Byggahus.se

Kvalitetsansvarig

 1. volvo
  Medlem · Södra sverige · 2 771 inlägg

  volvo

  Medlem
  Eftersom den kvalitetsansvarige oftast utses "på ett bananskal" och ofta genom husförsäljarens kanaler så vill jag bara tillföra vad Boverket anser om detta:

  "Den kvalitetsansvarige bör normalt
  inte samtidigt vara ansvarig för arbetenas utförande. Med
  hänsyn till mindre omfattande eller enklare arbeten, har
  dock i förarbetena uttalats ”att denna princip av praktiska
  skäl måste tillämpas med viss moderation”. Det finns
  därför inget formellt hinder för byggherren att utse någon
  som samtidigt är ansvarig för arbetenas utförande som
  kvalitetsansvarig, men detta är normalt inte en önskvärd
  ordning. Detta är en fråga för byggherren att ta ställning
  till mot bakgrund av sitt byggherreansvar, entreprenadform
  etc."

  De påpekar också:

  "Byggherren skall underrätta byggnadsnämnden om vem
  som är kvalitetsansvarig enligt PBL. Detta måste ske innan
  arbetena påbörjats och innan byggsamråd ägt rum. Frågan om vem som skall
  vara kvalitetsansvarig bör dock ofta klaras ut av byggherren
  betydligt tidigare för att säkerställa en god kvalitetsuppföljning.
  Redan på projekteringsstadiet görs ofta
  viktiga vägval som har betydelse för den efterföljande
  kvalitetskontrollen"

  Hur många tänker på detta?
   
 2. B
  Medlem · 5 833 inlägg

  Re: Kvalitetsansvarig

  Mycket intressant kapitel.  Systemet med kvalitetsansvarig är ganska nytt.  Det har ersatt byggnadsnämndens aktiva inspektion, och vi har ännu inte i full skala sett konsekvenserna av systemskiftet.

  Större delen av svenska småhus är antingen objektsbyggen eller katalogbeställda styckhus.  Därmed blir det i princip byggindustrin som kontrollerar sig själv.  I praktiken blir det slutkonsumenten - villaköparen - som hamnar i riskzonen för ett byggfusk i växande.

  Eller målar jag fan på väggen?
   
 3. volvo
  Medlem · Södra sverige · 2 771 inlägg

  volvo

  Medlem

  Re: Kvalitetsansvarig

  Nej, du målar inte fan på väggen!

  Ytterst få av egnahemsbyggarna har grepp om hur långtgående ansvar som faktiskt ligger på deras skuldror. Husleverantörerna och byggarna är inte benägna att berätta det heller, eftersom byggherren isåfall kommer att vilja skriva över ansvaret på dem.

  Få byggherrar vet om att de kan åka i fängelse om någon allvarlig arbetsolycka sker när en byggare jobbar på deras hus. Byggherren är ytterst ansvarig att bygget följer alla lagstadgade krav och kan därför också bötfällas eller tvingas låta göra om felaktiga utföranden.
  Allt detta och lite till kan en oberoende kvalitetsansvarig underrätta om.
  Men säg den KA (som får sina uppdrag genom husleverantören) som vill binda ris på sin egen rygg genom att upplysa byggherren om saker som är negativa för husleverantören.

  DÄrför MÅSTE byggherren se till att de har en egen, oberoende kvalitetsansvarig som de kan lita på ser till endast deras intressen!
   
