Byggahus.se

Måste jag vara med i vägföreningen?

 1. P
  Medlem · 534 inlägg

  Prosit

  Medlem

  Jag bor på en liten avstickare från en lång väg som har en samfällighetsförening. Låt oss kalla vägen Apvägen. Mitt och tre hus till ligger på denna lilla återvändsgata. Min adress är Apvägen 60, något som den dock inte varit under så lång tid, bara några år (3-5 år tror jag).

  Jag har ingen tomtgräns mot "den stora" Apvägen men det är enda vägen att komma till och från den lilla vägen mitt hus ligger på.

  Den lilla avstickaren, trots att adressen är Apvägen, ingår inte i Apvägens samfällighetsförening. Behöver jag vara medlem i Apvägens samfällighetsförening?

  För att vara riktigt noga, så går inte min tomt hela vägen fram till den lilla avstickaren heller, den slutar någon meter ifrån både den och "den stora" vägen (hörntomt).
   
 2. sandhall
  Medlem · 1 615 inlägg

  sandhall

  Medlem

  Re: Måste jag vara med i vägföreningen?

  Så vad är problemet? Du utnyttjar ju vägen, som jag förstått det?
   
 3. P
  Medlem · 534 inlägg

  Prosit

  Medlem

  Re: Måste jag vara med i vägföreningen?

  Problemet är att den väg som går fram till mitt hus inte är med i samfällighetsföreningen av någon anledning (trots att det enligt adressen är samma väg) och jag måste därför både betala avgift till föreningen och ihop med grannarna bekosta skötsel av vägen som går fram till våra hus. Jag tycker alltså att jag inte får tillräcklligt för pengarna.

  Naturligtvis använder jag vägen för att komma fram till mitt hus, men så gör även andra som inte bor på vägen (de som använder den som genomfartsled) - kanske man borde ha lokala vägtullar?
   
 4. M
  Medlem · 122 inlägg

  Mustang06

  Medlem

  Re: Måste jag vara med i vägföreningen?

  Med risk for att forenkla nagot som sakerligen ar mera komplicerat an sa...
  Ar vagen du bor vid inte med i samfallighetsforeningen sa finns val ingen anledning till att ni skulle behova betala nagot?
  Daremot vore det ju mycket logiskt att ni alla skulle vara med i foreningen och solidariskt bidra till kostnaderna. Jag misstanker att nuvarande foreningsmedlemmar inte vill ha er med, da foreningens kostnader okar ju mera vag den ska skota. Givetvis ar de tacksammast sa lange ni snallt betalar utan att krava nagot i utbyte.

  Sa, ar det inte en rimlig rekommendation att du gar ihop med dina 3 grannar och meddelar samfallighetsforeningen att ni vill vara med. Blir ni forvagrade sa meddelar ni att ni da slutar att betala.

  Far du inte dina narmaste grannar med dig, och du ar ensam om att vilja ha nagot i utbyte for ersattningen till samfalligheten sa skulle jag anda tro att det ar bast att erkanna dig slagen, betala och se glad ut. Att starta ett krig mot sina grannar ar inte vart det, for att spara lite kaffepengar. Ar ni 4 sa blir det mycket mindre personligt.
   
 5. P
  Medlem · 534 inlägg

  Prosit

  Medlem

  Re: Måste jag vara med i vägföreningen?

  Grannarna och vi lämnar in en motion om att inkludera vår lilla vägstump i samfällighetsföreningen, men grannarna tror inte att det kommer att gå igenom. I motionen föreslår vi att det skall utredas om även andra mindre vägar skall ingå.

  Så grannarna och vi är överens, men troligtvis inte vi och resten av föreningen...
   
 6. AnnaKanin
  Medlem · 534 inlägg

  AnnaKanin

  Medlem

  Re: Måste jag vara med i vägföreningen?

  Först och främst ska du kontrollera om din fastighet är medlem i vägföreningen (gemensamhetsanläggningen). Det kan du göra hos lantmäteriet.

