Vi håller på att bygga ett lättbetonghus, och byggfirman gör skalet på huset och nedanvåningen. En del av ovanvåningen kommer vara en uthyrningslägenhet, så byggfirman kommer att ha dubbel gips i taket på nedanvåningen, och vi måste ha en brandvägg, lägenhetsskiljande vägg mellan våra rum och uthyrningslägenheten (på ovanvåningen). (kanske enligt den konstruktion som rekommenderas av Träguiden. Förstås kommer vi fylla mellanbjälklaget med stenull, och ha någon slags stegdämpning. Vi kommer ha golvvärmeslingor inspacklade i gipsremsor 13 mm på spånskivegolvet (återigen på plan 2).

Vi har ett problem med konstruktionen. Kan vi lägga spånskivegolv, med 13 mm gips ovanpå (golvvärmeslingorna kommer inte korsa/gå under den kommande brandväggen utan dras i en av lättbetongväggarna istället) på hela golvytan, alltså även där brandväggen kommer att byggas?
Det är väl lättast att lägga spånskivegolvet över hela golvytan - men frågan är om man då uppfyller brandkraven?

Man skulle förstås kunna lägga ytterligare ett lager gips på golvvärmen (limmas på, för att inte punktera golvvärmeslingorna), för att höja brandsäkerheten. Ett plus är väl att det dämpar ljud också. Sedan skulle man kunna bygga den lägenhetsskiljande väggen ovanpå.

Vad rekommenderar ni?
 
Vad gör gipsremsorna för nytta, spara flytspackel? På en godkänd brandvägg brukar gipsen gå ner till undertaket och upp till råsponten. Så nej, lägga golvet först kan jag inte tänka mig är godkänt.
 
Ja gipsremsorna sparar förstås flytspackel. Med två lager gips (inkl lagret med golvvärmen - men som jag sa innan kommer det inte vara några golvvärmeslingor under brandväggen) på spånskivegolvet borde det väl vara okej. Det är inte en bärande brandvägg.
 
O
Tänk på att brandklassningen skall vara EI 60...
Räcker dubbelgips då? ytterdörren till lgh räcker normalt med EI 30
 
Har inte med brand att göra men golvvärmeslingorna borde delas upp så att du kan reglera uthyrningslägenheten separat. Detta löser även brandfrågan...
 
Ja, det blir två givare för golvvärmen, så slingorna för uthyrningslägenheten blir separata.
 
freddemp5a skrev:
Ja gipsremsorna sparar förstås flytspackel. Med två lager gips (inkl lagret med golvvärmen - men som jag sa innan kommer det inte vara några golvvärmeslingor under brandväggen) på spånskivegolvet borde det väl vara okej. Det är inte en bärande brandvägg.
Jag tror tyvärr inte att väggen uppfyller brand och ljudkraven då. Väggen måste ljudmätas också har jag för mig av en behörig besiktningsman.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.