Byggahus.se

Kostnad för markarbeten överskriden med 60%

 1. J
  Medlem Nivå 1
  Vi bygger ett hus med en hustillverkare, som efter grundundersökning upprättat en produktionskostnadskalkyl. Tomten köptes med förbehållet att man måste bygga med denne tillverkare och de utförde grundundersökningen. Då markarbeten har en tendens att skena frågade vi om summan var väl tilltagen, och det var den enligt husföretaget. Nu när markarbetena är avslutade och plattan gjuten blev vi presenterade med en kostnad som låg 60% över den i kalkylen. Vi fick ingen information under tiden om att kostnaderna skenade iväg. Jag trodde att det var varje post i en produktionskostnadskalkyl som inte fick diffa på mer än säg 20%, men hussäljaren menar att det är på hela kalkylen? Vet ngn på forumet om detta stämmer? Vi har en bra dialog med husföretaget i många aspekter men detta med markarbetena har lite förtagit glädjen med husbygget...
   
 2. C
  Medlem · Nivå 11
  Det är omöjligt att svara på din fråga utan att veta vad för avtal ni har. Det är också så att på grundarbeten är det svårt att veta exakt vad som behövs, det visar sig inte till fullo fören man grävt ut. Det kan vara bergknallar och vattenförande sprickor ja nästan vad som helst som döljer sig i marken, därför är det mycket viktigt att man har ordentliga skriftliga avtal på sådana kostnader. Kostnader för själva husbyggnationen där är det mycket lätt att speca alla standard kostnader. Men framför allt så är entreprenören skyldig att före utförandet påtala vad som behövs och lämna en prisuppgift på arbete och material kostnader som tillkommer.
   
  • Laddar…
 3. H
  Moderator · Nivå 25
  Efterssom du kallar det för produktionskostnads "kalkyl" så antar jag att det gäller delad entrepenad. Alltså inte en totalentreprenad. Då har ni gissningsvis ett separat avtal med "grundföretaget". Mycket beror då på hru det avtalet är formulerat. OM vi gissar att det är ett avtal på löpande räkning så kan det i princip bli hur dyrt som helst, grundföretaget har inget ansvar för att hålla sig inom den kalkyl som husssäljaren har gjort upp.

  OM grundföretaget har "komittat" sig till kalkylen, så gäller så vitt jag förstår den vanliga regeln i konsumentköpslagen, som säger att ett uppskattat pris får inte överskridas med mer än 15%. Och det gäller i så fall just den kalkylen, inte för hela husbygget.

  Nu misstänker jag att det redan i kalkylen kan finnas friskrivningar, i stil med att kalkylen bara gäller om det går åt max XX ton med fyllnadsmaterial, inget berg som skall sprängas osv. Vid sådana fördyringar är entreprenören skyldig att meddela er i förväg och få godkännande. Jag tror dessutom att den meddande-skyldigheten inte går att avtala bort.

  Men som sagt det är svårt att spekulera utan att veta hur ert avtal ser ut.
   
  • Laddar…
 4. J
  Medlem Nivå 1
  Tack för era råd! Vi har totalentrepenad med husföretaget. Det jag menar med produktionskostnadskalkyl är det där excelbladet med kostnader för hus, bygglov, mark, el, tillval etc. Vi hade en bilaga där det stod vad som ingick i huspriset gällande grund (lite makadam och grävtimmar etc) och sedan hade vi på excelbladet en post där husföretaget lagt till säg 350 000 för tillkommande grundarbeten - vilket de menade var väl tilltagen.
   
 5. C
  Medlem · Nivå 11
  Har du totalentreprenad så är det nog som säljaren säger men är priset fast för sk. nyckelfärdigt så är det nog 15% som gäller på total summan men det skall specas exakt vad det är som kostar och hur mycket. Men håll nu koll ordentligt och gör inga tillval för då kommer kostnaderna att öka med mer en lovligt och det är nästan omöjligt att i efterhand avgöra om det är rätt och relevant det som sedan presenteras. Och som vanligt inga pengar till entreprenören innan arbetet är godkänt.
   
