Byggahus.se

Marksanering i samband med fastighetsförvärv av lokstall

 1. E
  Medlem · 4 inlägg

  EmiliaSt

  Medlem
  Under min uppväxt har jag otaliga gånger cyklat förbi en gammal tegel byggnad med fantastiska fönster och vackert plåttak. När jag nu, nästan 10 år senare, flyttat tillbaka till mina hemtrakter har jag kontaktat ägaren till byggnaden för att visa mitt intresse. Det visar sig att ägaren är villig att stycka av och sälja tomten som denna drömbyggnad står på.

  Men kan kanske detta drömhus bli ett mardrömsprojekt?
  Det är nämligen så att byggnaden är ett gammalt lokstall och med det kan en ju tänka sig att en del föroreningar (typ PAHer, tungmetaller och oljor) går att hitta omkring spårsträckningen.
  1. Är det någon här i forumet som har erfarenhet av marksanering i samband med gamla järnvägar?
  Hur har ni isf gått till väga?

  För att få en indikation på vilka föroreningar som finns i marken har vi tänk lämna in prover till Eurofins.
  Dock tar det emot lite att utföra dessa prover, eftersom det troligtvis kommer finnas förhöjda halter av ämnen som kan behöva saneras och detta då måste rapporteras.
  2. Om markföroreningar hittas, måste dessa saneras om vi inte köper marken och och ingen avstyckning sker, d.v.s. ingen ändring av detaljplanen och fastigheten fortsätter att användas som småindustri?
  Ställer denna fråga eftersom vi inte vill utsätta ägaren att bli saneringsskyldig.

  Området för gamla bansträckningen är ca 300 m2
  3. Vad tror ni om saneringskostnad, med tanke på vanligt förkommande föroreningar för denna typ av verksamhet?
   
 2. J
  Medlem · Gotland · 1 159 inlägg

  johd01

  Medlem
  Jag tror det är dyrt att sanera. :D

  Har ni eget vatten där? Jag hade nog tagit ett vattenprov bara, vore det ok hade jag låtsats som ingenting...
   
 3. E
  Medlem · 4 inlägg

  EmiliaSt

  Medlem
  Hade tomten redan varit avstyckad och användningen tillåtit bostäder hade det kanske gått men eftersom det krävs en ny detaljplan så kommer vi nog inte undan så lätt
   
 4. H
  Moderator · Stockholm · 42 793 inlägg

  hempularen

  Moderator
  Fast att låtsas som ingenting är ju en sak, om man hittar tveksamheter på mark man redan äger. Men att köpa mark som man kan tvingas sanera i framtiden, även om man nu väljer att "inte veta". Det kan ju bli nästan hur dyrt som helst.

  Har sett någon utredning av kostnad för sanering, där räknade man med att gräva bort till 1,5m djup, och bara deponera massorna, det skulle kosta ca 1000 kr/ton, i så fall ca 500 000 för 300 kvm spårområde. Men fråghan är väl om ytan stämmer? Det kanske behöver saneras rätt lång ifrån själva spåret.

  Och deponikostnaden kans säkert variera en del med vilken typ av föroreningar dte handlar om. Så som en ren säkerhetsåtgätrd, bör man kanske budgetera minst 1 - 2 miljoner för sanering.
   
 5. H
  Moderator · Stockholm · 42 793 inlägg

  hempularen

  Moderator
  Ny detaljplan? Det är ju i sig själv en stor "strulfaktor", och blir dyrt, tar lång tid osv.
   
 6. E
  Medlem · 4 inlägg

  EmiliaSt

  Medlem
  Det är sant att det kostar och både tar tid och energi, självklart något som vi också tar med i beräkningarna.
   
 7. C
  Medlem · Gävleborg · 906 inlägg

  carlbanan

  Medlem
  Länsstyrelsen och/eller kommunen har sannolikt inventerat potentiellt förorenade områden i din kommun. Kolla med dem om det finns något på just den platsen.

  Det låter på dig som att det är en privatperson som äger lokstallet idag. Oklart om det påverkar, är normalt den som skräpat ned som ansvarar för sanering. Om denne inte finns tillgänglig så övergår ansvaret på fastighetsägare.

  Säkerställ att det är möjligt med planändring innan köp.
   
 8. E
  Medlem · 4 inlägg

  EmiliaSt

  Medlem
  Det är en privatperson som äger fastigheten idag och tidigare verksamhet lades ner 1969 och finns inte längre, så om jag har läst rätt kommer saneringsansvaret falla på nuvarande ägare.

  Jag har letat fram en rapport som tagits fram för Trafikverkets räkning där området för den gamla järnvägen har inventerats dock har tyvärr ingen provtagning utförts i samband med den utredningen. Potentiella föroreningar anges ändock som PAH, olja, fetter och metaller baserat på tidigare verksamhet.

  Angående planändring har jag redan tagit kontakt med kommunen som bedömer att ändring skulle kunna göras. Vi behöver först göra provtagningar och sanera utefter dessa för att få ändra till bostad.

  Har kontaktat en del firmor som utför provtagningar men jag vill inte betala 70.000-100.000 för dessa bara för att få en indikation, Därav tänkte vi själva skicka in prover som kostar en tiondel av det pris, just för att vi ska kunna ta ställning till om köpet är värt att genomföra eller ej.
   
 9. useless
  Lök. · Gävleborg · 18 922 inlägg

  useless

  Lök.
  Jag förstår varför nuvarande ägare vill sälja.
   
 10. C
  Medlem · 7 inlägg

  citronskal

  Medlem
  Har ni tagit prover än?

  Vill skicka med att ni ska tänka på att ni kanske inte tar ut proverna på rätt sätt (rätt jorddjup, urval av vilken jord som ska till analys, rätt provtagningskärl, förvaring av prover kylt under posttransport till lab), om ni inte har erfarenhet av detta, och det kan innebära att resultatet ni får underskattar de verkliga halterna.

  Kan också upplysa om att det endast är fastighetsägare som är skyldig att underrätta myndigheter om påträffade föroreningar. Om ni som spekulanter och inte ägare undersöker är ni inte skyldiga att berätta. Om ni berättar om resultaten för ägaren måste dock denna upplysa kommunen om eventuella föroreningar.

  Miljöbalken 10 kap 11 § Den som äger eller brukar en fastighet skall oavsett om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Lag (2007:660).
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.