 4. Z
  Medlem · 1 432 inlägg

  zankan

  Medlem

  Re: Kvalitetsansvarig

  Ok hur oberoende är den KA som endast ser till dina intressen....KA är ett tandlöst verktyg i en sjuk bransch. Handslaget har bytts mot jurudik. Det jag vill komma till är att när man har egenkontroller som upprättas av ENTREPRENÖREN. Som lekamn kan detta vara svårt att kolla så man anlitar en som kan. 99 fall av 100 vet entreprenör och leverantör vad de säljer och således egenkontrollerar de rätt saker. Men nu räcker inte det för en massa klåpare och lycksökare har förstört det goda rykte som fanns. Kontentan är att yrkesmannen gör en egenkontroll, som kontrolleras av entreprenörens arbetsledning som sedan kontrolleras av kvalitetsansvarig på entreprenörs företaget som lömnar detta i en sllut dokumentation som innan skall granskas av byggherrans KA samt byggherren själv. SEdan kontrolleras egenkontrollen av oberoende besiktningsman som godkänner eller icke godkänner egenkontrollen. Ett färdigt byggnadsverk skall kunna besiktas enbart på egenkontroller egentligen. Men det jag ville ha sagt kontroll ledet är lite långt eller??

  Vad kan det bero på? Dåligt ansvar i branschen? Svar Ja till viss del
  Blir det bättre kvalitet med detta långa led? Svar nej det blir 1984 varning på den.
  Blir kunden nöjdare av denna jhantering? Ja om kunden gillar papper och långbänk
  Är KA en bra funktion som det är? Nej inte direkt då han sitter på mellis
  När slutade SBF att gälla? Så fort vi fick nått som heter ISO

  Detta har lett till en viss kvalitetsförbättring inom byggindustrin men samtigt ökat pappersmängden något grymt.. Och jag tar inte i när jag säger att det är viktigare att Resultatpärmar och egenkontroller är ifyllda än att byggnaden står på plats. Byggnaden kan vara hur färdig som helst finns ingen dokumentation eller bristfällig sådanskall entreprenaden icke godkännas. Men om det saknas säg lite lister inne i kåken och kanske en å annan kökslucka då är det ok att flytta in?? Nu var jag elak kanske men det är nästan så det är....
   
 5. volvo
  Medlem · Södra sverige · 2 771 inlägg

  volvo

  Medlem

  Re: Kvalitetsansvarig

  Äpplen och päron egentligen.

  Alla kontroller och egenkontroller inom entreprenörens organisation syftar till att säkerställa att kunden faktiskt får det man sålt. Hur många led och kontroller som krävs här beror ju på hur mycket man litar på sin egen personal i företaget. Dessutom kan kvalitatscertifieringar enligt ISO kräva att man har en viss kontrollgång. (men detta är ju helt frivilligt från företagets sida)

  Kontrollerna som görs av KA syftar endast till att se till att byggherrens organisation uppfyller de byggnadskrav som regleras i lag enligt PBL, Miljöbalken etc. Denna kontroll låg tidigare på kommunerna. KA i sin tur kräver bara att någon/några i byggentreprenörsledet och projekteringsledet tar ansvar för att de utför sina arbetsuppgifter på ett sätt som resulterar i ett lagenligt hus.

  Kontrollen som en besiktningsman gör är endast en besiktning av att kunden får det han har köpt. Om kunden har köpt ett ofärdigt hus, så får han ett ofärdigt hus godkänt vid en besiktning.
  Ibland är det också ett försäkringsbolags intressen som skall kontrolleras genom besiktning (tex Gar-BO)


  Således en massa olika kontroller, men med helt olika syften.
  Visst blir det en massa papper, men det finns enkla eller mer komplicerade sätt att klara pappersexercisen.
   
 6. saturnus
  Medlem · M · 3 679 inlägg

  saturnus

  Medlem

  Re: Kvalitetsansvarig

  Nej det gör Du inte, tycker jag.
  Vad jag tidigare förvånats över har varit frånvaron av ansvarstagande från kommunernas byggexpert vid dennes inspektion av villabyggen här i landet.
  Man tog i alla fall betalt genom bygglovsavgiften för en inspektion. Men hur kunde det då vara möjligt med alla dessa fuktskador, t ex med platta på mark under 60--80-tal?

  Man kan undra om det finns någon som lyckats kräva kommunens byggavdelning på ersättning för uppkommen skada?