  Är din fastighet inte med behöver du inte betala. Är din fastighet med är det ett tvingande medlemskap som bara kan sägas upp på två sätt,

  antingen begära utträde och styrelsen beviljar det och lantmäteriet godkänner det,

  eller ansöka hos lantmäteriet om ny anläggningsförrättning där ens fastighet inte längre ingår i vägföreningen.
   
 7. P
  Medlem · 534 inlägg

  Prosit

  Medlem

  Re: Måste jag vara med i vägföreningen?

  OK, ska kolla ifall fastigheten är med eller inte.

  Om den är det:
  Är det inte underligt att fastigheten är med, men inte vägen den ligger på? Vägen tillhör en fastighet som är med i föreningen.
   
 8. H
  Moderator · Stockholm · 43 087 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: Måste jag vara med i vägföreningen?

  På din beskrivning så låter det som er väg möjligen är en skaftväg, som kanske mer uppfattas som en lång uppfart till huset?

  vad gäller er betalningskyldighet, om ni måste åka på en privat (sammfällighetsväg) för att nå er fastighet så är det väl iofs rimligt att ni måste vara med att betala för vägen, samfälligheten har full rätt att neka er att använda vägen om ni inte är medlemmar i samfälligheten.

  Det intressanta här är ju givetvis vad skälet är för att inte er lilla "tarm" skall ingå i samfällighetens underhållsskyldighet.

  Men slutsatsen måste nog ändå bli att om ni är medlemmar i samfälligheten så har ni mycket små möjligheter att slippa betala (skulder till en samfällighet har högsta prioritet hos kronfogden, de drivs till och med in snabbare än skatteskulder). Är ni inte medlemmar så bör ni nog ändå betala för att få tillgång till vägen.
   
 9. P
  Medlem · 7 inlägg

  provoke

  Medlem

  Re: Måste jag vara med i vägföreningen?

  Att en vägsamfällighetsförening består av ett antal fastigheter med andelar i samfälligheten där samtliga vägar i området inte ingår är mycket vanligt...
  Vägverket och ibland kommunen betalar ut bidrag till vägföreningen men underlaget för bidragen styrs av ett regelverk som normalt inte inkluderar små avstickare,
  därför brukar dessa vägar inte omfattas av vägföreningens ansvar även om man som fastighetsägare kan ha en andel i vägföreningen.

  Dett hindrar ju inte att vägföreningen kan ta ett visst ansvar för alla vägar i området, men vid en revission skulle vägsamfällighetsföreningen kunna få problem om det framgår att skattepengar gått till skötseln av vägar som inte ingår i underlaget för bidragen...

  Däremot är det ju inget som hindrar att medlemmarna i vägföreningen gemensamt genom egna avgifter finnansierar t.ex snöröjning inom hela området, alltså även för sidovägarna...   
 10. S
  Medlem · 1 602 inlägg

  Re: Måste jag vara med i vägföreningen?

  Skulle nog hävda att det vanliga är att tex den lite större genomfarts/ingångsvägen i ett område är en allmänn vägsamfällighet eftersom alla behöver den (I olika grad med olika andelar naturligtvis) Sen är det olika små stickvägar som bara några få behöver och då ska alltså dessa inte ingå i den stora vägsammfälligheten utan man får själv står för underhåll och välja standard för denna vägstump. Dock är det ju svårt att inte ingå i den stora vägsammfälligheten eftersom man då inte har möjlighet att komma in på sin egen lilla vägstump.

  Sen är det ju också ganska vanligt att tex ett sommarstugeområde går ihop och inkluderar alla små vägstumpar osv. Åtminstone alla som byggts vid samma tidpunkt. Rätt vanligt att senare avstyckningar ligger fristående från dessa första vägnät.
   
 11. J
  Medlem · 32 inlägg

  jesse2

  Medlem

  Re: Måste jag vara med i vägföreningen?

  Är du inte medlem i samfällighetsföreningen behöver du inte betala (OBS att vägföreningar numera - sedan cirka 10 år - är samfällighetsföreningar). Får föreningen statsbidrag från vägverket har den ingen rätt att hindra dig från att köra på vägen. Då drar vägverket in bidraget. Ring till vägverket och kolla!
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.