Byggahus.se

Kostnad för ledningsrätt?

 1. M
  Medlem · 492 inlägg
  Jag sitter i en ganska tråkig sits. Vi har blivit erbjudna att ansluta oss till fibernätet av den lokala leverantören men grannen (som äger all mark runt omkring) vägrar låta fibern bli nedgrävd på hennes mark (handlar om ca 180 meter utmed grusvägen).

  Hon har blivit erbjuden ca 20 000 i ersättning för detta men vägrar likväl att gå med på det och som jag har förstått så kan ledningsägaren ansöka om ledningsrätt som ger dessa rätt att gräva ned en fiberkabel ändå. Grejen är att eftersom det bara gäller oss som enskild kund så vill de inte ta kostnaden för ledningsrätt, vilket jag förstår, utan ska det göras så får vi ta hela kostnaden. Ingen kan dock svara på hur mycket det handlar om i reda pengar eftersom man inte vet hur lång tid ärendet kan komma att ta.

  Jag undrar därför om det finns någon mer där ute i vårt avlånga land som varit med om liknande situation och har någon uppskattning om vad det kan handla om för kostnad?
   
 2. F
  Medlem · 48 inlägg

  Falckman

  Medlem
  Det tråkiga svaret är att det kan bli väldigt dyrt...
  Om jag förstått det rätt verkar det inte bli så många parter inblandade i det här fallet (ledningshavaren, ni och er granne), vilket kan göra det hela billigare. Men räkna med att Lantmäteriet i vart fall kommer behöva hålla minst ett sammanträde, är det bråkigt kan det bli fler. Så mellan tummen och pekfingret skulle jag säga att förrättningskostnader på kanske 100 000 kronor inte skulle få mig att trilla av stolen direkt. Har ni otur och det visar sig vara någon gammal samfällighet som dyker upp där ledningen ska dras fram eller liknande kan kalaset bli betydligt mycket dyrare. I regel är också ersättningen för den ianspråktagna marken ganska låg vid ledningsrätter, så såväl grannen som ledningshavaren kan ha ett intresse i att komma överens på tu man hand. Ni kanske rent utav kan tänka er att så att säga sockra bolagets erbjudande ur egen ficka för att slippa dra det genom lantmäteriet?

  I regel blir det bäst för alla om man slipper ledningsrätt och kan lösa det med ett avtalsservitut istället, men då krävs det ju att samtliga parter vill. Annars får ni ställa er frågan hur mycket ni tycker bredband är värt eller om ni kan lösa internetfrågan på ett annat sätt, mobilt bredband eller liknande (är rätt oteknisk av mig, så jag spånar fritt här...). Fastighetens värde lär ju iofs öka en del om ni ordnar bredband, så ni har en del mattematikarbete framför er ;)
   
 3. M
  Medlem · 492 inlägg
  Tack för svar. Jo av dessa 20 000 som damen erbjudits så kommer 15 000 från mig (men erbjudet via fiberbolaget). Men hon rätt oresonlig rent generellt och osams med alla i bygden så risken är nog stor att hon inte vill gå med på en uppgörelse bara för att jävlas. Fiberbolaget har pratat med henne flera gånger och meddelat att om det blir ledningsrätt så är det väldigt troligt att hon får betydligt mindre i ersättning än om hon går med på en uppgörelse men det verkar inte spela någon roll.
   
 4. F
  Medlem · 48 inlägg

  Falckman

  Medlem
  Då är det bara att beklaga är jag rädd. Ni verkar ju redan försökt övertala henne och är det som du säger lär ju "inga pengar i världen" lösa det hela (alla brukar ju ha ett pris, men som du beskriver det verkar hennes vara alldeles för högt). Då är det tyvärr bara ledningsrätt som återstår, jag vet inte men för egen del skulle jag nog ändå överväga det, i vart fall om det inte är en allt för stor ekonomisk belastning för er och det röde ett permanentboende. Är det för typ sommarstugan så skulle jag nog inte orka bråka med grannen och lägga pengarna och inte minst tiden på något roligare.
   
  • Laddar…
 5. M
  Medlem · 492 inlägg
  Nej jag vill ju helst inte bråka med grannen i onödan förstås men jag börjar bli uppgiven på situationen (som består av 2st separata mobila bredband) med dålig uppkoppling.

  Jag misstänker att man inte får göra såhär men kan fiberbolaget gräva/fräsa ned kabeln i vägområdet som går mellan anslutningspunkten och vår fastighet? Alltså att skaffa ett godkännande från vägsamfälligheten (gemensamhetsanläggning) och inte direkt från markägaren? Jag misstänker att man inte får göra så men av de andra i samfälligheten så tror jag inte att någon skulle säga nej till det förutom just min granne.
   
 6. J
  Medlem · 7 878 inlägg
  Vägen är väl inte hennes vad jag förstår utan något som gagnar flera fastigheter och vem äger vägen, servitut eller inte. Fråga bolaget om dom kan förlägga det i vägen, sen beror det lite på vad vägen är bottnad med, storsten/ grövre massor och på topp ett slitskikt, Hos min grabb har dom lagt det i vägen med jordbruksmark på sidorna, vägen är egen del av fastigheten..
   
 7. F
  Medlem · 48 inlägg

  Falckman

  Medlem
  Det beror på, är det en (mark)samfällighet eller en gemensamhetsanläggning som vägen utgörs av? Är det en marksamfällighet tillhör marken samfälligheten och dessa kan så klart ingå vilka avtal dessa vill, förutsatt att det är förenligt med vad medlemmarna vill etc. Är det däremot en gemensamhetsanläggning äger inte föreningen marken, utan nyttjar den bara. Äganderätten till marken kvarstår då hos grannen, även om gemensamhetsanläggningen tagit en del av av marken i anspråk för vägen, diken, etc.

