror jag inte den här domen gör oss märkbart klokare i frågan om vattenområde.
 
Isakare Isakare skrev:
Vad blev kostnaden för det diket utan nytta kan man undra.

Å andra sidan, bra att det hålls koll på diken, igenfyllda sådana kan stöka till det.
Diket (i kulvert) fanns ju redan och uppfyllde säkert sitt syfte. Nu gällde det bara om de fick fylla matjord ovanför kulverten.
Men absolut, det finns få vattenverksamheter som orsakar så mycket osämja som diken, där dessutom juridiken ofta är extra krånglig!
 
Nog kan man gissningsvis dra detta lite längre också?

Om ett dike normalt sett inte är vattenförande (annat än vid extremväder) så har det ingen större betydelse för flora och fauna och därmed så bör det inte heller finnas skäl att hålla det öppet, så länge som avrinningen säkras.

Naturligtvis måste även detta prövas, men jag har svårt att se att det inte får samma beslut.

Jag har för inte allt för länge sedan kulverterat ett dike längs vägen som ligger delvis på och delvis utanför min tomt. Detta skulle alltså ha kunnat vara tillståndspliktigt annars? Eller är det andra regler som gäller för vägar? I detta fallet så gjordes kulverteringen för att vägen och diket inte skulle köras sönder då sopbilar, taxibilar och budbilar uppenbarligen har extremt svårt att hålla sig inne på asfalten. Det har varit otaliga lagningar innan denna förändring och sedan diket kulverterades och fylldes igen så har det fungerat fantastiskt bra (förutom att de nu börjat köra sönder dikeskanten och även köra ned i diket på andra sidan vägen istället - konstigt att det skall vara så svårt att köra i mitten av vägen).
 
  • Gilla
Claes Sörmland
  • Laddar…
pacman42 pacman42 skrev:
Nog kan man gissningsvis dra detta lite längre också?

Om ett dike normalt sett inte är vattenförande (annat än vid extremväder) så har det ingen större betydelse för flora och fauna och därmed så bör det inte heller finnas skäl att hålla det öppet, så länge som avrinningen säkras.

Naturligtvis måste även detta prövas, men jag har svårt att se att det inte får samma beslut.

Jag har för inte allt för länge sedan kulverterat ett dike längs vägen som ligger delvis på och delvis utanför min tomt. Detta skulle alltså ha kunnat vara tillståndspliktigt annars? Eller är det andra regler som gäller för vägar? I detta fallet så gjordes kulverteringen för att vägen och diket inte skulle köras sönder då sopbilar, taxibilar och budbilar uppenbarligen har extremt svårt att hålla sig inne på asfalten. Det har varit otaliga lagningar innan denna förändring och sedan diket kulverterades och fylldes igen så har det fungerat fantastiskt bra (förutom att de nu börjat köra sönder dikeskanten och även köra ned i diket på andra sidan vägen istället - konstigt att det skall vara så svårt att köra i mitten av vägen).
Ja, lite längre kanske. Men det fanns ju redan i proppen att extremväderhändelser inte skulle påverka bedömningen, så man kan väl säga att det nu även fastställts i praxis.

Men om ett dike normalt sett inte är vattenförande kan man fundera på en det är ett dike eller bara en grop/ränna. Just kring diken finns några andra bestämmelser också än bara kring naturmiljön, men går inte in på dem här.

Och för att svara på din fråga: om dikets syfte är att ta hand om dagvatten från vägen kan du/väghållaren göra som du vill med det. (Men om du stoppar flödet kan det förstås orsaka problem för dig och andra.)
 
Claes Sörmland
Jag tror heller inte att kulverteringen principiellt har något med domen att göra. Det ser ingen antydan att det spelar roll för bedömningen av om det kvarvarande diket är ett vattenområde eller inte.
 
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Jag tror heller inte att kulverteringen principiellt har något med domen att göra. Det ser ingen antydan att det spelar roll för bedömningen av om det kvarvarande diket är ett vattenområde eller inte.
Jo, fast ett "dike" med en kulvert i botten som i huvudsak är övertäckt med stenar har väl varken hydrotekniskt eller biologiskt funktionen av ett dike? Vattnet flödar ju närmast uteslutet i kulverten.

Den enda aspekt som jag tycker borde bedömas är om kulverten är tillräckligt dimensionerad för höga flöden eller om det som är kvar av dikesfåran har betydelse för avvattningskapaciteten.

Nu har jag inte sett några bilder från diket i fråga, men från beskrivningen är det för mig tämligen okontroversiellt att området ovanför kulverten inte är ett vattenområde.
 
Claes Sörmland
Som sagt, jag uppfattar inte att kulverten alls har någon betydelse för målet. Den råkar bara finnas där i detta fall. Men målet hade varit identiskt även utan denna kulvert (och utan det vattenflöde som går i den naturligtvis).
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.