Byggahus.se

Kräva självrisk från föreningen

 1. P
  Medlem Nivå 1
  Hej ! Jag råkade i oktober ut för min andra vattenskada pga att föreningen inte skött om stammen och rören. De blåste mig totalt första gången och bytte endast ut golvet trots att mitt kök vart skadat. Nu andra gången var jag mer på krigstigen eftersom jag vid första tillfället sa åt dem att se över och undeehålla sina stammar vilket såklart inte gjorts i och med att jag råkade ut för detta igen och fick det bekräftat av killarna som var hos mig och filmade ned i rören och stammen.

  Hursomhelst så har styrelsen hanterat det hela så svinigt från start. Till en början vägrade de ge mig ett nytt kök eller stå för några kostnader. Sen flyttade de mig över till en evakueringslägenhet och ljög ihop att jag godkänt en summa på 15 000 kr i mån trots att lgh egentligen kostar 7500kr i mån (ståt t o m på deras hemsida). Pga detta höga belopp för de 4 mån jag bodde i evakueringsboendet så har jag fått betala en hög självrisk om 3000 kr till mitt försäkringsbolag. Jag undrar om jag har rätt att kräva tillbaka den av föreningen eftersom det är helt och hållet deras fel att detta hände och de som sagt även ljugit att vi kommit överens om den höga summan för boendet vilket inte är sant nånstans!

  Tacksam för svar

  Mvh
   
 2. E
  Medlem · Nivå 21
  Styrelsen består av dina grannar. De sitter inte alltid inne med expertkompetens utan använder sig av ekonomiska och tekniska förvaltare. Till detta kommer sedan föreningens och ditt försäkringsbolag.
  Allt detta ska samspela vid en skadereglering.

  Att man som bostadsrättsinnehavare inte automatiskt får ett nytt kök vid vattenskada är helt normalt. Både föreningen och försäkringsbolagen vill hålla nere sina kostnader, samt föreningen har en likabehandlingsprincip att rätta sig efter.
  Ibland kan man själv skjuta till pengar vid en skada och få ett nytt kök i samband med en skada.

  Självrisken brukar ligga på 1500 kr, är det det beloppet du vill ha ut från föreningen (3000-1500)? Låter som en litet belopp att strida om, sett till skadans omfattning osv.
   
 3. H
  Moderator · Nivå 25
  För det första, att de tar en konstig hyra för extralägenheten låter märkligt. Jag vet fall där föreningar har gjort så eftersom det i slutänden är försäkringsbolaget som skall betala hyran (får inte du ersättning för hyran av ditt förs. bolag?). Och man motiverar det då med att lägenheten egentligen skall finnas tillgänglig för korttidsuthyrning åt tillfälliga gäster till medlemmar. Så man har olika taxa för evakuering och den avsedda uthyrningen.

  Det där är en rätt så komplicerad fråga. Jag kan ge en del tips om hur man kan resonera. Jag är inte jurist, så om du tycker jag skriver något användbart, så kolla med någon som faktiskt vet.

  Till att börja med så är det en enormt stor skillnad juridiskt om det är en läcka från tappvatten (kallt/varmt kranvatten), eller om det är avlopp eller värmeledning som läckt. Är det tappvatten så har föreningen enligt bostadsrättslagen ett "absolut ansvar", då är föreningen ansvarig för alla skador som orsakas av läckan.

  Men om det inte är tappvatten, så gäller vanlig skadeståndslagstiftning. Många har uppfattningen att om "jag råkar skada något" eller om något jag äger skadar något, så är jag ansvarig.

  Så ser inte lagen ut. Utan jag är ansvarig för en skada som jag ställer till, bara om jag varit oaktsam/försumlig/vårdlös, eller om jag skadar med uppsåt att skada.

  Om jag ex. parkerar min cykel igår. Inatt börjad det blåsa full storm, min cykel välter och repar en bil. Då är jag inte ansvarig för skadan. Jag blir bara ansvarig om jag varit oaktsam (typ vet att cykelstödet är dåligt, om det redan blåser jättemycket, kanske jag är ansvarig).

