Byggahus.se
Vi har nyligen fått igenmurat en gammal ytterdörr. Lecablock i dubbla lager med luftspalt emellan. Putsat med KC-bruk på ut- resp insida.

I anslutning till detta har även ett invändigt dörrhål minskats en bit, likaledes med lecablock och KC-bruk.

Jag har alltså lite ny rå putsvägg att måla.

Vad bör jag tänka på? Hur länge bör man vänta med att måla? Bör man grunda, och i så fall med vad? Andra åsikter om färgval?
Bör det faktum att det i fallet med den gamla ytterdörrsbiten ju rör sig om yttervägg påverka något?