  Har bygglovsavgiften sänkts, nu när inspektionen upphört?

  Kan också vara intressant om Vi här på Forumet hålls uppdaterade om någon självbyggare skulle bli nekad att även vara KA vid sitt bygge, och vad motiveringen i så fall skulle vara. Här finns nog läge att överklaga om någon blir nekad som KA >:(

   
 7. volvo
  Medlem · Södra sverige · 2 771 inlägg

  volvo

  Medlem

  Re: Kvalitetsansvarig

  [quote author=saturnus link=1135851707/0#5 date=1136127035Kan också vara intressant om Vi här på Forumet hålls uppdaterade om någon självbyggare skulle bli nekad att även vara KA vid sitt bygge, och vad motiveringen i så fall skulle vara. Här finns nog läge att överklaga om någon blir nekad som KA >:(

  [/quote]

  Det kommer nog snarare att bli svårare att som ocertifierad få bli KA för annat än mycket små ombyggnader.
  Det är tal om skärpning när det gäller KA:s kvalifikationer eftersom man just vill säkerställa att den som är kvalitetsansvarig enl PBL har en sådan bakgrund (teoretiskt och praktiskt) så att fel och brister faktiskt upptäcks.
  Till skillnad från forntidens kommunala byggnadsinspektörer så är dagens privata aktörer ansvarsförsäkrade och bundna enligt konsnumenttjänstlagen att tillhandahålla en fullgod tjänst.
  Chansen för en byggherre att få ersättning för begångna fel är mycket större idag än förr.

  Jag anser att endast en person som är certifierad kvalitetsansvarig skall få vara det för eget bygge. Byggherrar som saknar denna kompetens skall ta professionell hjälp. Den kommun som ser mellan fingrarna med KA:s kvalifikationer begår tjänstefel!
   
 8. J
  Medlem · 990 inlägg

  JonasHolm

  Medlem

  Re: Kvalitetsansvarig

  Jah håller i princip med om att KA skall vara kunnig inom området, men enligt de byggare jag pratade med så är så att KA knappt visar sig på bygget.

  De kanske trillar förbi när allt är klart, och hur mycket ser man då av eventuella fel.

  Då kanske det är bättre om byggherren själv är kontrollant, men att kommunen hjälper byggherren med vad som skall kontrolleras.

  Jag är själv byggherre, och KA utan certifiering, och jag är betydligt mer mån om att min tillbyggnad blir rätt byggd än någon inhyrd KA som bara visar sig när det är dags för betalning...

  Som det är nu så har jag blivit godkänd som KA, men kommunen gör så lite de kan för att hjälpa till... Nu kanske ni tycker att jag ska kunna detta om jag ska vara KA, men det är där detta med intresse kommer in... Jag är intresserad av att allt blir rätt, och jag kommer vara som en igel på byggaren om de gör fel... Det tror jag inte en inhyrd KA kommer vara...

  Det kanske vore något om det fanns möjlighet att med kommunens byggnadsinspektör sätta sig ner och gå igenom bygget och sätta upp de aktuella kontrollpunkterna och sedan låta den ocertifierade KA:n utföra kontrollen.

  /Jonas
   
 9. saturnus
  Medlem · M · 3 679 inlägg

  saturnus

  Medlem

  Re: Kvalitetsansvarig

  Det kommer nog snarare att bli svårare att som ocertifierad få bli KA för annat än mycket små ombyggnader.
  Det är tal om skärpning när det gäller KA:s kvalifikationer eftersom man just vill säkerställa att den som är kvalitetsansvarig enl PBL har en sådan bakgrund (teoretiskt och praktiskt) så att fel och brister faktiskt upptäcks.
  Till skillnad från forntidens kommunala byggnadsinspektörer så är dagens privata aktörer ansvarsförsäkrade och bundna enligt konsnumenttjänstlagen att tillhandahålla en fullgod tjänst.
  Chansen för en byggherre att få ersättning för begångna fel är mycket större idag än förr.