  Det finns undantag där man har ett "absolut" ansvar. Det gäller ex. om du kör bil, eller skador som din hund orsakar. Om din hund orsakar en skada så är du enl. lagen ansvarig oavsett hur bra du ser efter hunden eller hur bra du håller hunden kopplad. Men det är enstaka undantag i lagstiftningen,

  Alla dessa saker man kan råka ut för utan att någon annan är ansvarig får man se som "shit happens", olyckor.

  Nu vet vi inte hur dåliga stammarna är i din förening. Men är de så dåliga att man kan leda i bevis att de borde bytts för många år sedan, ja då kan det börja finnas risk att föreningen pga. försumlighet kan få ett ansvar gentemot enskilda drabbade medlemmar.

  Bostadsrättsföreningen ÄR ansvarig för att stammledningarna underhålls, men det betyder inte att de är ansvariga för första vattenskada som inträffar pga. att det är dags att byta stammar. Stammbyte är ungefär det största renoveringsprojekt en förening kan ge sig in på, och det är inget man gör redan när det blir enstaka vattenskador. Utan man börjar med att lappa och laga, och när frekvensen av skador ökar, så börjar man utreda ett stammbyte. Planeringen tar ofta många år.

  I föreningen där jag var ordf. för 30 år sedan (800 bostadsrätter) påbörjades projekteringen av stambyte 1986, jag blev ordf. 1988. Vi var inte nöjda med projekteringen (skulle kosta 350 milj, pågå i 6 år, 200 medlemar åt gången skulle evakueras till en barackstad i en park), startade om den med ny konsultfirma 1990, påbörjade stambytet (75 milj, 13 månaders bygge, ingen evakuering) 1991. Jag flyttade när arbetet precis hade startat, behövde större boende. Men vägen var som sagt lång, krokig och brant uppförsbacke (skulle inte ta på mig ett sådant projekt igen). Sista året hade vi en vattenskada var 14e dag, med 50 000 i självrisk.
   
 4. P
  Medlem Nivå 1

  Det må vara ett litet belopp för dig men de har misskött sig så mycket i detta (jag har inte ens berättat hälften) så jag vill ha tillbaka mina pengar.

  Köket har vi nu fått efter inspektion då ordföranden erkände att det var mögligt. Hur som helst gällde min fråga om jag har rätt att kräva tillbaka självrisken och inte huruvida det är en liten summa eller inte.

  Du reagerade inte heller på att de satte 15000 kr i månaden för en evakueringslägenhet utan min vetskap när en egentligen kostar 7500 kr i månaden?
   
 5. P
  Medlem Nivå 1

  Tack för lång och givande förklaring. Dock kan jag tala om att vattenskador sker frekvent här och slutligen efter min vattenskada relinade man istället för stambyte . Jag förstår att det är kostsamt men när jag påtalar vid första vattenskadan att man kan ha någon som kommer och rensar stammarna nån gång per år och inget händer och jag sedan står igen med ett översvämmat kök så fick jag givetvis nog.

  Jo mitt försäkringsbolag täckte summan för evakueringen men här kommer kruxet. Jag behövde inte betala hyra i min skadade lägenhet om 2650kr under tiden återställning gjordes vilket tog 4 mån med allt strul. Försäkringsbolaget godkände då utbetalning för evakuering men minus min hyra ×4. Så då skulle jag indirekt återbetala ca 10 000 kr till föreningen igen vilket känns helt förjävligt. Ordföranden har dessutom skrivit en ren lögn till mitt försäkringsbolag att jag och han kommit överens på ett möte om att lgh skulle kosta 15 000 i månaden.

  Jag känner att jag som inte orsakat någonting här åker på att betala en massa pengar för skador jag ej åsamkat.
   
 6. H
  Moderator · Nivå 25
  Det är möjligt att du har rätt. Men det sägs ofta liknande saker. Och det beror i många fall på ett missförstånd.

