Byggahus.se

Lantmäteriförrättning andelstal

 1. S
  Medlem · Västra Götaland · 426 inlägg

  StevieGee

  Medlem
  Hej!

  Min mamma är delägare i ett fritidshus som är ansluten till en vägsamfällighet.

  Hon fick i dagarna ett brev från lantmäteriet angående omprövning av gemensamhetsanläggning för väg.
  Det ska väl också tilläggas att hon inte är så insatt i vad vägsamfälligheten tycker och tänker, men..

  När jag loggade in på lantmäteriets hemsida så fick jag upp en dagbok där man kunde följa ärendet.

  Det som omprövningen omfattas av står i bilden nedan. Det låter inte som särskilt mycket arbete, men vad vet jag?

  Sist i brevet står det att det debiteras 1900kr/h och uppskattad kostnad är ca 7000kr/fastighet.
  Vägen är ca 2 km lång utan avstickare och det är totalt 75 fastigheter.

  Det jag reagerar på är följande:
  1. Är det verkligen rimligt att debitera 7000 x 75 = 525'000kr för detta?

  2. Är det verkligen rimligt att lägga så här mycket pengar på att få ett andelstal? I dagsläget debiteras alla fastboende med andelstal 1 och fritidshus med 0,5.
  Det finns en hamn/badplats längst ner som alla har tillgång till därför har det satts 1.0 på alla.
   
 2. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 7 319 inlägg

  Claes Sörmland

  Medlem
  Det låter ju som en häftig summa för förrättningen. Några slag på miniräknaren och vi talar om 7 veckors heltidsarbete för en person för denna förrättning.
   
 3. Bästa svaret

  SarB
  Medlem · Småland · 709 inlägg

  SarB

  Medlem
  Det är mycket svårt att avgöra eftersom man inte har en aning om hur sakägarna ställer sig till förrättningen. 75 delägare är många att arbeta med och omprövningar blir alltid dyra. Det är mer eller mindre omöjligt att ett uppskattat pris där, på många kontor väljer man att inte ens lämna ett uppskattat pris eftersom den typ av förrättningar är så oviss. Troligtvis har man i det uppskattade priset därför tagit höjd.
  Priset går ju alltid att överklaga sedan så kan domstolen bedöma om tiden som lades ner var rimlig eller ej.
   
 4. S
  Medlem · Västra Götaland · 426 inlägg

  StevieGee

  Medlem
  Okej. Det låter ju vettigt. Men varför går styrelsen vidare med detta när man uppenbarligen inte är överens? Som jag tyder det i texten måste alla fastigheter skriva under och godkänna. Känns ju som en ren utopi att det skulle kunna hända.
   
 5. H
  Moderator · Stockholm · 43 082 inlägg

  hempularen

  Moderator
  Det låter ju som att huvudproblemet är att inte alla fastigheter efter vägen är med i samfälligheten idag. Och det antyds också att vissa motsätter sig någon del av förrättningen, då blir det dyrt.
   
 6. SarB
  Medlem · Småland · 709 inlägg

  SarB

  Medlem
  Antingen sker det genom överenskommelser, men i detta fall har nog inte alla skrivit under. Är det fastigheter som brukar ga:n men inte är anslutna och inte vill anslutas kan det ske med tvång. För detta krävs att det faktiskt är av väsentlig betydelse för fastigheten att ha del i ga:n och det är sådana prövningar LM sla göra och motivera för var fastighet.
  Det är ju inte rimligt att det ska finnas fastigheter som brukar ga:n utan att betala för sig.
   
 7. S
  Medlem · Västra Götaland · 426 inlägg

  StevieGee

  Medlem
  Nej det låter ju vettigt. Men det är ju konstigt att alla ska behöva betala för att några få inte vill ansluta sig. Om det är det som är problemet.
  Jag har faktiskt ingen aning utan blev mest lite intresserad då jag läste brevet som skickats ut.
  Det kanske är så att vägföreningen känt sig tvingade att ta detta steget om det är några som trilskats.
   