  Jag anser att endast en person som är certifierad kvalitetsansvarig skall få vara det för eget bygge. Byggherrar som saknar denna kompetens skall ta professionell hjälp. Den kommun som ser mellan fingrarna med KA:s kvalifikationer begår tjänstefel![/quote]


  :cool:
  En självbyggare har också möjlighet att klaga på varan, om det föreligger brist o fel i denna. Men vad gäller tjänsten (som han själv utför) får klagomål mot denna, framföras av nästa ägare av fastigheten. Därför tror jag att de flesta husägare gör sitt bästa vid reparationer och byggen på den egna fastigheten. Men visst, ren okunnighet kan leda till stora skador och kostnader.
  Se på alla badrum i flerbostadshusen byggda från 20-talet och framåt, där duschandet mot kakelväggen ger vattenskador även i grannlägenheten. Man kan här undra varför ingen förstod (under så lång tidsperiod) att en kakelfog stänger ute vatten i högst 1 minut.

  Jag tycker vi kunde kräva av t ex Boverket, en förteckning av vilka skador och fel som uppkommer på villor p g a fel/slarv eller ren okunnighet, eller helt enkelt de vanligaste felen. Jag tror inte alls att självbyggaren skulle toppa någon statistik i det avseendet.
  :cool:
   
 10. volvo
  Medlem · Södra sverige · 2 771 inlägg

  volvo

  Medlem

  Re: Kvalitetsansvarig

  Men hallå!
  Du har ju helt missförstått va en KA skall göra och vad som krävs för att vara certifierad!

  För det första så måste en certifierad KA ha minst kunskaper som morsvarar 4-årigt teknisk bygglinje, mellaningenjörsutbildning eller liknande.
  Dessutom ligger minimikravet på praktisk byggerfarenhet på minst 3 års yrkesverksamhet. Till detta kommer att man skall genomgå tentamen som bevisar att man kan bygglagstiftningen.
  Man skall altså veta vad som står i PBL, miljöbalken, BBR, BKR, BFS, ÖVR mfl. samt veta hur och var dessa är tillämpliga. HMan skall ha goda allmänkunskaper i byggjuridik, byggteknik och förmåga att läsa konstruktionsritningar och se att dessa följs på byggarbetsplatsen. Man skall ha kunskaper om material, märkning och hållfasthetsklasser på viktiga byggmaterial. Man ska ha kunskaper om geoteknik och arbetarskydd.
  .....för att bara nämna en del av det man skall ha kunskaper om.

  KA skall övervara och se till att de som utför arbeten på huset följer den lagstiftning och de krav som ställs på byggnader ur lagens vinkel.
  Det rent estetiska eller liknande saker få självklart byggherren ha koll på själv antingen genom en byggkontrollant eller egna besök.

  I ärlighetens namn så tror jag inte att en engångsbyggare har någon möjlighet att kunna läsa in ovan nämnda lagar och förordningar så att det blir nåra tillförlitliga kontroller gjorda. För att kunna kontrollera så måste man veta vad som skall kontrolleras och hur man gör det.
  Däremot råder jag alla som bygger åt sig själva att noga läsa alla papper de får, fråga om de inte förstår och ofta besöka arbetsplatsen.

  Att anlita en KA som inte gör återkommande platsbesök är inget att rekommendera.
  Tyvärr har en del husleverantörer ett antal försoffade KA som inte tar sitt uppdrag speciellt seriöst.
  Därför är jag tillbaka till pudelns kärna:
  Byggherren SKALL anlita en EGEN, certifierad KA som man känner att man litar på!
  Det är bra att ha ett branschproffs som man vet bara har lojaliteter till byggherren.
   
 11. J
  Medlem · 990 inlägg

  JonasHolm

  Medlem

  Re: Kvalitetsansvarig

  Den stora frågan är bara hur man hittar en KA som man litar på...

