Byggahus.se
Intressant att man får styra en bil utan mekanik hela vägen men inte en funktion som kollar om de finns ett jordfel.
Det får man, men då skall man dokumentera det och visa att det är lika säkert, inte ljuga och säga att man följjer den harmoniserade standarden för en mekanisk jordfelsbrytare när man helt uppenbart inte gör det.

Att detta beslut skulle komma är inte bara helt korrekt utan oundvikligt när man läst lite av skriftväxlingen där Easee helt försöker kringgå reglerna, eller möjligen av okunskap faktiskt inte ens förstår dem.

/M
 
Redigerat:
Om man har en undercentral med jordfelsbrytare som matar laddboxen, är det OK då?
Enligt uttalandet från ESV så verkar det behövas en JFB typ B (de är dyrare då de klarar likström också). Om det sedan räcker för att godkänna en installation är dock inte klarlagt ännu.
 
Intressant att man får styra en bil utan mekanik hela vägen men inte en funktion som kollar om de finns ett jordfel.
Om du uppfyller ISO 26262 för bilen så är det okej. Alternativt ISO 13849-1 för maskiner.
För jordfelsbrytaren så antar jag att man måste uppfylla moderstandarden IEC 61508 eller om det finns en mer specifik understandard mer inriktad mot jordfelsbrytare.

Det är inte helt enkelt att visa/räkna hem en icke helt mekanisk styrning på en maskin.
 
Om man har en undercentral med jordfelsbrytare som matar laddboxen, är det OK då?
Nej, inte så länge man inte ändra i installationbeskrivningen/kraven för produkten, så uppfyller inte produkten CE-märkningen.
Även om installationen i sig är säker.
 
Det får man, men då skall man dokumentera det och visa att det är lika säkert, inte ljuga och säga att man följjer den harmoniserade standarden för en mekanisk jordfelsbrytare när man helt uppenbart inte gör det.

Att detta beslut skulle komma är inte bara helt korrekt utan oundvikligt när man läst lite av skriftväxlingen där Easee helt försöker kringgå reglerna, eller möjligen av okunskap faktiskt inte ens förstår dem.

/M
Vad jag har sett så ska man kunna testa funktionen, ordagrant i originaltexten verkar inte "fysisk knapp" nämnas.
 
Vad jag har sett så ska man kunna testa funktionen, ordagrant i originaltexten verkar inte "fysisk knapp" nämnas.
Det står "för hand", men det står också mekanisk frånkoppling och brytavstånd och lite annat som alla är överens att Easee inte uppfyller. Men de måste de inte eftersom de inte säljer en jordfelsbrytare, men då får de inte DoCa den standarden. Hur kan detta var så svårt att förstå?

/M