Byggahus.se

Miljö?!?!

 1. S
  Medlem · 80 inlägg

  Sven2

  Medlem
  Vårt hus står i ett villaområde, c:a 25 meter från en genomfartsled, som trafikeras med c:a 15.000 bilar/dygn.
  Kalkylerad bullernivå är 59dB(A) och uppmätt nivå är 62.4dB(A), med uppmätt max-nivå på 74dB. Till detta kommer även miljöaspekten med avgaser, vägpartiklar, etc. Vägen ligger sydväst om huset, varför vinden ofta blåser mot huset.

  Nu planerar ett stort varuhus att etablera sig i ett industriområde på andra sidan gatan och detta kommer med visshet att öka trafiken och därmed även miljökonsekvenserna.
  Vi som bor i de angränsande fastigheterna kommer att bestrida etableringen om inte kommunen/varuhusägaren vidtager åtgärder för att förbättra miljön för oss närmast boende. Målet är en reducering av den nuvarande upplevda ljudnivån med 50%, dvs 10 dB(A). Ett exempel på sådan åtgärd är att flytta den 200-300m långa genomfartsvägen till en alternativ sträckning bakom industriområdet.

  Buller är "relativt enkelt" att räkna på men övriga miljöaspekter känns inte lika självklara. Vi ska träffa motparterna i dagarna och önskar erfarenher, synpunkter och förslag från liknande situationer. Ärendet kan mycket väl bli föremål för en formell tvist, beroende på parternas inställning.
   
 2. E
  Medlem · 169 inlägg

  ejoakim

  Medlem

  Re: Miljö?!?!

  Hej,

  Är frågan vilka rättsliga medel ni har i detta läge eller är det tips på praktiska åtgärder för att hindra störningar?

  Det finns ett antal miljö- och fastighetsrättsliga regler som kan komma ifråga.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.