  Nej så går det inte till. Är det en gemensamhetsanläggning är det endast de åtgärder som beviljats i anläggningsbeslutet som får vidtas inom de upplåtna utrymmet. Utgörs vägen av en (mark)samfällighet är det samfällighetens delägare (det vill säga ett antal fastigheter och deras nuvarande ägare) som kan besluta om saken. Under inga omständigheter kan bolaget utan tillstånd från markägaren gräva ned fiberledningar.
   
  • Laddar…
 8. J
  Medlem · 7 878 inlägg
  Har inte sagt något om det, frågan är fri svaret inte givet. Om dom kan gräva i vägen, så måste det till något avtal naturligtvis. Men vem som äger vägen vet vi inget om än, brukningsrätt eller annat nyttjande.
   
 9. F
  Medlem · 48 inlägg

  Falckman

  Medlem
  Nej frågan är inte fri. Antigen utgörs vägen av en gammal marksamfällighet och då är det samfällighetens delägare som avgör, varav grannen kan vara en. Eller så utgörs vägen av gemensamhetsanläggning och då har vägföreningen inget som helst mandat att tillåta nedgrävning av fiberkabel. Möjligen att vägen är enskild och allmänt befaren och då är det markägaren som äger hela vägen. Ytterligare ett alternativ är att det är en statlig väg och då är det dels markägaren och dels vägplanen som avgör huruvida det är möjligt att gräva ned fiberkablar i diket.

  Må hända missförstod jag din första mening:
  "Vägen är väl inte hennes vad jag förstår utan något som gagnar flera fastigheter och vem äger vägen, servitut eller inte."

  Men givet vad TS beskrivit är vägen mest troligt grannens på något sätt, möjligen att grannen inte är ensam ägare till den. Men jag har svårt att se en situation där vägen inte skulle vara grannens om vi inte talar om någon typ av kommunal exploateringsfastighet där vägmark ingår eller att grannens då skulle sakna formell rätt att nyttja vägen (t.ex. att det är en gammal marksamfällighet som grannen inte har andel i, men ändå nyttjar). Om så är fallet är det dock fortfarande så att TS måste kontakta markägaren, inte fiberbolaget. Fiberbolaget kan som regel bara (lagligen) gräva ned kabeln under tre förutsättningar, ett avtalsservitut, en ledningsrätt eller att bolaget själva äger marken som kabeln ska grävas ned i.
   
 10. J
  Medlem · 7 878 inlägg
  OK är med. Det gäller att TS tar reda på allt som har med vägen att göra, från underjorden till slitskikt. Tänkte på en annan sak, kanske det är fler som vill ansluta fiber och då kan om det möjligt juridiskt vara lättare att komma överens inom fastighetsbeståndet. som finns där.
   
  • Laddar…
 11. M
  Medlem · frankrike · 1 181 inlägg

  maria01

  Medlem
  5000 det var inte mycket det snål bolag många markägare drat sig för fiber idag senaste år har det vart mycket strul speciellt med djupet man har lagt fibern på många fall har det lovats lång under plog djupet men sen visats att dom skiter i det och den hamnar 50 cm eller mindre till och med och störningen för åkern blir mer en några 5000 är värt
   
 12. A
  Husägare · Kalmar Län · 13 250 inlägg

  AndersS

  Husägare
  50 cm är vanligt på allmän mark och sedan djupare på åkermark som i det längsta undviks att använda.
  Så har man fått avtal på åkermark och den ligger på fel djup får fiberoperatören åtgärda, ofta har de i sin tur garanti på utförande operatör där 5 år har varit vanligt.
  Det som är problemet med åkermark är att passera diken och sällan plogdjupet på åkermarken.
   
  • Laddar…
 13. M
  Verktygstokig · 8 753 inlägg
  ligger den på 50cm så är inte plogen där och vänder jord... Det är att be om blålera...
  De är väl för snåla för trumma tänker jag om diken är jobbiga.. :thinking:
   
 14. A
  Husägare · Kalmar Län · 13 250 inlägg

  AndersS

  Husägare
  Med lite otur så tjälskjuter det stenar och blårlera beror nog på var marken ligger.
  Följer man Robust fiber är minsta djup 75 cm på åkermark, med hänsyn till ev. dränering.
  Även för diken finns förläggningsmetoder hur det ska utföras om man anger att Robust fiber följs.
  Så är det:)
  Sedan finns en massa om och men att det slarvas och så är det, men kan vara bra att känna till vad som gäller om det anges att man följer Robust fiber.
   
  • Laddar…
 15. J
  Medlem · 5 inlägg

  Jacky1257

  Medlem
  När jag var med och drog fiber utanför Uppsala så var det en markägare som satte sig på tvärren när vi skulle passera hans fastighet som var lång men smal. Det var ca 60 meter smalt där vi önskade att passera. Vi fick reda på att även elbolaget hade gjort ungefär samma dragning ett par år tidigare som vi önskade. Då dom inte hade lyckats komma överens med fastighetsägaren och bedömt att det skulle ta för lång tid att komma fram via ledningsrätt, så beslutade dom sig för att göra en lång styrd borrning under fastighetsägarens fastighet. Om jag förstod dom rätt så äger man inte marken djupt ner. Vi fick i alla fall hyra in oss på elnätsägarens kanalisation.
  Om det är bra markförhållanden ( lera eller sand ) så kanske det kan vara ett alternativ?
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.