  De flesta bygger ju inte hus som man köper skjortor, eller ens byter bil...

  Hur lätt är det att anlita en KA som man troligtvis inte känner, utan att man vet om han kan sitt jobb (eftersom man inte kan detta själv), och utan att han kan visa vad han tidigare gjort (inte lätt att visa), som man har så stort förtroende för så att man är beredd att sätta sina livsbesparingar på spel...

  Det är ju inte så lätt att påbörja ett bygge, och efter ett tag bestämma sig för att KA inte duger. "Sparka" KA och slippa betala för de enligt dig undermåliga tjänsterna och sedan anlita en ny KA. Snarare så står man där med ett undermåligt hus och med en fet räkning till en KA som inte visat sig på bygget en enda gång...

  Vad tycker ni om min idé om ocertifierade KA (byggherre) för mindre ombyggnader efter genomgång/snabbutbildning av kommunen?

  Detta tycker jag skulle vara till stor hjälp.

  /Jonas
   
 12. saturnus
  Medlem · M · 3 679 inlägg

  saturnus

  Medlem

  Re: Kvalitetsansvarig

  Jo det är möjligt att jag missförstår något, volvo.
  Men från början var det menat, när Plan-och bygglagen kom 1987, att allt skulle förenklas.

  När vi då ständigt läser om husköpare som köpt färdigt eller byggt på totalentrepenad, och inte kan flytta in på grund av olika skador och brister, till icke oväsentliga kostnader, så undrar jag vad vi skall ha en överkvalificerad KA till???

  För Du har nog sett dom, familjerna som står där och på avstånd betraktar sitt drömhus som dom inte kan flytta in i. Att i det läget hänvisa till en certifierad KA!!
  en besiktningsman med ansvarsförsäkring!! eller GAR-BO försäkring!! hjälper föga den drabbade husköparen.

  Det är inte Du volvo som skriver lagar och regler (får jag hoppas) utan det är en grupp personer som blivit ombedda att stärka skyddet för husköparen, som många gånger har råkat illa ut. Men för den skull, ställa orimliga krav på den eller de som vill bygga sitt eget hus, ställer jag inte upp på.
  Det gäller inte enbart kostnader för en KA, utan även Byggfelsförsäkringen man tvingar självbyggaren att punga ut med.

  Det var detta jag ville säga och föreslå, att Boverket upprättar en förteckning över vad som går snett i en totalentrepenad, med alla kunniga och godkända granskare, och lämnar självbyggarna i fred, då det inte finns några anmälda skador på deras byggen.
   
 13. volvo
  Medlem · Södra sverige · 2 771 inlägg

  volvo

  Medlem

  Re: Kvalitetsansvarig

  Som svar på den första frågan så vill jag säga: ta inte den första som dyker upp.
  Ring runt, kolla med kommunen vad de har för erfarenheter av den och den, kolla med kompisar som byggt. Men visst, det är ett vågspel att bygga. Det största vågspelet är dock inte att välja KA, utan att välja rätt husleverantör och entreprenörer. Det är de som avgör vad slutkostnad, färdigställandetid och finish på själva bygget. Det ar till dem ni sätter livsbesparingarna på spel. Att inte fler ber om tid att få kollat sitt kontrakt hos en oberoende sakkunnig är för mig en gåta. Husförsäljare är just FÖRSÄLJARE och gör allt för att göra en bra affär på just dig. Att byggsvängen är komplex för den oinvigde drar de gärna växlar på. Tänk så många missförstånd som kunde redas ut innan avtalet skrevs..........*suck*
  Hoppas bara att det blir fler som kan tänka sig att gå till en oberoende konsult. En granskning kan kosta 1000-2000 kr med bespara byggherren en MASSA tid, pengar och besvär.