  Vi de flesta vattenskador, så är du som bostadsrättsägare helt till 100% ansvarig för alla skador i din egen lögenhet. Föreningen ansvarar för stommen, så de river u så mycket som behövs för att repaerara och torka fastighetens inre. Återställandet ligger på den enskilde medlemmen. Om man håller sig strikt till lagen. I många föreningar tolkar man reglerna lite mer generöst, sådant som föreningen skadar när de bryter sig in till det skadade står ofta föreningens försäkringsbolag för. Men strikt formellt är de inte skyldig att göra det (fast det är omtvistat). Då gäller det alltså inredning som är oskadad av vattnet, men som skadas av föreningens ingrepp. Sådan inredning som skadas av vattnet är inte föreningens ansvar. Såvida det inte är en tappvattenledning som läcker, då är föreningen fullt ut ansvarig.

  Det är lite riskabelt för en förening att tillämpa mer generösa regler än vad som är lagstadgat eller anges i stadgarna, styrelseledamöter kan bli personligen betalningsskyldiga om de gynnar en medlem på övrigas bekostnad.
   
 7. P
  Medlem Nivå 1

  Ja alltså jag har ju haft folk här som har filmat ned i rören... och detta är andra gången. Jag är helt avskriven från ansvar så den biten är redan klar. Det är ju inte min uppgift att kolla så att vattenflödet och allt går som det ska. Istället för att renovera våra balklnger som tog 5 år kunde de satsat på relining av rören åtminstone eller lyssnat på mitt råd om att nån kommer och spolar stammen
   
 8. H
  Moderator · Nivå 25
  Det där är en rätt vanlig reaktion. Men så ser lagstiftningen ut. Det är samma sak om du har en villa där grannens halvmurkna träd faller över ditt hus, eller om du har den där bilen som repas av en cykel som välter.

  Svårt att avgöra om föreningen kan anses vara försumlig, är det en översvämning pga. stopp du drabbats av, eller ett läckande rör? Även om de borde rensat stammarna, så är det näst intill omöjligt att bevisa att de borde gjort det.
   
 9. H
  Moderator · Nivå 25
  Nej, du har givetvis inget ansvar, i så fall had det ju varit du eller din försäkring som fått täcka hela skadan i fastigheten.

  Utan det handlar om att såvida ingen orsakat skadan genom vårdlöshet (osv). så får man stå för sina egna skador. Ingen anses vållande.
   
  • Laddar…
 10. P
  Medlem Nivå 1

  Jag har fått höra via jurist att det är fråga om försummelse och att det ligger i föreningens ansvar att underhålla stammen. Men om vi säger att du har rätt, första gången det hände, ja då vart det nytt golv och tork , och jag klagade ej men förväntade mig att nu när man vet problemet GÖR NÅGOT ÅT DET. Nej de sket i det trots att de visste problemet, då är det väl verkligen deras ansvar och försummelse.
   
 11. P
  Medlem Nivå 1
  Kan även tillägga att inget protokoll hade gjorts så mitt försäkringsbolag var rätt paff när hon ville ha underlag och de inte hade gjort någon utredning. Ordföranden var inte ens och inspekterade problemet och kollade skadan vilket det även står i deras stadgar att det är det första de ska göra vid detta i inträffade. Dessutom ljuger han att vi kommit överens om hyran och om detta kommer upp i domstol så blir det inte så roligt för honom då de ej fört protokoll eller fått min underskrift att bevisa summan för evakueringslägenheten. Det han gör kallas för försäkringsbedrägeri
   
 12. H
  Moderator · Nivå 25
  Och som någon var inne på tidigare. Föreningar sköts av amatörer (i de flesta fall), det är inte alltid det rätta eller bästa besluten som tas.