 6. H
  Moderator · Nivå 25
  Njaa. Är det fast pris så får man inte överskrida det överhuvudtaget. Ett fast pris är just fast. Regeln om 15% gäller för kostnadsuppskattningar vid löpande räkning,

  Nu låter det för mig som om detta är någon form av rörligt pris, iom. att det finns en kalkyl istället för en offert/anbud.

  Att det är en totalentreprenad gör att jag tror byggaren har rätt, under förutsättning att det inte är ett fast pris som offererats.
   
 7. H
  Medlem · Nivå 19
  "– Schablonen är tilltagen rejält i underkant, ofta behövs dubbelt så mycket, säger Torbjörn Sandberg, som driver en mark- och byggkonsultfirma i Ludvika.

  Han har arbetat med markfrågor sedan 1960-talet och har stor erfarenhet av dessa frågor. Han menar också att det blir en mer exakt uppskattning om köparen låter honom göra en offert direkt istället för att rakt av ta husförsäljarens siffror."
   
 8. L
  Medlem Nivå 5
  Markarbeten får överskridas med 25%
   
 9. M
  Medlem · Nivå 11
  Det finns vad jag vet ingen sån generell regel och det beror rimligtvis också på typ av avtal så hänvisa gärna till källan för det påståendet. I konsumenttjänstlagen finns det en skrivning att har en ungefärlig prisuppgift lämnats så får den inte överskridas med mer än 15% med vissa undantag, men där finns inga undantag för markarbeten.

  Däremot så har jag för mig att i ABS09 så finns det angivet att om ett ungefärligt pris har lämnats och det gäller markarbeten så får det maximalt överskridas med 25%, men det är ett speciallfall där det är reglerat i avtalet.
   
 10. B
  Medlem Nivå 11
  Har kostnaden överskritits med kalkyl + tillkommande 350,000 + 60%?
   
 11. A
  Medlem Nivå 15
  Enligt Konsumenttjänstlagen får ett ungefärligt pris överskridas med högst 15 procent. Inga undantag ges.

  I ABS09 finns det mycket riktigt en klausul där vissa arbeten i stället får överskridas med 25%. Så om man verkligen använt ABS09 så är det så. Men bara för att det står där så gäller det inte i alla andra sammanhang. Och om man nu skriver avtal så kan ju siffran lika gärna ändras åt andra hållet.
   
 12. L
  Medlem Nivå 5
  Samtidigt är det ju så ,vill han ha ett hus där så e det bara att pynta upp pengarna
   
 13. M
  Medlem · Nivå 11
  Nja så enkelt är det väl inte utan det beror på hur TS avtal ser ut och vad jag kan se så finns det inga uppgifter på hur tillkommande markarbeten är reglerade i TS avtal. Så beroende på hur det ser ut så kanske det bara är att betala men det är också möjligt att TS på goda grunder kan bestrida en viss del av kostnaden.
   
 14. K
  Medlem · Nivå 8

  Kostnad för markarbeten överskriden med 60%

  Det är inte alls "bara att pynta upp pengarna". Jag har medlat i några tvister och det är ju knappast så att Entreprenören kan lämna en offert hur som helst och sen ta ett annat pris.

  Om vi antar att MarkEntrepremör handlats upp av totalentreprenören så är det svårt att veta hur detta avtal ser ut. Om TE handlat upp på ett idiot-avtal med löpande räkning utan att speca vad som ska ingå så kan så klart räkningen från ME bli hur hög som helst, TE har i så fall inget att sätta emot. Men sen är ju frågan hur TEs avtal med beställaren (dig) ser ut. Bara för att TE varit dum är det ju inte givet att du ska ta kostnaden. Och jag skulle kräva att få se vad merkostnaden beror på, om det är något som verkligen är "oförutsett" eller bara att räkningen saltats.
   
 15. G
  Medlem Nivå 1
  Totalentreprenören brukar "sno åt sig" 15% på alla tillkommande arbeten (och även material!!) så troligen har markentreprenören överskridit med 45% då. Fortfarande mycket men inte orimligt. Jag gissar att räkningen är "saltad" av totalentreprenören men tyvärr enligt kontraktet.