Byggahus.se

Leda dagvatten från grannen till bäcken på vår tomt

 1. B
  Medlem · Nivå 11
  Det måste fungera i verkligheten vatten kan inte bara stoppas mitt på en fastighet!
  Att buffra och låta vattnet brukas på fastigheten är bra men sker hyggen och liknande så kan fastighetsägare med sanka fastigheter inte begära att andra ska sköta deras problem!
   
 2. useless
  Självbyggare · Nivå 25
  Jag förstår inte hur vattnet i bäcken påverkar TS gräsmatta?
   
  • Laddar…
 3. B
  Medlem · Nivå 11
  Vattnet i bäcken verkar mata ett sankt område där TS har sin gräsmatta!
  Självklart kan inte grannar tvingas att underhålla TS gräsmatta men om grannen sätter igång och dränerar våtmark eller pumpar avlopp så gäller att denne måste se till att inte skada uppstår!

  Det finns ingen plikt att skydda sina grannar från naturliga orsaker det måste var och en sköta själv
   
 4. J
  Medlem · Nivå 6
  Fast i detta fallet så är det ju inte en naturlig orsak. Grannens dagvatten leds direkt i bäcken utan att tas omhand och filtreras/dräneras ner på egen tomt.

  Dock är det nog ändå ett problem för TS och om hen inte vill ha vatten från bäcken borde nog något göras för att se till att bäcken klarar lite mer vatten ändå. Oavsett om grannen fyller den lite till eller inte.
   
 5. B
  Medlem · Nivå 11
  Dagvattnet uppges ju komma från annan mark till diket... det är tydligen utanför detaljplanelagt mark... så TS måste klara sig på egen hand!
  Dock bör TS tex föreslå trädplantering för grannen ?
   
 6. N
  Medlem Nivå 5
  Grejen var den att det påstods att det alltid är ok att leda ut dagvatten i en befintlig bäck, och jag hävdar att det inte är sant. Vilket du nu också bekräftar.
   
  • Laddar…
 7. P
  Medlem Nivå 4
  Enligt min uppfattning så är det absolut vanligaste att tomter med bäckar och sjöar avleder sitt regnvatten dit. även om det vid nybyggnation i nya områden med rejäla dagvattensystem kan krävas att man ansluter sitt dagvatten dit..men det är mer sällsynt Det betyder inte att det därför finns ett generellt förbud mot att släppa ut sitt dagvatten från sitt tak i en bäck på sin tomt på det sättet. det är snarare ovanligt att det existerar så rejäla dagvattensystem så att alla kan nyttja dom.
   
 8. D
  Besserwisser · Nivå 22
  Men är det dagvatten eller ett dräneringsdike?

  Jag har fått en del information från ett bygge i ett industriområde. Där är diametern på anslutningen till dagvattensystemet begränsad. Så man måste ha en egen stenkista som sedan kan tömmas i dagvattensystemet i lugn takt. Det är så man vill ha det. Men i inte sällan är villor direktkopplade. I äldre områden inte sällan till avloppet, vilket leder till att lågt belägna villor får in avloppsvatten vid skyfall och att reningsverken tvingas spilla vatten.
   
 9. N
  Medlem Nivå 5
  Generellt förbud har väl ingen sagt vad jag vet. Däremot har många kommuner principen att varje mark skall ta hand om sitt dagvatten i första hand. Det löses med en stenkista och översvämningsröret går ut i bäcken.
  Så, påståendet att det alltid är tillåtet att släppa ut dagvatten i bäckar är felaktigt. Det är INTE ALLTID tillåtet.
  Vem som sagt att det finns ett generellt förbud känner jag inte till, har bara sett den formuleringen i din text.
   
 10. P
  Medlem Nivå 4
  så som du tolkar det är sällan fallet i verkligheten och troligen bara applicerbart på nyare områden med rejält tilltagna dagvattensystem. stenkistor på sjötomter..Väldigt ovanligt på äldre fastigheter... och mark med naturlig avrinning i bäck eller dike avleds i 99 fall av hundra rakt ut bara. och är det en äldre fastighet så svarar man ju att man ju troligen gjort se hela tiden och har då en viss rätt att göra så. så regeln att ta hand om sitt eget vatten på sin egen tomt faller bort lite när en ens tomt angränsar till sjö eller bäck eller stort dike med bra avrinning. om vattnet från taket rinner på några stenplattor och ner i bäcken eller via stupröret och ett rör i marken bort till samma bäck spelar ingen roll på slutresultatet.
   
 11. N
  Medlem Nivå 5
  Du antar många saker. Det mesta är antagligen gissningar för det skulle ta lång tid och kräva mycket arbete att sammanställa det. Oavsett, så är det INTE ALLTID OK att leda dagvatten ut i befintliga bäckar. Detta vet jag eftersom jag själv råkat ut för det hindret.
   
 12. T
  Medlem · Nivå 12
  Väldigt många verkar tycka att det är oklart vad grannen egentligen har gjort, och hur det kan påverka TS gräsmatta. Det verkar tämligen klart att grannen grävt ett dike som transporterar vatten till bäcken, vatten som tidigare har stannat på grannens tomt. Uppenbarligen är det ansenliga mängder vatten som kommer den vägen, varför skulle annars grannen göra sig omaket att gräva ett dike? Om nu TS i samband med dikets tillkomst har upplevt ökade mängder vatten i bäcken, med surare gräsmatta som följd, är det väl knappast orimligt att anta ett samband? Grannen skickar ut vatten i bäcken som inte tidigare tagit sig dit. Det som är oklart, och som möjligen strular till den juridiska frågan, är väl var vattnet har sitt ursprung, på grannens tomt eller på annans mark. Jag tolkar TS första inlägg som att grannen vill leda bort vatten från den högre terrängen ovanför bägge tomterna.men sen skriver TS i inlägg 7 att "grannen släpper ut sitt dagvatten/grundvatten" i sitt dike (rännan). Så frågan är vad det egentligen är för vatten som grannen leder ut i den befintliga bäcken? Oavsett kan jag TYCKA att grannen borde stämt av detta med TS först.

  En annan fråga som uppstår redan efter först inlägget är huruvida bäcken verkligen är en bäck? Kan bäcken vara ett dike? Menar att om bäcken finns där för att leda vattnet från den högre liggande terrängen bakom tomterna förbi desamma, då kan ju bäcken lika gärna vara ett dike skapat för att möjliggöra anläggandet av de två tomterna. Och påverkar det i så fall de juridiska möjligheterna att förbättra flödet förbi TS:s tomt?

  Så kontentan? Tja, moraliskt tycker jag grannen minst borde hjälpa TS med åtgärder som behövs för att bli av med vattnet som grannen skickar ut i diket. Juridiskt? Ingen aning.
  Hade vi fått en karta med höjdkurvor och annan relevant information för att bedöma hur lätt eller svårt det vore att leda vattnet förbi TS tomt hade varit enklare att föreslå lösningar på själva vattenproblemet dock... Så kanske vi slipper reda ut juridiken.
  Kanske där problemet ligger, det är för mycket djur-i-diken.... DOH!!!:rolleyes:
   
  • Laddar…