  I föreningen där jag var ordf. så borde vi givetvis bytt stammar några år tidigare. Men föreningen hade en katastrof styrelse (medelålder över 80, alla hade suttit typ 40 år) som kuppades bort i början av 80- talet, ett par stormiga årsmöten då polis fick tillkallas vid ett tillfälle. En ny styrelse fick koncentrera sig på att undvika konkurs. Jag kom in när ekonomin precis hade normaliserats.

  Men era balkongrenoveringar kan ha varit påkallade rent juridiskt. Styrelseladmöter kan bli personligen straffansvariga om någon skadas pga brister i en balkong.
   
 13. P
  Medlem Nivå 1

  Förstår men fokus på rengöring spolning borde ändå varit på agendan . För deras och min skull . Ja ordf här är 83 och vice ordf alkis....

  Jag stör mig mest på lögnerna och därför blev det här mer en principfråga mer än pengar
   
 14. H
  Moderator · Nivå 25
  Kanske dags att "kuppa" bort styrelsen då...

  I min gamla förening (ett tag innan jag flyttade in), så var det en grupp yngre som samarbetade. De började med att på ett årsmöte försiktigt föreslå att man skulle påbörja en föryngring av styrelsen. Det ansågs helt onödigt...

  Men det fanns ju ett område där man hade problem att hitta någon som ville jobba, det var valberedningen. De hade ju bara som uppgift att till varje årsstämma få listan av orföranden på vilka ledamöter som det var dags att välja om (man sitter på två år). Och presentera dessa namn som valberedningens förslag inför stämman. Det ansågs vara ett lagom tråkigt och oviktigt jobb, så om det fanns några yngre som kunde tänka sig att arbeta lite för föreningen så...

  Till nästa årsstämma så fick denna unga valberedning ihop en lista med nya ladamöter som de ville ha invalda. De föreslog alltså inte omval av någon av de äldre som stog på tur att väljas om. De höll sitt förslag hemligt, diskuterade inte alls med styrelsen.

  På stämman kom orföranden med ett papper "detta är ert förslag, de som skall väljas om".

  Först när det var dags att presentera förslaget kom de nya namnen. En total chock för de flesta. Efter ett tags upprörd diskussion meddelade ordföranden att HELA styrelsen avgår med omedelbar verkan, om föreningen har så lågt förtroende för dem. Då det inte fanns förslag för en helt ny styrelse ajournerades mötet.

  Ett tag senare, nytt möte för att fortsätta. Då vägrade styrelsen hålla med om avgången, de hade inte alls avgått. Hela kvällen gick åt till att diskutera om man fick läsa upp protokollet från det ajournerade mötet, styrelsen vägrade acceptera att det skulle läsas upp eftersom det inte var justerat. Mötet slutade i toalt kaos.

  Ett 3e försök, nu hade styrelsen gett upp och en helt ny styrelse tillsattes. Jag flyttade in strax efter, och i första informationsbladet, skrevs det om att den förre orföranden nu hade flyttat från föreningen, valberedningens orförande kommenterade att det var lite märkligt att han så hade försvarat sin position som ordförande med näbbar och klor, för att flytta 2 månader senare, för det kunde väl inte vara så att han flyttade för att han inte fick vara ordf. längre... Jag tyckte han gick för långt där, man behöver inte vrida om kniven också på det sättet. Det var givetvis en tragedi för den gamle ordföranden att bli avsatt efter 40 år.
   
 15. P
  Medlem Nivå 1

  Herregud..det låter som en grekisk tragedi ja jag har funderat på det för jag tycker inte de gör ett bra jobb och det gäller inte bara det som hänr nu.

  Ja lite märkligt att flytta 2 mån senare... låter nästan som att det var pga att han inte fick vara ordförande längre men vem vet.

  Sitter du fortf i styrelsen eller läste jag fel. Är det inte en del av alla möten att föra protokoll? Om mitt ärende hamnar upp i domstol och ordf påstår att vi haft ett avtal på möte om att jag gått med på 15000 kr i mån för lägenheten , borde han inte kunna styrka det med en påskrift från mig och protokoll som förts under mötet ?

  Något sådant finns inte...