Byggahus.se

Materialet kommer inte!- Vilken ersättning gäller?

 1. N
  Medlem · 94 inlägg

  Nybyggare_Gbg

  Medlem
  Hej!

  Jag är förbannad men gissar att jag är i gott sällskap. Vad gäller och hur agerar ni när material som beställts och bekräftats inte kommer i tid till byggplatsen?

  Jag håller i alla materialbeställningar själv åt entreprenörerna. Just nu gjuter vi tre st. plattor. Mellan dessa skall stödmurar byggas.

  Materialet till dessa murar var utlovat i samband med kantelementleverans för två veckor sedan. Efter påstötningar levererades 1 av två pallar en vecka för sent. Försdröjning av arbetet blev i steg 1 ungefär en dag.

  Nu är nästa pall "på gång" men byggjobbarna har stått sysslolösa i ytterligare två dagar och jag får köra en extra betongleverens. Merkostnad för mig är ca 15 000:- till 20 000:- p g a förseningen

  Materialet är "special" (väljer att inte nämna leverantören ännu) och kan inte köpas någon annanstans.

  Offerten hänvisar till ABM92. Jag handlar dock som privatperson så jag antar att det egentligen är konsumentköplagen som gäller?

  Vila ersättningskrav kan jag ställa på leverantören p g a försenignen och mina extrakostnader? Hur gör jag?

  Tacksam för svar på detta.
   
 2. Robert_Maria
  Medlem · Västmanland · 2 232 inlägg

  Robert_Maria

  Medlem

  Re: Materialet kommer inte!- Vilken ersättning gäl

  Var en leveranstidpunkt tydligt specificerad i offerten?
  Fanns det någon klausul som reglerade förseningar i avtalet?

  Som lekman tycker man nog ändå att de skall stå för merkostnaderna. Har du pratat med leverantören om att de skall betala dina merkostnader?
   
 3. N
  Medlem · 94 inlägg

  Nybyggare_Gbg

  Medlem

  Re: Materialet kommer inte!- Vilken ersättning gäl

  Leveranstidpunkten är specad i e-mailkorrespondens.

  Ett tillägg av två pallar material har dock gjorts vilket endast överenskommits per telefon. Det är bl a detta material det gäller. Avtal är dock avtal och det råder ingen tvekan om att leverantören inte vari medveten om det leverenstidpunkt även för tillägget.

   
 4. Robert_Maria
  Medlem · Västmanland · 2 232 inlägg

  Robert_Maria

  Medlem

  Re: Materialet kommer inte!- Vilken ersättning gäl

  Inga klausuler som reglerar förseningar?
   
 5. N
  Medlem · 94 inlägg

  Nybyggare_Gbg

  Medlem

  Re: Materialet kommer inte!- Vilken ersättning gäl

  Nu har jag fått ytterligare förseningar från samma leverantör!!!

  Leverensförsening hanteras i ABM92. 2% av beloppet på den totala leverensen per påbörjad vecka om jag minns rätt. Således får man 2000:- / vecka på en materialleverans värd 100 000:-

  Byggjobbare som väntar på material kostar mig 20 000:- /vecka.

  Det är ingen tvekan om att leverensen är försenad, leverentören erkänner detta.

  Problemet gäller ersättningen. Kan jag som privatperson hävda Konsumentköplagen trots att jag skrivit på en offert som hänvisar till ABM92? Om jag förstått saken rätt så gäller för konxumentköplagen ersättning för faktiska kostnader.

  För tillfället håller jag inne med alla betalningar tills tvisten är löst.

  Någon som vet vad som gäller i detta fall?

  Hur har ni andra löst liknande situationer?
   
 6. B
  Bannad · 52 inlägg

  Beo

  Bannad

  Re: Materialet kommer inte!- Vilken ersättning gäl

  Konsumentköplagen kan inte avtalas bort, dvs om en leverantör har i sina avtal sämre villkor än vad lagen medger så är inte du bunden av deras avtal.

  3 § Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till nackdel för köparen är utan verkan mot denne, om inte annat anges i lagen.
  Första stycket gäller inte vid köp av gas, som levereras i ledning, om de allmänna avtalsvillkor som tillämpas vid sådana leveranser har godkänts av Konsumentverket.

  Påföljder vid dröjsmål
  10 § Vid dröjsmål på säljarens sida får köparen hålla inne betalningen enligt 11 §. Han får välja mellan att kräva att säljaren fullgör köpet enligt 12 § och att häva köpet enligt 13 §. Dessutom får köparen kräva skadestånd av säljaren enligt 14 §.

  I ditt fall borde 14 § vara tillämplig
  14 § Köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom säljarens dröjsmål, om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
  Beror dröjsmålet på någon som säljaren har anlitat för att helt eller delvis fullgöra köpet, är säljaren fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt första stycket. Detsamma gäller om dröjsmålet beror på en leverantör som säljaren har anlitat eller någon annan i tidigare säljled.

  Innebörden är att du enligt 32 §
  32 § Skadestånd på grund av säljarens dröjsmål eller fel på varan omfattar ersättning för utgifter, inkomstförlust, sådan prisskillnad som avses i 33 § samt annan förlust på grund av dröjsmålet eller felet.
  Skadestånd enligt denna lag omfattar inte i andra fall än som avses i 31 § ersättning för förlust som köparen tillfogas genom skada på annat än den sålda varan.
  Säljaren och köparen kan träffa avtal om att ersättning enligt första eller andra stycket inte skall omfatta förlust i näringsverksamhet.

  DVS leverantören är skyldig att ersätta ALLA dina merkostnader!
  Kontakta en jurist !
   
 7. volvo
  Medlem · Södra sverige · 2 771 inlägg

  volvo

  Medlem

  Re: Materialet kommer inte!- Vilken ersättning gäl

  Detta är inget okänt faktum i byggkretsar, varför man oftast skriver in högre viten i kontrakten.
  Ett avtal gäller för det det som står i kontraktet.

  Undantaget kan kandka vara om du inte förstått innebörden, inte givits tillfälle att ordentligt genomläsa etc.
  Då kanske du kan hävda att du inte hade en chans att veta vad som stod i avtalte.
  Tyvärr tror jag dock inte att du har så stor chans eftersom avtalet ingalunda är av karaktären "bondfångeri" eftersom man stödjer sig på en etablerad avtalsmall som ABM92 är.
   
 8. B
  Bannad · 52 inlägg

  Beo

  Bannad

  Re: Materialet kommer inte!- Vilken ersättning gäl

  ABM 92 används mellan närinsgidkare. Eftersom ABM 92 inskränker dina rättigheter enligt konsumentköplagens 3 § så är ABM 92 villkor inte bindande.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.