Byggahus.se
 1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler

Lekplats till bostadsrättsförening, detaljplan?

 1. E
  Medlem · Västra Götaland · 75 inlägg

  eklov

  Medlem
  Hej, är det någon som vet om det krävs en lekplats hos en bostadsrättsförening och om det ingår i detaljplanen?
  Jag frågar, då styrelsen, utan att dra frågan i stämman, tagit bort sandlådan och gjort om lekplatsen till mera som ett vuxenrastställe. Vi får nya barnbarn och värdesätter en lekplats med sandlåda.
   
 2. M
  Medlem · 2 454 inlägg
  Vad menar du när du skriver ”vuxenrastställe”? Finns det mer än sandlådan i lekparken, gungor, rutchkana mm?
   
 3. E
  Medlem · Västra Götaland · 75 inlägg

  eklov

  Medlem
  Före: Sandlåda, gunghäst, liten rutschkana. Efter: Gunghäst, liten rutschkana. Den som har barn vet att sandlådan sysselsätter barn längst tid.
   
 4. Isakare
  Medlem · Stockholm · 4 192 inlägg

  Isakare

  Medlem
  Problemet idag är alla lagar o regler, anlägger man en lekplats är man ansvarig för den och alla regler runt lekplatser. Då styrelsen omöjligt kan sitta dygnet runt o vakta en sandlåda från bajsnödiga katter, pundare som slänger sprutor mm, är det bättre att ta bort sandlådan.
  Förr kunde man lösa sånt med kollektivet av de boende, tex att varje lägenhet hade en skötselvecka och dagligen kollade över sandlådan.
  Idag är sånt omöjligt, folk orkar inte ens gå på det viktiga årsmötet.
   
 5. E
  Medlem · Västra Götaland · 75 inlägg

  eklov

  Medlem
  Det finns ganska grovmaskiga nät som spänns över sandlådor och som verkar hålla katter borta.
  Men min fråga gällde: Måste lekplatsen enligt detaljplan ha sandlåda? Eller: Uppfyller en lekplats utan sandlåda kriteriet för att kallas lekplats?
   
 6. Isakare
  Medlem · Stockholm · 4 192 inlägg

  Isakare

  Medlem
  Håller med dig i sak, sandlådan är överlägsen i att sysselsätta barn.
   
 7. Isakare
  Medlem · Stockholm · 4 192 inlägg

  Isakare

  Medlem
  Kan bara berätta om den förening jag bor i, byggd på 90 talet med stor lekplats, den är idag helt borttagen.
  Dåvarande styrelse (innan jag bodde här) kunde inte hitta nått varken i detaljplan eller stadgar som sa att föreningen behövde ha en lekplats.
  Vi har dock markbostäder med egna tomter, så barnfamiljerna har egna sandlådor.
   
 8. E
  Medlem · Västra Götaland · 75 inlägg

  eklov

  Medlem
  Vi har "flerfamiljshus".
   
 9. E
  Medlem · Västra Götaland · 75 inlägg

  eklov

  Medlem
  Drogs frågan om lekplats vid en stämma hos er, eller "körde bara er styrelse på" som har gjorts i vårt fall?
   
 10. M
  Medlem · 2 454 inlägg
  Jag antar att du menar en detaljplan (DP) som kommunen tagit fram? En sådan DP möjliggör/tillåter att marken/området får nyttjas till lekplats, men det är inget som säger att det måste bli så. Om någon däremot skulle använda platsen till att bygga förråd skulle det strida mot vad DP anger.

  Sen om en sandlåda måste finnas för att det ska få kallas lekplats har jag inte koll på, men en lekplats måste följa vissa krav vad gäller säkerhet, och dessa har blivit hårdare och ska följas upp. Många (särskilt mindre) fastighetsägare väljer att ta bort gårdens lekplatser då det blir för stort åtagande, i tid och pengar, att uppgradera dessa till gällande standard.

  Om detta är en sak för stämman vet jag inte. Har ni pratat med styrelsen vad anledningen till borttagandet av sandlådan är?
   
  Redigerat 5 okt 2021 12:41
 11. C
  Medlem · 12 441 inlägg
  Har väldigt svårt att tro att det står i detaljplanen eller några regler för lekplatser att lekplatsen måste vara försedd med just sandlåda.
  Tvärtom hör väl sandlåda till ovanligheterna nuförtiden pga ovan nämnda underhållsbehov.
   
  Redigerat 5 okt 2021 12:54
 12. C
  Medlem · 235 inlägg

  cotillion

  Medlem
  Att ta bort en lekplats är en stämmofråga och inget styrelsen kan fatta beslut om.
  Att bara ta bort sandlådan är gränsfall..
   
 13. Isakare
  Medlem · Stockholm · 4 192 inlägg

  Isakare

  Medlem
  Det kan jag tyvärr inte svara på, det var före min tid. Vi har en väldigt kunnig person i vår förening, jag kan fråga hur det gick till.
   
 14. K
  Medlem · Malmö · 1 674 inlägg

  kindvall

  Medlem
  Detaljplaner brukar väl i allmänhet nämna möjlighet till att anlägga lekytor, men inte ställa några krav på hur de skall vara utformade.
  Det är väl bara för TS att studera gällande detaljplan för det aktuella området för att få det bekräftat.

  Och rent strikt finns det ju lekyta. Sandlåda eller inte är en utförandefråga som jag har svårt att tänka mig att det skulle vara en stämmofråga i sig. Men det går ju att till nästa stämma motionera om att sandlådan återinförs. Då får styrelsen utveckla sin synpunkt.

  Men var beredda på att få höra uttrycket "sandlådedebatt" (sorry):rofl:
   
 15. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 11 789 inlägg

  Claes SörmlandPremiumikon: Träd

  Medlem
  Nyckeln för förståelsen är att sandlådor inte kräver bygglov. De kräver heller inte rivningslov för borttagande. Det gör att fastighetsägaren kan göra lite som de vill med privata lekplatser, t ex en bostadrättsförening.

  Annat är det med lekplatser på allmän plats under kommunalt huvudmannaskap. Finns en sådan detaljplanerad så har kommunen en viss skyldighet enligt PBL att iordningställa den allmänna platsen efter detaljplanen och ortens sed. Brukar det vara en sandlåda på en kommunal lekplats så ska det vara det.

  PBL 6 kap. 18 §

  "Efter hand som bebyggelsen färdigställs enligt detaljplanen, ska kommunen ordna de gator och andra allmänna platser som kommunen är huvudman för, så att platserna kan användas för deras avsedda ändamål.

  Kommunen ska upplåta platserna för allmän användning så snart det område som platserna finns inom har bebyggts enligt planen eller, om genomförandetiden har löpt ut, efter hand som bebyggelsen färdigställs.

  När platserna upplåts för allmän användning ska de vara ordnade på ett ändamålsenligt sätt och i enlighet med ortens sed. De ska i fråga om gatubredd, höjdläge och utformning i övrigt följa detaljplanen. Kommunen får göra små avvikelser från planen, om det inte motverkar syftet med planen."
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.