Byggahus.se

mansardtak med balkar och stolpar?

 1. D
  Medlem Nivå 7
  Jag tänkte bygga på en våning och pga av att man inte får bygga 2-plans där jag bor utan bara 1-plans med max 0.7m väggliv med sadeltak eller mansardtak så lutar det åt mansardtak eftersom det ger mer yta.

  Ett annat problem är att vi har ett etage i huset på 0.7m så jag tänkte att det lämpar sig bra att dra upp vägglivet 0.7m där det är lägre för att få ett jämnt hammarband att lägga taket mot, för nu kommer själva frågan eftersom jag inte tänkte ha traditionella takstolar då de alltid har en underarm som verkligen skulle vara ivägen där jag höjt vägglivet 0.7 ;) Kan man bygga taket mha tre stolpar (per gavel + tre inne i huset) och limträbalkar där sen själva taket (råspont och pannor) vilar på reglar mellan dessa limträbalkar?

  Naturligtvis ska detta dimensioneras av en konstruktör i slutändan, men jag skulle vilja få en uppfattning om det är någon idé att gå vidare med det.

  Jag bifogar en snygg skiss på hur jag hade tänkt det :)
   
 2. D
  Medlem Nivå 7
  Lite dimensioner kanske, bredden är 9m och längden är 11.7m där det kommer finnas extra stolpar inne i huset så att längsta längd på limträbalk blir 6.5m.

  Jag la detta under byggmaterial och byggteknik istället för tak&vind då jag tycker detta är en ren byggteknisk fråga.

  Bifogar några bilder till för att förtydliga
   
 3. F
  Medlem Nivå 9
  Det här är inget riktigt bra svar på din fråga men kanske intressant att höra ändå...

  Vårt hus är från tjugotalet och har mansardtak med vanliga mastardtakstolar men det har en tillbyggnad från åttiotalet med en takkonstruktion som liknar den du funderar på.
  Tillbyggnaden, som är i vinkel mot den ursprungliga huskroppen och har en byggyta om c:a 7 (bredd) x 5 (längd) meter, har ett mansardtak som är uppbyggt med tre limträbalkar just som du tänker.
  Balkarna vilar förstås på gaveln i ena änden och på stolpar i den andra. Nockbalken har också en hjärtvägg under sig i 2/3 av sin längd men den är nog mer stödjande än bärande (den bärande vägg som finns på våningen under är inte rakt nedanför).

  Men konstruktionen skiljer sig från din genom att det finns helt vanliga underramar. D v s, överramarnas nedre ändar sitter fästa i ändarna på vindsbjälklaget, om man säger så. Så det är bara till hälften som din konstruktion, det är därför jag menar att det inte är något riktigt bra svar...

  En trevlig sak som vår tillbyggnad och din konstruktion har gemensamt är i alla fall att det går att ha öppet upp till nock. Så är det i vår tillbyggnad. Mycket spejsad känsla.
   
 4. D
  Medlem Nivå 7
  Precis, öppet till nock är ett stort plus i kanten :) Men den stora fördelen skulle vara att jag kan ha samma tak över hela huset fastän det är två nivåer.