Byggahus.se

Kostnad för att dra in kommunalt avlopp i fritidshus

 1. H
  Moderator · Nivå 25
  Jag tror att en väsentlig förklaring är att Norrtälje är mer glesbefolkat än Järfälla. Därmed mera ledningar per hushåll.

  Kostnaden för vatten är gissningsvis till största delen service och avskrivningar på ledningsnätet. Själva vattnet är gratis.
   
  • Laddar…
 2. N
  Medlem · Nivå 12
  Ledningen, utbyggnaden av den till sommarstugor osv finnansieras av anslutningsavgiften på ca 250tkr/fastighet.

  Skulle va intressant att se kostnad/intäkt på VA-sidan på kommunnivå.
   
  • Laddar…
 3. F
  Medlem Nivå 1
  Ja verkligen intressant. Och lite skillnader mellan kommuner på den punkten.
   
 4. Y
  Medlem Nivå 5
  Det är värt att hålla i minnet att det är inte leverans av det rena vattnet man betalar för, utan det är omhändertagandet av smutsvattnet. Det är ju bla därför det är förbjudet att ha egen brunn och köra ut avlopp i det kommunala nätet.
  Vad gäller norrtälje så är en stor anledning utbyggnaden av reningsverket i Kappelskär. Kostnaden har skenat och kommunen har totalt förbyggt sig. Den så vackra VA-planen där i princip hela Rådmansö som skulle bli ansluteti har man fått lägga på is. Vi tittade på flera stugor där förra året där VA var draget till tomtgränen, men ingen anslutningsavgift var betald. Att kommunen sannolikt kommer börja kräva anslutning snart talade mäklarna gärna inte högt om...
   
 5. N
  Medlem · Nivå 12
  Anslutningskostnaden kommer ju bara med posten, det är ju en tidsfråga från det området är besiktigat och färdiggrävt. Finns ju inget alternvativ än att betala.
   
  • Laddar…
 6. D
  Medlem · Nivå 5
  Vi anslöt en fritidsfastighet till kommunalt VA förra året. Obligatoriskt att ansluta sig då fastigheten ingår i ett område som gränsar till landets största insjö och därmed vattentäkt för ett flertal kommuner och städer.
  Anslutningsavgiften beräknas på tomtstorlek och hamnade i det här fallet på 176.000.
  Vi valde att inte koppla in det kommunala vattnet då vi har egen djupborrad brunn med bra vatten.
  Därigenom betalar vi 50% av den rörliga avgiften som beräknas på vattenförbrukningen - vattenmätaren är kopplad till vår brunn istället för den kommunala ledningen som vi lämnat nergrävd vid tomtgräns.
  Det finns två hus på fastigheten som anslutits till avloppet och vi handgrävde för avloppsrören själva för att undvika att en grävmaskin skulle riva upp hela trädgården. All rördragning och inkoppling gjorde vi själva så förutom kostnaden för 50m avloppsrör och inkoppling av vattenmätaren så blev det bara kostnaden för den grävmaskin som grävde ner pumpbrunnen som tillkom.