  Att acceptera en okvalificerad byggherre som KA för mindre ombyggnader är ok, även idag. Däremot tror jag inte att en snabbkurs blir billigare eller bättre än att anlita en certifierad KA. Bara underlaget (altså böcker och skrifter som man bör ha och kunna hitta i) kostar som merparten av ett KA-arvode. Skall man sedan lägga till kurskostnaden så bli det dyrare i slutändan.

  Däremot kan det vara alldeles ypperligt om byggherren även är sin egen kontrollant om man nu vill spara pengar och ha koll på vad som händer.
   
 14. J
  Medlem · 990 inlägg

  JonasHolm

  Medlem

  Re: Kvalitetsansvarig

  Hej

  Det jag menade med snabbkurs var just att kombinera det gamla systemet där kommunen kontrollerar med det nya med KA.

  Kommunens byggnadsinspektör kunde ju sätta sig en stund med den ocertifierade KA och gå igenom lämpliga kontrollpunkter mm...

  Vad gällar att hitta en lämplig KA så kan jag bara säga att jag har inga bekanta som drabbats av dessa nya regler, och kommunen i Stockholm anser att de inte ska rekomendera eller ens tala om hur jag kommer i kontakt med en KA.

  Nu är jag ju KA själv för mitt bygge, men ändå...

  /Jonas
   
 15. volvo
  Medlem · Södra sverige · 2 771 inlägg

  volvo

  Medlem

  Re: Kvalitetsansvarig

  Jo, jag känner med alla dessa olycksbröder/systrar som litat på oseriösa försäljare, entreprenörer etc.
  Det är just därför som Boverker skrivit in en rekommendation att man anlitar en sakkunnig (KA) innan man beställer eller projekterar färdigt. Först då har man möjlighet att föra in straffklausuler i avtalen, välja enkla och säkra konstruktioner etc.
  Tyvärr gör de flesta så att man först springer och köper ett hus hos en försäljare. Sedan anlitar man en KA för minimumarvode. Dvs Gör det så billigt som möjligt, men så byggnadsnämnden blir nöjda och låter oss sätta igång direkt.
  Om man istället utnyttjade KA:s breda kunskap om bygge och utökade uppdraget något som tex. att granska avtal, tidsstyra entreprenörerna och som bollplank så skulle vi se allt färre katastrofer vid inflyttning.

  Den som tex. ska köpa en begagnad bil, men inte vill bli helt lurad betalar gärna Motormännens riksförbund för en genomgång av bilen. OK det kostar en slant, men man slipper att bli grundlurad. Hur många husbyggare har den tanken när de ska skriva på ett husavtal? De flesta har ingen aning om vad en totalentreprenad eller delad entreprenad är, likväl skriver man på avtal på flera hundra tusen........
  Varför inte då ta kontakt med någon som kan branschen och få professionell hjälp för en spottstyver i sammanhanget?

  En utredning om vilka byggfel som uppstår är aldrig fel. Kunskap leder till förbättringar!
  Däremot är jag inte helt villig att acceptera att alla självbyggare vet vad de sysslar med. Jag har sett åtskilliga klåpare i mina dagar.
  De får iofs. de hus som de förtjänar att bo i, men lagen är ju även till för att skydda tredje man.
  Om en oseriös eller okunnig byggherre bygger ett felaktigt dimensionerat och monterat hus som sedan rasar ner över någon annan som vistas i huset så är det en tragedi. Det är mot sådana oseriösa byggen som Boverket vill försäkra sig. Det är mot sådana lagbrott som KA skall bevaka bygget.
  Inte att kaklet sitter snett, golvet knarrar eller inflyttningen blir sen.
  OM något ändå händer med huset så skall det framgå av KA:s kvalitetsplan vem som är ansvarig för att felet begicks så att denna person kan ställas inför rätta.

  För den som vill ha koll på allt det andra som inte är reglerat i lagtexten så bör man ha en kontrollant på bygget. Denna kontrollant kan man antingen vara själv (vilket kan fungera utmärkt på ett självbygge), man kan anlita KA med utökat uppdrag eller en helt annan person.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.