Byggahus.se

Kostnad för att dra in kommunalt avlopp i fritidshus

2k läst  35 svar

  1. N
    Tillbyggare · Nivå 9
    Det är lite olika från kommun till kommun, hur hårda man vill vara.

    När kommunen har upprättat ett verksamhetsområde för antingen vatten eller avlopp kan de kräva in anslutningsavgift och att man kopplar in sig. Enda lösningen för att slippa ansluta är om man har en lösning som är bättre än kommunens. Men vad jag vet så är det ingen som har lyckats med det än...
     
    • Laddar…
  2. F
    Medlem Nivå 1

    Tack så mycket, jag har letat lite där, men nu när jag vet vad det kallas, typ VA-taxa, blir det nog lättare att hitta.
     
  3. F
    Medlem Nivå 1
    Om det blir såna siffror, kanske jag nöjer mig så länge med att spara på vattnet för att spara på avloppet. Tack för referens-siffror. Hade ingen aning om att det kunde röra sig om såna eventuella belopp när jag skrev här :)
     
  4. F
    Medlem Nivå 1

    Väldigt mycket pengar med andra ord!
     
  5. F
    Medlem Nivå 1
    Ja en vacker dag kommer kanske kommunen med anslutnings-begäran i högsta hugg. Så länge det är rör och ev sprängning, känns det rimligt, men inte med 100-250 tusen kronor, för det här torpet, just nu.
     
  6. KnockOnWood
    Husägare · Nivå 25
    Tiderna förändras!
    För 42 år sedan fick vi kommunalt vatten och avlopp till vårt första hus.
    Då var anslutningsavgiften knappt 5000 kr,
    och kommunen hjälpte till med att ordna ett billigt lån :D
    Och det var ändå en rätt komplicerad anläggning på en liten ö med 300 boende,
    med långa rör ut till ön för vatten, och rör in till fastlandet för avlopp.
     
    • Laddar…
  7. F
    Medlem Nivå 1
    Man tänker sig iaf att kommuner borde vilja locka till sig nya familjer att bosätta sig där - och bygga - och attraktiva anslutningsavgifter vore ett bra argument. Men det kanske inte låter lika roligt som annat :)
     
  8. mexitegel
    Allvetare · Nivå 22
    Nej, det är totalförbjudet.

    VA-kollektivet får inte bekosta den kommunala servicen. Det är en avskild verksamhet. Däremot är det ok att använda skattepengar till VA-kollektivet.
     
  9. N
    Medlem · Nivå 12
    Har sommarstuga i Norrtälje, där är årsavgiften 5500kr för VA. Norrtälje får sitt vatten från Järfälla där vi bor. Järfällas årsavgift är 800kr. Skulle gärna önska se vad det är som gör att Norrtälje måste ta 7ggr mer än Järfälla.
     
    • Laddar…
  10. F
    Medlem Nivå 1
    Det här blir alltmer intressant. Ja, hur motiverar de det? Nästan så man vill ringa Aftonbladet för ett ovanligt scoop - olika vatten- och avloppspriser i landet.
     
  11. K
    Lägenhetsfixare · Nivå 8
    En gissning, utan att veta
    1. Om vattnet transporteras från Görveln till Norrtälje kostar det
    2. Järfälla är mer tätare bebyggt än Norrtälje så blir det fler fastigheter per yta att fördela kostnaderna på

    I jämförelse så känns din kostnad för Järfälla väldigt låg och för Norrtälje som hög, många kommuner ligger nog mellan dessa nivåer
     
    • Laddar…
  12. R
    Medlem · Nivå 11
    Bygget av ledningen från Järfälla.
     
  13. N
    Medlem · Nivå 12
    Nej, ledningen är rätt ny. Taxan har varit hög länge.
     
    • Laddar…
  14. F
    Medlem Nivå 1
    Kan det vara kopplat till politisk styrning i kommunen, förutom glest/tätt bebyggd kanske...
     
  15. mexitegel
    Allvetare · Nivå 22
    En (del)förklaring kan vara att Järfälla subventionerar tex sin VA-utbyggnad med skattemedel medan Norrtälje inte gör det, eller gör det i mindre skala. Då är kostnadsmassan som ska ”amorteras” med avgifter mindre.
     
    • Laddar…