Byggahus.se
Det intressanta är att titta på vilka företag det är som går i konkurs.

Byggbranschen drar till sig många skojare vad det verkar, och den typen av verksamheter blir inte långlivade.

Antalet konkurser är också intressant att jämföra med antalet nystartade företag.

Och, som alltid: en svala gör ingen sommar.
 
Mest intressant är väl att titta på hur många som sysselsätts inom en viss bransch. Samt vilken slags företag det är som konkar.
Om jag får spekulera så tror jag att majoriteten av konkurserna är småföretag, enmansföretag upp till ett par anställda.

Bostadsbyggandet har ju ökat något enormt de senaste åren. Och det är knappast SnickarBengt AB som är huvudentreprenör vid dessa byggen.