 8. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · Stockholm och Smålands inland · 7 708 inlägg

  Nötegårdsgubben

  Skogsägare
  Fast är det verkligen delägarna i samfälligheten som avses när det skrivs ”samtliga delägare i fastigheten”? Är det inte så att någon delägare i TS mammas fastighet som begärt något, en begäran som bara kan hantera som alla delägarna i den fastigheten skriver under?
   
  • Laddar…
 9. SarB
  Medlem · Småland · 709 inlägg

  SarB

  Medlem
  Alltså vi vet ju här inte ens om det finns andra anledningar för omprövning, så det är jättesvårt att uttala sig. Att det är en stor summa pengar råder ju ingen tveksamhet om. Det kostar er inte att överklaga kostnaderna sedan i vilket fall och det är väl enda sättet att avgöra om det är en rimlig kostnad som kommer att debiteras eller ej.
   
 10. N
  Medlem · 484 inlägg

  nord123

  Medlem
  Om alla deltagare ska ha samma andelstal så är det enkelt att snabbt räkna ut andelstal och skriva i hop andelslängderna, att det ska kosta 525 000:- är helt ofattbart!
   
 11. S
  Medlem · Västra Götaland · 426 inlägg

  StevieGee

  Medlem
  Nej. Begäran om andelstal är inskickat av vägföreningen.
   
 12. S
  Medlem · Västra Götaland · 426 inlägg

  StevieGee

  Medlem
  Nej du har missförstått. Som det är nu så har alla samma andelstal. Det är nog inte tänkt att det ska bli så i framtiden.
   
 13. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 7 319 inlägg

  Claes Sörmland

  Medlem
  Det får vägföreningen endast göra om de har ett stämmobeslut på det (anläggningslagen 18 §). Det kan således vara värt att se om ett sådant stämmobeslut finns och att styrelse agerar enligt lagen. Saknas det så kan vägföreningen inte agera. Känns initiativet till denna förrättning felaktig, den är ju i alla fall inte förankrad i fastighetsägarkollektivet i och med att din mamma inte kände till den, så kan ni ju kalla till en ny stämma och döda detta initiativ. Ring styrelsen och ring föreningens revisorer och hör er för. Läs årsmötesprotokollet.

  Av utdraget från lantmätarens dagbok ser det ju ut som att det är en enskild delägare i en av fastigheterna i GAn som har ansökt om förrättningen. Dessutom verkar denna individ ha missat att få OK från de andra som äger denna fastighet. Har något ändrats sen 25 maj? D v s har denne fastighetsägare lyckats lämna in en lagligen gällande begäran av förrättning till lantmäteriet? Kanske är det bara en enskild individ som borde pratas till rätta?

  Generellt så är Lantmäteriet en mycket dyr lekledare. Så ska man föra en sån här förrättning så borde man noga se till att göra förarbetet. D v s det krävs ett par års hårt ideellt arbete med att kompromissa fram ett förslag som alla de 75 delägarna kan leva med före Lantmäteriet blandas in. Sen när man har en överenskommelse exakt vad man vill uppnå så blandar man in Lantmäteriet som formaliserar det hela. Att låta Lantmäteriet driva en process där man inte är eniga om ens syftet är att bädda för en hög handläggningskostnad och överklaganden.
   
  Redigerat 13 jan 09:07
  • Laddar…
 14. F
  Medlem · Västra götaland · 5 424 inlägg

  fsn

  Medlem
  Du får nog bestämma dig här, i första inlägget så skriver du att fritidsfastighet har 0,5 andelstal och fastboende har 1,0 andelstal. Är det inte det som detta handlar om, att det LM skall förätta är just att alla skall ha samma andelstal.
   
  • Laddar…
 15. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 7 319 inlägg

  Claes Sörmland

  Medlem
  Det är ju inte TS som har begärt en förrättning. Från lantmätarens dagbok i maj anges ju tre syften med den begärda förrättningen:

  "syftet med ansökan är

  [1] att alla fastigheter som idag nyttjar gemensamhetsanläggningen, ca 75 st, ska få del i den, [=delägarkretsen ska utökas?!]

  [2] att andelstalen ska göras om och

  [3] vändplan och mötesplatser ska ingå." [=anläggningen ska utökas?!]
   
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.