Byggahus.se
Ska sätta ut extra uttag utomhus och har en kabel som kommer inifrån som går ut till en liten "central" som tidigare matat infravärme, en belysning i fd uterum och uttag. Denna tänkte jag ta bort och skicka in kabeln i en ny bättr ip-klassad kopplingsdosa. Men denna kabel som kommer inifrån grövre och har 5 ledare.
Nu behöver jag bara 3 till mina uttag. L2 Blå, FAS brun, PE grön gul.
Ska man bara låta överblivna ledare ligga i kopplingsdosan (isolera förstås). Varför har man dragit ut kabel med 5 ledare?
Ska man tänka över något innan man gör detta?
Kommer man behöva komma åt dosan igen om man ska koppla in något speciellt?
 
Du har troligen en trefasledning som matar denna lilla central, alltså tre faser, nolla och skyddsjord. Trefas är grunden för det internationella elsystemet och speciellt för Sverige.

Varför vill du skrota denna elcentral? Det låter mer lämpligt att behålla den och mata ditt uttag därifrån.

Ska man tänka över något innan man gör detta?
Ja, massor... Jag kan inte ge några råd alls med den information vi har. Det är ett behörighetskrävande arbete att installera ett uttag. Det ska dimensioneras och skyddas av en JFB mm.
Kommer man behöva komma åt dosan igen om man ska koppla in något speciellt?
Ja, man får aldrig gömma dosor. Du har tydligen önskemål här som du inte beskriver. Jag kan inte hjälpa dig utan att se helheten. Börja från huvudcentralen i huset. Hur är denna ledning skyddad (säkringar, JFB etc)?
 
OM du skall göra det här, så är det ju en del att tänka på...

Kabeln som gårt ut till din central, är förhoppningsvis matad via säkringar i din huvudcentral. Troligen 3 säkringar för att det är en trefas matning. Men det ser ut som bara två utnyttjas i din undercentral, så det är möjligt att där bara är två. Men hur stora är dessa säkringar? Möjligt att den grova kabeln har för hög säkring för att du skall kunna använda den direkt utan ytterligare nedsäkring.

Eftersom det är en grov kabel, så är det tänkbart att den inte är säkrad i huvucentralen, utan kommer direkt från huvudsäkringarna.

Detta måste undersökas. Och tänk på att du måste kontrollera att alla 3 faserna i kabeln är strömlösa innan du rör något. Visuell kontroll OCH mätning.

Det är också ett krav att utomhusuttag är skyddade av jordfelsbrytare. Kommer kabeln direkt från huvudsäkringarna så är den INTE skyddad, även om resten av huvudcentralen är skyddad.
 
Redigerat:
Då förstår jag varför du vill byta denna central. Den ser hempulad ut, och då är kanske ledningen från husets central också hempulad. Så vi får börja där och titta på det som Hempularen nämner. Om ledningen kan "godkännas" för en gruppledning som matar uttag och belysning så kan man sätta en ny dosa såsom du beskriver och ta ut en enfasledning till ditt uttag.