Byggahus.se

Leda dagvatten från grannen till bäcken på vår tomt

 1. B
  Medlem · Nivå 11
  Tråden blir intressantare ju mer information som ges!

  Att leda ut sitt dagvatten till en bäck som passerar fastigheten som annars skulle först infiltreras är inte något fel om inte vattendom finns!
  Diket får dock inte vara dränerande och sänka grundvattnet och höja grannens grundvatten!
  Vanligt dagvatten har inte med detta att göra!

  Om TS fastighet blivit sank är det dennes problem att lösa sin dagvattenhantering dvs nedströms bäcken!
  Hur skulle det se ut om alla uppströms en bäck tvingas ta hand om vattnet i bäcken?
   
 2. MathiasS
  Medlem · Nivå 25
  @byggarätt har lite svårt för din argumentation hur ser du på informationen från PBL ovan?
   
 3. B
  Medlem · Nivå 11
  Enkelt avvattningen av grannens fastighet är densamma via den bäck som passerar bägges fastigheter!
  Om nederbörden ökar så är det inte grannens fel!
  TS kan inte påstå att den högre liggande fastighetens dike om det inte är dränerande dvs det kommer grundvatten är något som skapar olägenheten!
  TS måste visa att grannen tillför annat vatten än den nederbörd som alltid runnit i bäcken!
  Är det ett avlopp så är det en helt annan sak
   
  • Laddar…
 4. MathiasS
  Medlem · Nivå 25
  Ok, jag är ingen expert på området, men så enkelt som du beskriver det är det inte. Lagstiftningen finns ju där just för att den som råkar vara på lägsta punkten inte ska behöva lösa alla andras problem.
   
  • Laddar…
 5. N
  Medlem Nivå 5
  Det du pysslar med är gubbgissningar. För du har helt fel. :)
   
  • Laddar…
 6. N
  Medlem Nivå 5
  Bättre att du kollar hur det är i verkligheten istället för att gissa. Alla kan gissa... :)
   
  • Laddar…
 7. B
  Medlem · Nivå 11
  Jösses vad nedlåtande människor är som tror att andra ska ta hand om vattnet ...
  En bäck är naturlig och om vatten uppifrån når en bäck är det alla markägares ansvar!
  Spelar ingen roll om man har diken bara de inte dränerar sjöar eller annat markvatten!
  PBL som åberopades gäller inte naturliga vattendrag!
  Grannens dike ligger inne på dennas fastighet och leder inte ut vatten det gör bäcken
   
 8. N
  Medlem Nivå 5
  Vet inte vad du syftar på, men du skrev att det alltid är ok att leda ut vatten i en bäck. Och det är inte sant.
   
  • Laddar…
 9. Claes Sörmland
  Medlem · Nivå 21
  Den där sammanfattningen av Boverket gäller 4 kap i PBL, d v s det är en skrivning om hur dagvatten ska hanteras vid detaljplans genomförande.

  Ligger TS fastighet ens i detaljplanerat område? Finns det ett dagvattenssystem (verksamhetsområde för dagvatten)?
   
 10. A
  Medlem · Nivå 10
  Kanske jag inte förstår... En bäck för mig är ett litet vattendrag där det alltid rinner vatten.

  Kan finnas fisk och vattenliv i den.

  De är vanligtvis oreglerade och flödet varierar med regn och avsmältning.

  Jag kan inte se hur grannens avvattning skulle påverka mer än ytterst marginellt.

  En stenkista skulle ju inte ändra mängden vatten utan bara sprida ut den över tid.
  Går det inte att rensa bäcken nedåt?

  /ATW
   
  • Laddar…
 11. S
  Medlem Nivå 1
  Ett annat problem är väl om alla konstgödslar sina gräsmattor och sedan låter det övergödda vattnet ledas rakt ut i bäcken...
   
 12. O
  Medlem Nivå 1
  Om man har en sluttande tomt och en bäck med fall i närheten så borde det vara enkelt att göra sin tomt torrare genom att bara göra bäcken lite djupare så funkar den ju som både bäck och dike.... och skicka vattnet längre ner..... om det nu inte är så att detta skapar nya problem längre ner..........
   
 13. Tomtom79
  Medlem · Nivå 9
  En bäck eller dike tar ju hand om det vatten den är anlagd för (eller har skapats av naturligt).

  Säg att en liten bäck eller dike på nån halvmeter passerar din tomt. Sen bygger IKEA en "butik" hundra meter upp och leder ner allt sitt dagvatten i bäcken. Är det rimligt att du då får ett antal kubikmeter vatten per minut när det regnar rejält?

  Nä, det är givetvis så att det flöde som rinner i en bäck är det flöde som hamnar där naturligt. Avrinningen från ett par hundra meter tomt till en bäck handla om några liter i minuten. Har man däremot hårdgjort marken, låter takavvattning gå ner i bäcken mm så mångdubblar man detta flöde. Gör flera samma sak kommer stackaren längst ner i flödet få stora problem. Därför ska man givetvis inte göra så här!
   
  • Laddar…
 14. P
  Medlem Nivå 4
  Ja svårigheten är ju att tomter ändras över tid och naturlig infiltration kan slamma igen. träd tas ned , gräsmattor anläggs osv och även om det hårt lagtolkat är sant så är det ofta svårt att bevisa att grannens ändring orsakat problemet. Att flöden i naturliga bäckar ändras över tid är ju naturligt utan att det alltid finns någon att skylla på.

  Att leda ut lite regnvatten i bäcken är som flera är inne på troligen inte ett lagbrott eller i praktiken nästan omöjligt att bevisa..
  Så ja det kan ju påverka flödet i bäcken om många förändrar hur mycket vatten det släpps ut i bäcken men det blir ju väldigt svårt att hitta vem som skulle vara syndabocken och att bevisa det. Det kan också vara olovligt att gräva i bäcken för att öka eller minska flödet men det görs ju ofta om problem uppstår , så var lite försiktig med sånt men går man med spade och petar undan lite sten för att öka flödet så är det ju troligen samma brott som att ta dit en grävmaskin men risken att nån bråkar om du står i bäcken med spade är mer minimal.
   
 15. B
  Medlem · Nivå 11
  Ja det som står i PBL gäller inte på det sätt som några tror!
  Vid ett kalhygge tex så kan vattenhållande minska otroligt...skogsbrand? Samma sak det är inte fastighetsägarens sak att hantera utan det har naturliga orsaker!
  En bäck en torrlagd sjöbotten du har eget ansvar för att ta hand om extra vatten och infiltrera det men ett dike som inte dränerar är inte bygglovspliktig om det inte finns vattenlagstiftning som reglerar begränsningar... motsatsen för mycket vatten gäller bara ifall någon aktivt slutar ta hand om vatten på sin egen fastighet