Byggahus.se

Mäklarens (och säljarens) åtaganden?

 1. J
  Medlem · 37 inlägg

  janet72

  Medlem
  Lite generella spörsmål.
  - Har mäklaren något som helst ansvar för vad säljaren skriver i frågelistan?
  T.ex. om mäklaren vet att säljaren underhåller något, bör mäklaren påpeka detta för säljaren?
  - Frågelistan i ett prospekt, bör inte den vara underskriven och daterad?
   
 2. E
  Medlem · 170 inlägg

  ejoakim

  Medlem

  Re: Mäklarens (och säljarens) åtaganden?

  Mäklaren skall i vart fall "verka för" att säljaren lämnar de uppgifter som kan antas ha betydelse för köpet och i övrigt tillvarata bådas intressen i mån god fastighetsmäklarsed kräver. Mäklaren bör alltså påpeka för säljaren olämpligheten i att utlämna sådant som är av betydelse. I övrigt gäller avtalsförhållandet säljare - köpare, möjligen skulle man kunna föra en "utomobligatorisk" skadeståndstalan mot mäklaren men det verkar svårt.

  Underskrift och datum underlättar ju så klart att bedöma innehållets riktighet. Jag vet inte om god sed kräver detta, men det finns säkert andra här som känner till.
   
 3. J
  Medlem · 37 inlägg

  janet72

  Medlem

  Re: Mäklarens (och säljarens) åtaganden?

  Dom flesta prospekt jag sett (vilket är ett stort antal denna sommar) så är dom underskrivna och daterade.
   
 4. volvo
  Medlem · Södra sverige · 2 771 inlägg

  volvo

  Medlem

  Re: Mäklarens (och säljarens) åtaganden?

  Upplysningsplikten gäller, såvitt jag vet, endast säljaren.
  För riktigheten i lämnade uppgifter ansvarar den som lämnat dem.

  Min erfarenhet är att mäklare inte tar något annat ansvar än det att inkassera arvodet.
   
 5. L
  Medlem · Västra Götaland · 543 inlägg

  LyckeKonsult

  Medlem

  Re: Mäklarens (och säljarens) åtaganden?

  Säljaren har íngen upplysningsskyldighet (enligt jordabalken)- där av kommer frågelistan, har man ljugit där blir det bedrägeri.
  Har mäklaren kunskap om en brist skall han upplysa köparen om detta då han till lika delar skall till vara ta köpares och säljares intressen.
   
 6. T
  Medlem · 901 inlägg

  Tomtebo

  Medlem

  Re: Mäklarens (och säljarens) åtaganden?

  Men att bevisa vad mäklaren har kunskap om eller inte är svårt så därför kan mäklaren hålla inne om det mesta utan risk.
   
 7. yonna
  Medlem · Österlen · 6 916 inlägg

  yonna

  Medlem

  Re: Mäklarens (och säljarens) åtaganden?

  Ett typexempel som visats på TV är när mäklaren annonserar ut en lägenhet för andra gången och dessutom har vetskap om att tidigare spekulant mätt lägenheten till lägre yta och vidarebefordrat detta till mäklaren.

  Det är inte ovanligt att en köparbesiktning visar allvarliga fel och brister och där mäklaren går vidare med försäljning till annan spekulant utan att vidarebefordra informationen om man kan bevisa att mäklaren fått del av denna. I dessa fall kan man anmäla mäklaren. Men oftast har man ju hoppat av köpet och har inte något egetintresse av att driva ärendet. Får den slutliga köparen ändå tag på information och kommunicerar med tidigare spekulant kan det vara intressant med anmälan.

  Kontentan är således att man ska välja mäklare med stor noggrannhet!
   
 8. T
  Medlem · 901 inlägg

  Tomtebo

  Medlem

  Re: Mäklarens (och säljarens) åtaganden?

  Att få tag på en tidigare spekulant i ett sånt fall vore bra, men i praktiken är det oftast stört omöjligt. Mäklaren lär inte tala om för dig. Vad återstår då, annonsera i lokalpressen?

  Ochj att välja mäklare med noggrannhet, visst, men hur?
   
 9. H
  Moderator · Stockholm · 43 019 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: Mäklarens (och säljarens) åtaganden?

  Även om en köpare själv eller via besiktningsman påvisar felaktigheter så är dt inte säkert att mäklaren har tagit del av besiktningsresultatet på ett sådant sätt att man kan hävda att han visste att ett visst fel finns. Både säljaren och mäklaren kan ju säga att köparen Hävdade att ett visst fel fanns. Men säljaren kanske inte brydde sig om att själv ta del av besiktninsgprotokollet.

  En yrtterligare svårighet här är ju att besiktningen betalas av den tilltänkte köparen, och protokollet är köparens egendom. Säljaren kan inte rakt av använda den besiktningen som material i den fortsatta försäljningen.
   
 10. D
  Medlem · 7 inlägg

  darelj

  Medlem

  Re: Mäklarens (och säljarens) åtaganden?

  kan bara håller med dig!

  Har väldig dålig erfahrenhet av mäklare, vi hade skrivit på ett köpkontrakt där båda säljaren och mäklaren visst om ett stort radon problem (plus en del andra problem) utan att säger nåt. (radon undersökning ingår inte i en vanlig besiktning men vi hade väldig tur att en grannar varnade oss om säljaren och radon problem och till slut med en smyg vatten prov, en prat med besiktningsmannen inför besiktning och tuffa ord lyckades vi häva köpet). Väldig väldig stressigt tid i vårt liv, men lärt oss att mäklare struntar i vad det stå i jordabalken att dom måste vara oberoende)

  Tror inte på mäklare överhuvudtagit.

  (be om ursäkt för min svenska - engelsmännen är inte bäst på andras språk ;D)
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.