Byggahus.se

Mall för testamente?

 1. M
  Medlem · 21 inlägg

  Minime

  Medlem
  Hej!
  Jag och min sambo har köpt ett hus tillsammans. Vi vill att den andra ska ärva vår del av huset om någon av oss skulle avlida, och behöver därför skriva ett testamente var.

  Har någon en mall för ett enkelt testamente?

  Man kan förstås vända sig till en jurist, men det känns lite onödigt att betala för detta som borde vara ett enkelt standarddokument tycker jag.
   
 2. cubix
  Medlem · V-norrland · 658 inlägg

  cubix

  Medlem

  Re: Mall för testamente?

  Det finns dokument som gäller bland annat testamente i bokhandeln.
   
 3. C
  Medlem · 611 inlägg

  carlssoni

  Medlem

  Re: Mall för testamente?

  Du kan även låna en juridisk handbok i bokhandeln (eller köpa en). I dessa finns exempel på lydelser för olika typer av testamenten.
   
 4. B
  Medlem · 5 830 inlägg

  Re: Mall för testamente?

  Diverse välgörenhetsorganisationer brukar på sina hemsidor ha kort handledning i konsten att testamentera pengar (exempelvis till "Diverse välgörenhetsorganisationer" :)).

  Individuell Människohjälp har en sådan instruktion på
  http://www.manniskohjalp.se/asp/du_behovs/du_behovs.asp?dube_ID=77

  Det de har skrivit om arvskatt gäller förstås inte längre eftersom den sedan årsskiftet är avskaffad.

  För att uppnå det ni vill borde testamentets nyckelmening lyda:

  "Undertecknad förklarar följande utgöra min yttersta vilja och testamente. Jag förordnar att fastigheten ....... skall med full äganderätt tillfalla min sambo ........ "

  Lycka till!
   
 5. Hemmakatten
  Medlem · 11 667 inlägg

  Re: Mall för testamente?

  Jag skulle ALDRIG bara gå på nån standardmall för att skriva testamente!! Det finns inga standarder, utan varje familj/förhållande är olika. Det är mer än man tror som finns när man dör, tex försäkringar av olika slag. Beroende på om man skrivit "rätt/korrekt" testamente så ärver "rätt eller fel" personer. En eller två timmar hos en jurist är väl placerade pengar!! Framförallt om man har barn i tidigare förhållanden. De flesta banker har jurister som för en ganska hyfsad penning går igenom ens ekonomiska situation och skriver testamenten.
   
 6. B
  Medlem · 5 830 inlägg

  Re: Mall för testamente?

  Klokt råd, Katten.

  Jag utgick från att paret Minime var helt på det klara med vad de ville uppnå. Vet man det är resten rena formsaken.

  Varför inte slå ihop ett testamente som man tycker blir bäst. Låt sedan juristen skärskåda dess svagheter!
   
 7. M
  Medlem · 21 inlägg

  Minime

  Medlem

  Re: Mall för testamente?

  Tack för alla kloka råd!

  Vi är som billy_baver skrev helt på det klara med vad vi vill uppnå med testamentet. Ingen av oss har några barn, så vi slipper sådana krångligheter. Men det är säkert ändå en bra idé att låta en jurist titta igenom testamentet.
   
 8. M
  Medlem · 4 inlägg

  manke

  Medlem

  Re: Mall för testamente?

  Jag håller med om att det sällan finns någon anledning att anlita en jurist för att upprätta ett testamente. Ett testamente är ett av de enklaste juridiska dokumenten att upprätta.

  Ett skriftligt testamente kräver egentligen enbart att två solinitetsvittnen undertecknar det. Dessa ska helst vara myndiga, förstå att det är ett testamente de undertecknar och inte vara berörda av effekten av testamentet (exempelvis arvsberättigade eller testamenterade).

