Byggahus.se

Lutning på dräneringsrör

 1. S
  Medlem · Göteborg · 16 inlägg

  Sikke

  Medlem
  Jag har läst det mesta jag kan få tag på angående lutning för dränering och dräneringsbädd. Jag är införstådd med att en lutning på 1:200 (1cm/2m) behövs för dräneringsröret men vad gäller för scahktbädden?

  Min fråga:
  Är det ok att schakta ur samma djup runt källaren, t.ex. 50 cm under plattan, och sedan lägga fiberduk och dräneringsmaterial (t.ex. makadam 8/16) för att sedan se till att få rätt fall mha av makadamen (ovan duk)? För att förtydliga; dvs schaktbotten (under duken) ligger i våg (dvs ingen lutning) utan lutningen skapas ovan duken.

  Se bild för ev förtydligande
   
 2. L
  Bannad · 6 737 inlägg
  Dränrören ska helst ligga på utjämnad schaktbotten , med fall ut mot utfallspunkt , det är ju där som ev, vatten finns , höjer du med grus under rören så kommer inte vattnet gå i rören ,utan i gruset , det var väl inte meningen , att sedan lägga en duk ovan är rätt , för att inte täta till med något uppifrån ,
  Hur har du det med stuprören , rakt ut på backen eller ut i rör
   
 3. D
  Besserwisser · E · 17 905 inlägg

  Daniel 109

  Besserwisser
  När vi dränerade lade entreprenören rören plant. Man vill ju få ner dem så mycket som möjligt.
   
 4. S
  Medlem · Göteborg · 16 inlägg

  Sikke

  Medlem
  Tack!

  Har du tips på hur man bäst anlägger en sådan schaktbotten när man handschaktar? Både om man handschaktar eller använder sig av grävmaskin är det ju inte sällan som botten inte blir perfekt direkt. Även vid nybygge. Då används makadam som man packar antar jag, men vad skiljer det sig då åt om man gör det under eller över duken om man i alla fall använder makadam. Som jag förstått det så är det ok att vattnet rinner i hela dräneringen inklusive dräneringsrör, men i och med att röret har fall, och med mindre motstånd, så väljer vattnet den vägen när det stiger upp i makadamen.
   
 5. S
  Medlem · Göteborg · 16 inlägg

  Sikke

  Medlem
  Ok, det är nog tyvärr inte standard. Man vill ju ha fall så att vattnet inte blir stående. De ska ju få fart genom rören till brunnen. Hur är det tänkt att ert vatten ska rinna bort från grunden och vilken buktigt är det tänkt att rören ska ha enligt entreprenören?
   
 6. D
  Besserwisser · E · 17 905 inlägg

  Daniel 109

  Besserwisser
  Det lär inte rinna bort bättre om rören ligger högre. Höjden sätts ju i brunnen. Punkten längst bort blir bättre dränerad med plana rör än med fall. Det är i alla fall min uppfattning. Det var så de brukade göra.
   
 7. L
  Bannad · 6 737 inlägg
  Gräva grovt med maskin , till djup , sedan blir det handjobb att rikta upp botten , så den lutar lite från den högsta punkten ( som är under ev bottenplatta ) klart om det är någon liten grop , så kan den fyllas upp , men helst då med fint och stampa ned , dränrör direkt på backen ( lägst ) sedan en duk och lite ( makadam ovan ) ut till ev. dränbrunn .
  Vad tänker du göra med stuprören ?
   
 8. S
  Medlem · Göteborg · 16 inlägg

  Sikke

  Medlem
  Ok tack. Lägger nog duken under röret för att inte få in jord etc i röret och så viker jag över duken efter ett lager makadam intill väggen.

  Angående dagvatten så drar jag ner det till dagvattenbrunnen. Dräneringen går till en dräneringsbrunn som pumpas till dagvattenbrunnen.
   
 9. L
  Bannad · 6 737 inlägg
  Är det nivåskillnad på brunnarna vilken ligger lägst , har du redan en pumpstation
  angående dränbrunnen , kommer det så mycket vatten från rören , så att den är ett måste
  med pump , då har du en s,k, grundvattenkälla i marken vid huset
   
 10. S
  Medlem · Göteborg · 16 inlägg

  Sikke

  Medlem
  Dräneringen måste ligga lägre än utgående dagvatten till kommunen varav jag behöver en brunn till som tar dräneringsvatten och sedan pumpar upp det till den högre dagvattenbrunnen. Ver inte om det kommer komma så mycket vatten, men det måste ju bort på något vis.
   
 11. L
  Bannad · 6 737 inlägg
  Hur långt från huset ligger dag-brunnen och hur mycket kommer det att skilja det i höjd på rören
   
 12. Jarlingar
  Allvetare · Jamtland · 1 985 inlägg

  Jarlingar

  Allvetare
  Om
  Finns olika skolor här, men jag skulle verkligen inte vilja ha duk under röret..

  Duken är så fin att den kan sätta igen, och då kommer inte vattnet fram till dränrören.
   
  • Laddar…
 13. S
  Medlem · Göteborg · 16 inlägg

  Sikke

  Medlem
  Brunnen ligger ca 1,5 m från huset. Dräneringen kommer hamna ca. 20 cm under dagvattenledningen.
   
 14. L
  Bannad · 6 737 inlägg
  Är brunnen tät i botten , ska vara det , hur är utgående rör anslutet , är det i botten
  grovlek på det , går det att sänka brunnen , vilken lutning har du dom sista 1,5 metrarna
  på dränrör
   
 15. L
  Bannad · 6 737 inlägg
  Hur år lutningen på utgående till dagvattenröret , försöker se det från en annan vinkel härifrån
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.