  När det gäller enklare testamenten då man vill testamentera så mkt som möjligt till någon annan kan man använda sig av de rader som skrivits ovan och känna sig trygg. Enbart då man vill göra något extraordinärt som exempelvis testamentera nyttjanderätt, förvaltarskap, förfoganderätt, avkomsträtter etc. torde en jurist anlitas. Dessa testament blir dock dyrare än ett vanligt då det ofta kräver mer tid av juristen.

  Således är det inget fel på mallar då dessa fungerar väl i 90% av alla fall.
   
 9. H
  Moderator · Stockholm · 43 216 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: Mall för testamente?

  Om man skriver ett sådant där "gemensamt" testamente, hur fungerar det då om en av parterna av någon anledning vill göra ett eget testamente senare? Antingen för att det kanske dyker upp någon enskild egendom som kanske skall testamenteras vidare på den egna "släktsidan" eller för att man går skilda vägar. Blir även den andres "testamentshalva" ogiltigt om ena parten skriver nytt?
   
 10. Sven
  Medlem · 125 inlägg

  Sven

  Medlem

  Re: Mall för testamente?

  I det här fallet hade det varit värt pengarna att anlita en jurist.

  "med full äganderätt" - medför att endast den sist avlidnes arvingar får huset och alla övriga tillgångar för den delen.

  Eftersom ordet "sambo" utelämnats fortsätter detta testamente att gälla även efter en separation.

  Risk finns för att testamentet i sin helhet blir ogiltigt om enligt ärvdabalken otillåtna vittnen används av okunnighet.

  När det gäller testamenten är det särskilt viktigt att anlita en kvalificerad jurist eftersom man av naturliga skäl är avliden när det uppdagas att testamentet inte blev som man tänkt sig. ;)
   
 11. Sven
  Medlem · 125 inlägg

  Sven

  Medlem

  Re: Mall för testamente?

  ÄB 10 kap 4 §

  "Till testamentsvittne får inte tas den som är under femton år eller på grund av en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen, inte heller testators make eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till honom eller är hans syskon.
  Ingen får tas till vittne vid förordnande till honom själv, hans make eller någon som står i sådant släktskap eller svågerlag till honom som nyss är sagt. Förordnande att vara testamentsexekutor medför dock inte hinder att vara vittne"

  Tyvärr har det varit alltför vanligt att syster och svåger bevittnat testamenten. Bästa testamentsvittnen är "goda vänner".

  Termen "med full äganderätt" är vansklig i de fall samborna/ makarna inte enbart har gemensamma barn. Termen bör endast användas i de fall man önskar styra parets samlade tillgångar till en av dessas släkt den dag båda gått bort.
   
 12. M
  Medlem · 21 inlägg

  Minime

  Medlem

  Re: Mall för testamente?

  Oj, nu börjar det låta krångligt...

  Har jag förstått det rätt att jag kan använda Rolandsdotters mall eftersom varken jag eller min sambo har några barn? Och de som bevittnar ska vara vuxna och inte på något sätt släkt med någon av oss.

   
 13. Hemmakatten
  Medlem · 11 667 inlägg

  Re: Mall för testamente?

  Precis. Det är krångligare än man tror. Formkraven är tvingande, dvs. testamentet MÅSTE vara skrivet och bevittnat på ett viss sätt för att vara giltigt. Spendera en tusenlapp eller två och se till att testamentet är korrekt upprättat.
   
 14. P
  Medlem · Stockholm · 3 inlägg

  Petra74

  Medlem
  Det är väl alltid bäst att anlita en jurist men eftersom ni inte har några barn kan ni nog använda av den mall som Rolandsdotter skrivit. Kolla även på denna dokumentmall där det även finns en förklaring till hur du fyller i mallen. Jag tror inte den skiljer sig mycket från Rolandsdotters mall men det är i vart fall ett alternativ om inte annat.
   
  Redigerat 13 aug 2009 22:52
 15. P
  Medlem · Stockholm · 3 inlägg

  Petra74

  Medlem
  Oj,såg precis att ämnet ju var jättegammalt. Ledsen. Hoppas mitt tips kommer till någon nytta i alla fall.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.